Nog steeds ophef rond bomenkap

Nog steeds ophef rond bomenkap

Bomenkap

De Gemeente Amersfoort en de groene politiek zijn verwikkeld in een discussie over het kappen van bomen in het Bergkwartier De aanleiding voor de discussie was de onverwachte kap van een stuk beschermd bos bij verzorgingstehuis De Lichtenberg. Dit riep veel reacties op bij zowel raadsleden als bewoners op sociale media. Het probleem heeft nu ook de landelijke politiek bereikt, maar de gemeente en provincie zijn nog steeds verantwoordelijk.

Bewoners rondom het verzorgingstehuis in de wijk het Bergkwartier wisten niets over de
plotselinge kap, en sommigen waren teleurgesteld. Zo schrok Astrid Aarts erg van de kap en vond ze het vooral jammer. “Ik vind dat er in Amersfoort meer bomen moeten komen, het is essentieel om de natuur te conserveren en te beschermen. Ik vind het niet belangrijk dat er meer wegen of huizen komen als dat ten koste gaat van de natuur, wat in deze buurt vaak het geval blijkt te zijn. Ik vind ook dat een wethouder zeker op de hoogte moet zijn van gebieden die eigenlijk beschermd zijn. Het lijkt erg onzorgvuldig te zijn gedaan, wat ik wel ernstig vind”, zegt Aarts.

De toestemming voor de bomenkap was wel gegeven door de provincie, maar de Amersfoortse politiek wist niet dat de kap al zou beginnen, omdat normaal gesproken de eigenaar een omgevingsvergunning aanvraagt, die de raad niet hebben ontvangen. Na een tweet van Groen in Amersfoort over de kap, reageerden raadsleden Dilian Hos en Jeroen Bulthuis van GroenLinks geschokt op Twitter. Ze waren hiervan totaal niet op de hoogte. “Zo opeens deze kap, hoe kan dit?” De gemeente Amersfoort reageerde op dit bericht met: “De vergunning is verleend onder voorwaarde dat er twee keer zoveel bosoppervlak voor terugkomt.” Na verdere vragen van twitteraars: “De start van de kap kwam ook voor ons als een verrassing. De eigenaar van de grond heeft een vergunning aangevraagd bij de provincie om er een woon-zorgcomplex te bouwen.”

De Amersfoortse afdeling van de Partij voor de Dieren is verontwaardigd over de kap bij de Lichtenberg, maar ziet dit vooral als voorbeeld van het ‘slechte natuurbeleid’ van de gemeenteraad. Lid van de werkgroep Thomas Kamphuis ziet te weinig compensatie voor alle bomen die al zijn gekapt: “Wat erg speelt in de gemeente is dat door werkzaamheden en incidenten veel bomen ‘verdwijnen’ en er niet na wordt gedacht over alternatieven. De gemeente gaat voor de goedkoopste manier. Er komen dan heel kleine boompjes voor in de plaats, maar het kan tientallen jaren duren voor die volgroeid zijn, en dan begint het probleem opnieuw. Dat is dus geen compensatie voor de 30.000 bomen die sinds 2013 zijn gekapt. Vooral bij grote monumentale bomen als bij de Lichtenberg brengt het niet dezelfde ecologische waarde.”

De landelijke Partij voor de Dieren is nu ook met de situatie in Amersfoort bezig en stelde Kamervragen aan minister Schouten van Landbouw. Toch vindt Thomas Kamphuis dat dit echt iets is wat bij de provincie Utrecht thuishoort, want volgens hem is daar duidelijk iets misgegaan. “De gemeente Amersfoort moet hier strenger in zijn, want dit kan gewoon niet. Als wij volgend jaar in de gemeenteraad komen, willen wij voor dit soort onderwerpen steeds meer aandacht vragen.”

Ook de verantwoordelijke wethouder Kraanen was verrast door de kap. Hij wilde echter niet mondeling reageren. Wel heeft de wethouder antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van GroenLinks, SP en CDA in de gemeenteraad. Op de vraag van de SP hoe een stuk bos zomaar kon verdwijnen zonder dat de wethouder hier iets vanaf wist, was het antwoord van het college: “Van de provincie is het bevoegd gezag in dit gebied voor de Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden. Wij waren op de hoogte dat kap uiteindelijk noodzakelijk zou zijn voor het realiseren van het bouwplan. De provincie heeft in 2018 reeds aangegeven dat zij in beginsel positief staan tegenover het vellen van de houtopstanden om de realisatie van het bouwplan mogelijk te maken, mits daaraan de nodige compensatie zou worden verbonden.” Wat betreft de verbazing van de SP zegt het college: “Omdat de omgevingsvergunning voor het bouwen nog niet is aangevraagd, werden ook wij verrast door het moment van kappen.”

De SP vraagt zich af of de bewoners van Amersfoort nog wel op de wethouder kunnen rekenen als het gaat om bescherming van het groen. Kan de gemeente het vertrouwen van de Amersfoorters terugwinnen, vraagt de partij zich af. Hierop zegt het college: “Net als u vinden wij het groen in onze stad kostbaar en waardevol en het college spant zich onder andere met de activiteiten in het kader van de Groenvisie, op verschillende manieren in om het groen in onze stad te beschermen en waar mogelijk uit te breiden.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *