Amsterdam wordt radicaal groener

Amsterdam wordt radicaal groener

AMSTERDAM – In de Groenvisie van de gemeente wordt een beeld geschetst van Amsterdam als groene stad. Met het project Knowledge Mile Park werken de gemeente en bedrijveninvesteringszone Knowledge Mile samen aan een verticaal park, van de IJtunnel tot en met het Amstelplein.

In deze groenvisie worden vier hoofdredenen besproken om de stad groener te maken: gezondheid, sociaal welzijn, klimaatadaptie en natuur. Deze punten worden toegepast in de groenprojecten. Knowledge Mile Park is één van de groenprojecten, waar de gemeente € 1.600.000,- voor heeft uitgetrokken. Laurens Ivens, wethouder groen: “Met deze Groenvisie wil ik zorgen voor een goede balans tussen groen en stenen, natuur en recreatie, mensen en dieren. Met respect voor het bestaande groen, kijken we vooral welke mogelijkheden er zijn om steeds meer te vergroenen, onder andere door vervanging, verplaatsing, uitbreiding of aanleg van nieuw groen.”

Knowledge Mile Park loopt van de Wibaut- & Weesperstraat, via de Valkenburgerstraat helemaal door tot en met NEMO. Het is een van de meest vervuilende plekken van Amsterdam. “Het is hoog tijd dat daar iets aan gebeurt. De stoepen, gevels en daken gaan we vergroenen zodat we van dit hele gebied één hoog en lang park maken”, aldus Ton Muller, hoofdontwerper van Knowledge Mile Park.

Het doel van Knowledge Mile Park is om samen met inwoners en organisaties uit het gebied, een groene stadsstraat te realiseren. Dit doen zij door het aanleggen van groene gevels, daktuinen, terrassen en het vergroenen van de openbare ruimte. De wens is een betrokken omgeving, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren. Uit de participatieaanpak van Knowledge Mile Park is gebleken dat 89% van de inwoners en gebruikers een leefomgeving met veel groen belangrijk vindt, 84% van hen hecht belang aan het streven naar een zo duurzaam mogelijke leefomgeving en 64% wil actief bijdragen aan de vergroening en verduurzaming van de straat.

Alhoewel de reacties op dit project veelal positief zijn, zijn sommige bewoners sceptisch. Denise Hegeraad vindt het goed dat er zo veel geld wordt vrijgemaakt om Amsterdam ‘radicaal groener’ te maken. “Een groene omgeving draagt bij aan een gezonde leefstijl. Maar als ik denk aan groen dan denk ik aan parken met bomen. In die geveltuin kan ik niet wandelen, recreëren of sporten.”

Knowledege Mile Park werkt samen met bedrijven die groene gevels realiseren. Christiaan Weening van het bedrijf ‘Donker Groep’ vertelt dat er juist ontzettend veel voordelen zijn als het gaat om de aanleg van verticaal groen. Zo draagt het bij aan het afvangen van fijnstof. “De planten in de wand vormen extra oppervlak waaraan fijnstof kan hechten.” Daarnaast vergroot het de biodiversiteit. “Wij maken in ons ontwerp van de groene gevels gebruik van planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders.” Tot slot is hittestress een belangrijk punt. “De groene gevel voorkomt namelijk dat warmte wordt opgeslagen in de constructie gevel en vermindert zo hittestress in de bebouwde omgeving.”

Een groene leefomgeving is van en voor iedereen en nodigt uit tot ontmoeting en initiatief. Daarnaast wil Amsterdam goed voorbereid zijn op het veranderende klimaat. En tot slot vormen natuur en biodiversiteit de basis van al het leven, dus ook het leven in de stad. “Alle Amsterdammers, mensen en dieren, verdienen een groene en leefbare stad”, aldus Ivens.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *