Meer studenten op de Hu Amersfoort

Meer studenten op de Hu Amersfoort

In het huidige schooljaar hebben ruim 817.000 studenten zich ingeschreven in het hoger onderwijs. Dit is een recordaantal op hogescholen en universiteiten. Het aantal hbo’ers is gestegen met 10 procent en aantal wo’ers met 8 procent. Volgens Mark Tammer, directeur Instituut Associate degrees op locatie Amersfoort, is er ook op deze locatie sprake van een groei.

‘’Er is zeker groei in Amersfoort, maar voor deze specifieke locatie is het nog beheersbaar. Wij zien naast de groei van de studenten in het algemeen, ook de nodige groei vanuit de nieuwe Associate degree opleidingen in Amersfoort. Deze specifieke groei verloopt naar verwachting.’’ Tammer zegt ook dat het toenemen van het aantal studenten op deze locatie nog niet voor grote complicaties zorgt. Dit omdat er op de locatie De Nieuwe Poort nog afdoende ruimte is om een verdere groei op te vangen.

Meer studenten betekent ook meer personele bezetting op de hogeschool. ‘’Uiteraard dienen wij personeel te werven als de studentaantallen toenemen’’, aldus Tammer. Hij geeft aan dat de hogeschool daar ook naar handelt. Desgevraagd geeft Tammer aan dat dit niet direct betekent dat bestaande studentgroepen vergroot worden: “Dat is vanuit het oogpunt van de onderwijskwaliteit meestal niet wenselijk en kent in de regel een maximum. Dit stellen de opleidingen zelf vast om hun onderwijs goed uit kunnen te voeren en de taaklast voor de docenten beheersbaar te houden.”

Tot slot antwoord Tammer bevestigend op de vraag of de kwaliteit kan worden geborgd: “Het is soms uitdagend als de daadwerkelijke toestroom van studenten hoger is dan de prognoses, maar het is ons dit collegejaar gelukt hier passend op te reageren.” De hogeschool heeft het dus, ondanks de groei van studenten, onder controle.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *