Centrale eindexamens zijn begonnen!

Centrale eindexamens zijn begonnen!

Gymzaal Pallas Athene College waar de eindexamens worden afgenomen

EDE – De spannendste weken zijn aangebroken voor middelbare scholieren. De centrale eindexamens zijn zeventien mei begonnen voor vmbo GL en TL, havo en vwo. Half twee s ’middags begon vmbo GL en TL met Nederlands, havo met bedrijfseconomie en vwo met wiskunde A, B en C. Op het Pallas Athene College in Ede was de spanning van de leerlingen te voelen.

 Sietske Hugenholtz, 18 mei 2021

Vorig jaar gingen de examens niet door vanwege het coronavirus. Op dat moment kregen leerlingen na hun laatste tentamenweek te horen of ze geslaagd waren of niet. Dit jaar mogen de examens doorgaan als vanouds in een gymzaal. De centrale eindexamens tijdvak 1 zijn van zeventien mei tot en met één juni 2021.

Wijzigingen
Door de coronacrisis hebben leerlingen ruimere mogelijkheden om het eindexamen af te leggen. Zo wordt het tweede tijdvak vanaf veertien juni verlengd met tien dagen om ervoor te zorgen dat leerlingen over een langere periode examens kunnen afleggen. Ook mogen alle eindexamenleerlingen twee vakken herkansen in plaats van één. Daarnaast kunnen leerlingen een cijfer niet mee laten tellen om alsnog te kunnen slagen en daarmee naar het vervolgonderwijs doorstromen. Overigens mag geen kernvak worden weggestreept, zoals Nederlands in het vmbo en Engels of wiskunde voor havo- en vwo-leerlingen. Ten slotte wordt er dit jaar anders genormeerd. De bedoeling is dat de normering zo dicht mogelijk in de buurt komt bij die van andere jaren. Daarvoor wordt gekeken naar de gemiddelde moeilijkheid van de examens van afgelopen jaren. Aan alle docenten wordt gevraagd om tijdens de correctie een inschatting te maken van de moeilijkheidsgraad.

Spanning
Dinsdag achttien mei was een pittige dag voor de middelbare scholieren op het Pallas Athene College in Ede. Om negen s’ochtends begonnen havo- en vwo- leerlingen met het vak Geschiedenis en s ‘middags om half twee stond wiskunde voor het vmbo, voor havo Engels en voor vwo Frans op de planning. Havisten Maritt Verburgh en Maike van Wezel maakten zich klaar voor het examen Engels. De één zenuwachtiger dan de ander. “Bij mij ging s’ochtends Geschiedenis niet goed, dus ik ben nu nog zenuwachtiger voor Engels”, zei Maritt Verburgh. “Het is mijn eerste examen vandaag, dus ik voel gezonde spanning en zie wel hoe het gaat”, zei Maike van Wezel. Ruim tweehonderd eindexamenleerling stonden om kwart over één te wachten voor de gymzaal. Om je heen stonden leerlingen met mondkapjes op, in groepjes te praten en deelden ze hun spanningen met elkaar. Een meisje zei: “Ik heb het nu al warm van de spanning, laat staan straks in de zaal”. Om tien voor half twee kwamen de docenten aanlopen en mochten de leerlingen de gymzalen in. Een jongen deed zijn laatste geluk sprongetje op zijn skateboard en nam hem mee de zaal in.

Klachten
Wat ook niet veranderd is, zijn de examenklachten die je kan indienen bij actiegroep LAKS. Volgens het AD zijn er na dinsdag achttien mei al ruim zestigduizend klachten binnengestroomd. De klachten die de actiegroep vaak binnenkreeg, ging over het minder goed voorbereid zijn op de examens door het coronavirus. Geschiedenis kreeg die dag de meeste klachten binnen, namelijk 8447.

Over de auteur

Sietske Hugenholtz

Ik ben eerstejaars student aan de Hogeschool Utrecht.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *