Nog veel kritiek op plannen voor Autoluw Sloten

Nog veel kritiek op plannen voor Autoluw Sloten

T splitsing Laan van Vlaanderen met de Plesmanlaan. Toekomstige plaats van één van de vier elektronische knip camera's.

AMSTERDAM – Omwonenden van de wijken Nieuw-sloten en Sloten zijn niet blij met de startnotitie Autoluw Sloten, een plan voor het verminderen van de verkeersdrukte in de wijken, die vorige maand door verkeerswethouder Sharon Dijksma werd ingediend. “Zo gaat Sloten naar de kloten”, klinkt het onder meer op Facebook.

“Het proces is wat eenzijdig uitgevoerd”, vertelt Carolien Tijssen, een bewoonster van de Aker die over het onderwerp insprak bij de laatste stadsdeelcommissie vergadering van Nieuw-West. Net als vele anderen is zij het niet eens met hoe de notitie tot stand is gekomen. “Omdat de wijken De Aker en Osdorp niet als partijen worden gezien in dit plan is er vanuit deze hoeken geen inspraak gevraagd en zijn bewoners van deze wijken niet gehoord bij de totstandkoming van de plannen.” Dit terwijl juist de bewoners van deze wijken hun verkeersroutes hierop aan zullen moeten passen.

Zo kunnen de Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg gezien worden als de ader van Sloten. Dagelijks berijden vele motorvoertuigen, met name uit de wijken Badhoevedorp, Osdorp en de Aker, deze aaneen lopende weg om van en naar de A10 en A4 te komen. Dit zogenoemde sluipverkeer zorgt volgens de Gemeente voor verkeersoverlast en gevaarlijke situaties op de al vrij smalle wegen. De nieuwe startnotitie moet daar nu verandering in brengen.

Met het huidige plan zal de Sloterweg vanaf juni volgend jaar niet meer toegankelijk zijn voor verkeer dat niet afkomstig is uit Sloten zelf. Om te voorkomen dat de drukte zich naar de eerstvolgende weg verplaatst zijn ook de twee inritten tot de Laan van Vlaanderen meegenomen in het besluit. De handhaving hiervan zal worden uitgevoerd door zogeheten ‘elektrische knip’ camera’s die de nummerborden van voorbijkomend verkeer registreren. Staat de auto of motor niet ingeschreven op een adres in Sloten dan krijgt deze een boete. 

Ook de rotonde Baden Powellweg-Plesmanlaan wordt aangepakt en verbouwd tot een T-splitsing met afslagverbod richting Langsom. Hierdoor is de Vrije Geer op dit punt niet betreedbaar meer voor autoverkeer. Ondanks deze maatregelen om het sluipverkeer maximaal in te dempen blijven alle gebieden wel bereikbaar.

“Door het verkeer te beperken tot bestemmingsverkeer wordt een deel van het doorgaande verkeer gedwongen om andere routes te kiezen”, stelt Tijssen, doelend op omwegen als de Plesmanlaan, Johan Huizingalaan en Oude Haagse weg. “Het wegennet wordt kleiner, de verkeersdichtheid op deze wegen groter.”

Uit het verkeersonderzoek van de gemeente, waar tevens ook de startnotitie op gebaseerd is, blijkt dat deze aangewezen hoofdwegen, met de genomen maatregelen, de groeiende verkeersdrukte aan zouden moeten kunnen. Maar hier worden door omwonende nog vraagtekens bij gezet. In de publicatie van het onderzoek zijn namelijk geen bronnen en onderzoeksmethode meegenomen. Hoe de gemeente aan de verkeerscijfers komt, is zodoende niet te achterhalen. 

Ook is er kritiek over de wijze van informeren. Bewoners van Sloten werden half november via een gemeentelijke brief al op de hoogte van het plan gesteld. De omwonende wijken werden daarin niet meegenomen en moesten het nieuws via Facebook vernemen. Onder hen actievoerster Janita Kieft, die niet kon geloven wat ze las. “Het ging niet alleen over de afsluiting van de Sloterweg maar ook om de afsluiting van hele gebieden in de omgeving. Terwijl ik het plan aan het lezen was, viel ik van de ene verbazing in de andere. En toen ik het er met mijn buren over had, merkte ik dat niemand eerder over deze plannen had gehoord en net zo verbaasd waren als ik.”

Kieft twijfelt dan ook of het plan wel goed doordacht is en het zal bijdragen aan de ambities van ‘autoluw’ wanneer iedereen volgend jaar om zal moeten rijden. Zo ook wanneer zij vanuit de aker zou willen tanken aan de Langsom. “Dat is ongeveer 4km extra rijden voor een tankstation dat slechts een paar 100 meter verwijderd is. Als je dit dan vermenigvuldigt met het aantal te verwachte autobewegingen, dan vraag ik me toch wel serieus af of Amsterdam met dit soort plannen haar ambitie, voor 55% minder CO2 uitstoot in 2030, wel kan halen.”

Om die redenen startte ze in samenwerking met actiegroep Goed Beter West een petitie om de notitie terug naar de tekentafel te sturen. Inmiddels is deze al zo’n 1,900 keer ondertekend. “Maar we zijn er nog lang niet. Er zijn nog zoveel mensen in Nieuw-West en omstreken die nog niet van de plannen weten”, meldt Kieft. “Deze weken werken we aan bekendheid onder alle belanghebbenden, vooral in de buurten die niet zijn geïnformeerd: Osdorp, de Aker en Badhoevedorp. Wanneer er voldoende bekendheid is, verwachten we nog veel meer ondertekeningen te krijgen op de petitie. Deze zullen we op het juiste moment met gepaste aandacht aan de Gemeente overhandigen.”

Of de gemeente de petitie meeneemt in de besluitvorming is nog niet zeker. Op dit moment kunnen bewoners en omwonenden hun ideeën en meningen tot 11 december kwijt in de gemeentelijke enquête. De uitslag daarvan zal lijden tot een mogelijke aanpassing van het plan. In januari-februari volgt de formele inspraak op de aangepaste notitie waarna in maart de gemeenteraad een definitief besluit neemt.

Kieft en vele anderen laten het er in ieder geval niet bij zitten. Kieft: Ik denk dat we wel moeten onderkennen dat er nog veel winst te behalen valt bij het verbeteren van onze woonomgeving, maar dat deze alleen draagvlak kan krijgen als alle bewoners uit Nieuw-West en omstreken vertegenwoordigd zijn in het proces hier naartoe.”

Over de auteur

Tessa van der Meij

Eerstejaars student journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.

1 reactie

  1. Merolyn de la Cruz Sosa

    Een goed geschreven en duidelijk stuk!

    Antwoord

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *