Online kerkdienst Witte Donderdag

Online kerkdienst Witte Donderdag

Het muzikaal intermezzo tijdens de dienst van de Oude Kerk in Barneveld.

BARNEVELD – Op donderdag 1 april was het Witte Donderdag. Op deze dag herdenken protestanten het laatste avondmaal van Jezus en wordt er naar Goede Vrijdag toegeleefd. Ook in de Oude Kerk in Barneveld is deze dag herdacht. Vanwege coronamaatregelen vinden alle diensten van deze hervormde kerk via een livestream op YouTube plaats. Zo ook de dienst van donderdagavond.

Amber Dresken, 9 april 2021

Opening
De dienst begint met een orgelstuk door de heer Van der Maten, daarna schakelt de camera door en opent de dhr. A. Peters de dienst met de woorden: “U, jij die met ons meekijkt en luistert, van harte welkom. Ook al is het niet mogelijk om elkaar in de kerk te ontmoeten, we weten ons met elkaar te verbinden.” De heer Peters introduceert het thema van de avond: verzoening volbracht.

Zang en muziek
Dan is het tijd voor het eerste lied, onder begeleiding van het orgel. Waar normaal gesproken een volle kerk met 1.100 aanwezigen meezingt, staan er nu slechts een man en een vrouw vooraan de kerk te zingen. De camera wisselt af tussen de man en vrouw en de heer Van der Maten op het orgel. Ook vindt er een muzikaal intermezzo plaats, dit wordt vanavond uitgevoerd door Jaap Ouwehand op de piano en Jillian van Delen op de cello. De camera schakelt door en de muzikanten beginnen ‘The old rugged cross’ van George Bennard te spelen. Na afronding van dit eerste lied volgt ‘O praise the name’ van Hillsong Worship.

Bezinning
Ans Blauw is verantwoordelijk voor de schriftlezing. Vanavond leest zij Johannes 19 vers 17:30, dit gaat over de kruisiging van Jezus. Na het afronden van de schriftlezing wordt het stil in de kerk en is er een persoonlijk moment voor bezinning. Blauw kijkt dan ook niet langer meer in de camera maar buigt haar hoofd naar beneden. Ook draagt Blauw het gedicht ‘U stierf voor mij’ van Frank van Essen voor: “U stierf voor mij mijn Jezus. Veracht om mij mijn God. Uw lichaam verbroken om mijn ongerechtigheid. Uw bloed heeft mij bevrijdt.” Terwijl Blauw het gedicht voordraagt kijkt zij recht in de camera waardoor het gedicht direct bij de kijker binnenkomt.

Verzoening volbracht
“De laatste fase van Jezus’ leven wordt ingezet”, met deze woorden begint Peters de meditatie over het Paasevangelie. In zijn verhaal beschrijft Peters de kruisiging en om zijn woorden kracht bij te zetten citeert Peters regelmatig uit de Bijbel. Nadat hij de meditatie heeft afgerond nodigt Peters de kijker met de volgende woorden uit om mee te doen met het gebed: “Zullen we samen het gebed bidden wat de Here Jezus ons heeft leren bidden? En bidt u thuis, of waar u ook bent, maar van harte mee als u daartoe in de gelegenheid bent.”

Afsluiting
Na afronding van het laatste lied bedankt Peters de muzikanten, de orgelspeler, de zangers, de lezer, de koster en tot slot de technici. Ook wendt hij zich tot de kijker: “Graag wens ik u en jou alle goeds voor de komende dagen. Bijzonder gezegende paasdagen toegewenst en van harte Gods zegen.” Hierna spreekt Peters de zegenbede uit en na de laatste woorden pakt hij zijn spullen, doet hij zijn Bijbel dicht en is de dienst afgelopen.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *