Eén op de drie mantelzorgers kampt met burn-out klachten

Eén op de drie mantelzorgers kampt met burn-out klachten

AMSTERDAM- Bijna één op de drie mantelzorgers met een baan zouden tegen een burn-out aanzitten. Dit blijkt uit een enquête die de Christelijk Nationale vakbond (CNV) liet uitvoeren onder 750 mantelzorgers. “Het is daarom ontzettend fijn dat er een dag van de mantelzorg is”, zegt Fleur Kusters van Mantelzorg Nederland.

Dat veel werkende mantelzorgers door de corona crisis in de problemen komen met hun zorgtaken in bij mantelzorg Nederland bekend. “Uit onze cijfers blijkt dat 8,6% van de mantelzorgers zich zwaarbelast voelt”, zegt Kusters.

Ruim twintig jaar geleden nam Mantelzorg Nederland het initiatief voor de Dag van de Mantelzorg, inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende activiteit. Als mantelzorger biedt je hulp aan hulpbehoevende. Dit is hulp die geboden wordt door iemand uit diens directe sociale omgeving. Er zijn in Nederland op dit moment circa 4,4 miljoen mensen mantelzorger. Hiervan zijn ongeveer 750.000 mensen langdurig zorgverlener. Deze mensen bieden langer dan drie maanden intensieve zorg voor meer dan acht uur per week. Eén op de vier combineert zijn of haar werk als mantelzorger met betaald werk. Dit blijkt uit cijfers van Mantelzorg Nederland.

Volgens hun is de inzet van de mantelzorger dit jaar toegenomen en zelfs onmisbaar geworden voor de zorg. Normaliter worden er feestelijkheden in theaters, bioscopen en buurthuizen georganiseerd. Dit geld blijft nu op de plank liggen en moet volgens hen wel bij de mantelzorgers terecht komen. Met een steekproef hebben ze vergeleken hoe mantelzorgers door de gemeente gewaardeerd worden, ten opzichte van vorige jaren. Dit bleek in 85% van de gemeenten ongewijzigd. In sommige gemeenten bleek het geldbedrag gedaald, maar in sommige ook gestegen. Volgens Mantelzorg Nederland is de waardering in vergelijking met vorig jaar hetzelfde gebleven. Helaas is er door corona dus wel extra druk gekomen door de tekorten in professionele zorg en dat verdient aandacht. “Vanwege corona zijn er dit jaar geen fysieke bijeenkomsten mogelijk en daarom geeft de gemeente Amsterdam samen met verschillende stichtingen toch nog op een andere manier invulling aan deze dag”, zegt Fleur Kusters van Mantelzorg Nederland.

Zo wordt er vanuit de gemeente jaarlijks geld vrijgemaakt voor een mantelzorg cadeau. Afgelopen jaren was dit in de vorm van een VVV-Bon ter waarde van 20 euro. “Helaas zal dit door bezuinigingen het laatste jaar zijn dat de gemeente dit doet”, zegt Els Rotgans van Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) Nederland.

“Het geldbedrag of cadeaubon is een mooi gebaar”, zegt Marloes Vermeulen van Combiwel.
Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich samen met de gemeente inzet voor de stadsdelen. Dit doen ze door middel van onder andere buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs en sociaal maatschappelijk werk. Het draait volgens Vermeulen vooral om het bieden van een luisterend oor. Door de afname van professionele zorg zijn mantelzorgers tijdens dit corona jaar nog onmisbaarder geworden. “Je rolt er vaak gewoon in”, zegt ze. “Er komt enorm veel op je af. Ik ben zelf ook mantelzorger voor mijn 94-jarige moeder.”

Het aantal mantelzorgers stijgt in deze corona tijd volgens Vermeulen niet. “Wel zien we dat de zorg inhoudelijk veranderd. Het wordt vaak zwaarder omdat de dagbesteding anders moet worden ingevuld”, zegt ze. “Er kunnen bijvoorbeeld ook geen vrijwilligers meer langskomen. Omdat we dit jaar geen activiteiten kunnen organiseren, hebben we wel een verwen cadeautas uitgedeeld. Vol met verzorgingsspullen.” Verder hoopt Vermeulen dat de bezuinigingen van de gemeente niet verder zal gaan dan het verdwijnen van de VVV-bon. “Extra ondersteuning en aandacht voor mantelzorgers is namelijk hard nodig.”

Ook zijn er vandaag diverse stichtingen actief. Zo heeft Eigenwijks samen met Nieuw-West Tv de afgelopen tien weken vele buurtbewoners bereikt door middel van film. Ze hebben onder andere samen met hen gesport, gedanst en gezongen en er werden er maaltijden voor elkaar klaar gemaakt. Ook is er een onlineprogramma samengesteld waarin de hele dag met aandacht wordt verzorgd. Zo kan men vanaf 10.30 uur een live Q&A met Markant, centrum voor mantelzorg volgen. Om 14.00 uur een coaching video speciaal voor hulpverleners van Joga Bunnink. En als afsluiting een heerlijke yogasessie met Gloria Spaans. Overal worden er dus verschillende activiteiten georganiseerd en ontvangen mantelzorgers in verschillende vormen hun waardering.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *