Park Elisabeth Groen na lang wachten geopend voor publiek

Park Elisabeth Groen na lang wachten geopend voor publiek

Bomen planten in het park Elisabeth Groen

Het Elisabeth park is na veel vertraging, begin januari geopend voor recreanten. Het park ligt er nog kaal bij. Gras moet nog gezaaid worden en de planten moeten nog groeien. Dit park is gevormd via een bijzonder participatie: burgers hebben veel inspraak gehad over hoe het park er uit moet gaan zien, vrijwilligers van de stichting Elisabethgroen zijn verantwoordelijk voor het park.

Het begon met een clubje actieve bewoners die wisten dat het oude Elisabethziekenhuis weg zou gaan. Zij wilden graag een park voor in de plaats hebben, dat verbinding maakt met het Randenbroekerpark en de Vosheuvel. Hierdoor ontstaat een groot groengebied die helemaal tot aan de stadskern reikt. D66 en GroenLinks ondersteunde dit idee. Met name D66 wilde er een participatie project van maken waar bewoners actief kunnen meebeslissen over het park. “De burgers kwamen zelf met het idee en zijn met de overheid gaan samenwerken. Deze gedachte was uniek in Nederland”, vertelt de voorzitter Paul Struijk van stichting Elisabeth Groen.

Projectmanager Yordi Grutters heeft het project vanuit de gemeente geleid en was het aanspreekpunt voor de bewoners. “Ik kreeg de opdracht in 2013 om samen met de omwonenden te gaan kijken wat er mogelijk was” Voor de bewoners zijn er verschillende open avonden georganiseerd met een thema. Hier konden ze hun ideeën voorleggen. De landschapsarchitect heeft de ideeën gebundeld en in kaart gebracht. Hij bekeek of de ideeën haalbaar waren. “Iemand kwam met een ontdekkingspad waar kinderen door verschillende types park kunnen lopen. Dit is het Blotevoetenpad geworden”, vertelt Struijk. Deze ideeën zijn binnen een half jaar in kaart gebracht. “Er zat een tijdsdruk op om het planbeheer zo snel mogelijk af te krijgen. Dit moest af zijn voor de gemeenteverkiezingen van 2014”, zegt Grutters. Het college omarmde het plan. Eind 2013 was het plan door de Gemeenteraad goedgekeurd. “Iedereen vond het een geweldig participatie project. Zelfs partijen die eerst huizen wilde hebben, vonden het een goed idee”, zegt Struijk.

Officieel moest het park al in 2016 klaar zijn. Door veel vertraging met het slopen van het ziekenhuis opende het park pas in 2021. In het oude ziekenhuis zat veel asbest. Dit was voor de sloop al vastgesteld, maar tijdens de sloop werd er toch meer asbest gevonden dan origineel aangegeven. Hierdoor heeft de sloop heel lang stilgelegen. “Het asbest bleek overal in te zitten, zelfs in de kit”, zegt Struijk.“Het was lastig dat het zo lang duurde, bewoners werden geïrriteerd over de duur van de sloop. Het werd moeilijk om mensen nog enthousiast te houden”, vertelt Grutters. Uiteindelijk zijn ze begonnen met het aanleggen van het park op de plek waar het ziekenhuis al gesloopt is. Het park is in twee delen aangelegd. Van het ziekenhuis is bijna niks meer overgelaten. Alleen de schoorsteen uit de twintigste eeuw is blijven staan. Dit is de enigste overgebleven schoorsteen van heel Nederland die op deze ouderwetse manier gemetseld is. Naast de schoorsteen staat een gebouw. Dit was vroeger het ketelhuis van het ziekhuis. Maar nu wordt het gebruikt door verschillende organisaties. In dit gebouw zit een horeca, BSO en particulieren kunnen een werkkamers huren. De stichting Elisabeth Groen is niet verantwoordelijk voor het gebouw. Hiervoor is een aparte organisatie opgezet die verantwoordelijk is voor het beheer van het gebouw.

Voor het park is de stichting Elisabethgroen opgericht. “De stichting is het juridische aanspreekpunt en kan subsidies aanvragen. Daarom is deze stichting opgezet”, vertelt Struijk. Samen met vrijwilligers zijn zij verantwoordelijk voor het park. De stichting moeten rechten en plichten in het park uitvoeren. “Bijvoorbeeld als de gemeente de boom weg wil hebben vanwege gevaar, zijn wij verplicht om dit te kappen” Echter heeft de stichten de vrijheid om zelf besluiten te nemen over de activiteiten in het park. Hier hoeft de gemeente zich niet mee te bemoeien. Daarnaast heeft de stichting een tien jaar durend contract gesloten. In dit contract staat het budget dat van de gemeente Amersfoort geeft. De stichting en de gemeente evalueren dit project na tien jaar. “Dan gaan we kijken wat goed ging en wat de overheid beter kan overnemen”, vertelt Struijk.

“Het was het leukste project dat ik tot nu toe heb gedaan. En het is een positief voorbeeld voor andere participatie projecten die de gemeente in de toekomst wil gaan doen”, zegt Grutters. Een aantal dingen moeten nog gedaan worden door de vrijwilligers. Het gras moet nog gezaaid worden en het Blotevoetenpad moet nog aangelegd worden. “Eigenlijk is het park nooit af”, zegt Struijk. Het park is nu geopend voor bezoekers, maar de officiële opening moet nog gebeuren. “Door de speciale manier van dit project willen wij het op een bijzonder manier openen ”, vertelt Grutters. Door corona is dit nog niet mogelijk. Maar Grutters hoopt dat het lintje voor de zomervakantie geknipt kan worden. Anders wordt het na de vakantie als corona dat toelaat.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *