Waar de culturele corona steun heen gaat in Amersfoort

Waar de culturele corona steun heen gaat in Amersfoort

Op 11 mei 2021 werd in het Collegebesluit: ‘Besteding rijksmiddelen inzake Covid-19 ter ondersteuning cultureel klimaat Amersfoort’, bekend gemaakt dat Amersfoort via het gemeentefonds bijna 2,1 miljoen euro zal ontvangen voor de lokale culturele infrastructuur. De regeling, de dingen waarvoor cultuurinstanties geld mogen aanvragen, zijn om te overleven, overbruggen en te transformeren. Zo legt de gemeente Amersfoort het uit in het Collegebesluit. In heel Nederland is 150 miljoen euro in 2021 voor lokaal culturele steun voor gemeenten.

In het overzicht ‘Overzicht verdeling € 150 mln. in 2021 ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur per gemeente’, staat dat gemeenten van vergelijkbare grootte (Enschede, Apeldoorn, Haarlem) ongeveer evenveel of minder steun ontvangen. Amersfoort is rijk aan culturele instanties en daardoor krijgt de stad in sommige gevallen vergeleken met even grote steden meer steun.

De steun is een eenmalige steun vanuit de Rijksmiddelen voor ondersteuning in 2021. ‘De samenleving, en zeker de sector zelf, kijkt daar enorm naar uit. Maar de beperkingen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zullen onvermijdelijk sporen nalaten. Met de extra steun van het Rijk, in combinatie met onze eigen gemeentelijke regelingen en subsidies van de provincie, willen we die gevolgen beperken zodat het culturele veld zo snel mogelijk weer vooruit kan kijken.” Zegt wethouder cultuur Fatma Koser Kaya in ‘De Stad Amersfoort’ op 12 mei.

De gemeente heeft de steun verdeeld over Professionele kunst en cultuur en amateurkunst. Daaronder vallen verschillende subcategorieën waar kunstenaars subsidie kunnen aanvragen en hoe dat gedaan moet worden. De gemeente vindt het belangrijk dat de verdeling van de steun past bij de behoeften van de culturele sector in Amersfoort. “We willen de verdeling van het geld en de steun die we bieden, goed aan laten sluiten bij de behoeften uit de praktijk. Daarvoor voerden we een vijftal gesprekken met ruim 150 mensen uit de Amersfoortse culturele sector’’ verteld wethouder cultuur Fatma Koser Kaya in een uitleg over de subsidieregelingen. Het ondersteuningsplan is geheel opgesteld door inbreng van vertegenwoordigers uit alle kunsthoeken uit Amersfoort, om het zo volledig en eerlijk mogelijk te maken.

Dat is ook de reden dat niet elke hoek van de culturele sector in Amersfoort evenveel geld krijgt. Zo gaat het meeste geld naar Subsidieregeling Corona – Maatwerkondersteuning 2021 Amersfoortse culturele instellingen. Deze regeling is gericht op: ‘Het ondersteunen en transformeren van het Amersfoortse culturele klimaat’. Maar, dat betekent niet gelijk dat een culturele organisatie gelijk de €800.000 kan opvragen. Een organisatie kan maximaal €50.000 aanvragen. Hierbij moeten zij aan kunnen tonen dat zij de steun ook echt nodig hebben. Zodat niet iedereen zo maar geld krijgt.

De verantwoording moeten de instellingen in twee rondes afleggen, daarna wordt er besloten of zij de steun echt nodig hebben en of ze écht al het aangevraagde geld gaan krijgen of alleen een deel daarvan.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *