Enkel 100 sociale huurwoningen opgeleverd in 2019

Enkel 100 sociale huurwoningen opgeleverd in 2019

Bron: Gemeente Amersfoort

Het aantal sociale huurwoningen opgeleverd in 2019 valt tegen. Margreet de Geus, senior projectmanager woningbouw gemeente Amersfoort, vertelde over deze tegenvaller tijdens de voortgangsrapportage woningbouwopgave op drie maart. In het deltaplan staat dat de gemeente ambieert om per jaar 1000 woningen op te leveren, waarvan 35% sociale huur. In 2019 zijn er echter maar 100 sociale huurwoningen opgeleverd. 

In mei van 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat bij elk nieuw woningbouwproject ten minste 35% uit sociale huur moet bestaan. Twee jaar later in mei 2019 is het deltaplan in het leven geroepen om de groeiende woningnood in Amersfoort tegen te gaan. Dat in 2019 de 35% sociale huur niet behaald is, komt volgens de Geus doordat de projecten die nu opgeleverd worden, vóór mei 2017 van start zijn gegaan. “Kleinere projecten duren al snel 3 tot 5 jaar, grotere projecten vaak nog langer totdat ze opgeleverd worden.” aldus de Geus. 

Ook dit jaar lijkt het erop dat de tegenvaller van 2019 niet ingehaald gaat worden. De verwachting voor 2020 is nu 300 permanente sociale huurwoningen en 200 tijdelijke. Pas later trekt de hoeveelheid sociale huurwoningen bij. Wel zie je dat op gemeentelijke locaties of locaties van corporaties het percentage sociale huur hoger ligt dan die 35%, dus dat trekt het gemiddelde iets omhoog. 

De wachttijd van sociale huurwoningen stijgt ook nog per jaar. Dit is volgens de Geus niet alleen op te lossen door bij te bouwen. Er zijn veel meer factoren die invloed hebben op de wachttijd. Zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen die recht hebben op een sociale huurwoninge en mensen die zich vroegtijdig al inschrijven, maar nog niet op zoek zijn. Wel is er de hoop dat door snel bij te bouwen de stijging van de wachttijd iets afneemt. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *