Raadsvergadering Visie Dierenwelzijn

Raadsvergadering Visie Dierenwelzijn

Arnhem — Op de agenda van de raadsvergadering van woensdag 30 juni stond de Visie Dierenwelzijn van 2021-2030 raadsvoorstel, centraal. De Visie moest vastgesteld worden en er werd kennisgenomen over de uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2021-2022.

Sterre Rekers, 30 juni 2021 

De raadsvergadering wordt geopend door voorzitter mevrouw Manders. Mevrouw van Oven, lobbyist bij de Dierenbescherming Noordoost, licht de mening over de Visie Dierenwelzijn, vanuit de Dierenbescherming toe. Namens het AVON (Reptielen, Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) is de heer De Boer aanwezig.
Van Oven informeert de raad over de aanpak van de Dierenbescherming. Daarin komt de samenwerking tussen verschillende dierenasielen in de regio voor. Daarnaast heeft de Dierenbescherming geconstateerd dat het aantal dieren in de opvang terugloopt. Onder anderen de chipplicht heeft hier een aandeel in, vermeld van Oven.

Wilde dieren
Van Oven is naast lobbyist bij de Dierenbescherming, ook actief namens de Dierenbescherming bij het maatschappelijk bestuurder faunabeheereenheden. Er worden drie pijlers benoemend in de Visie Dierenwelzijn, onder anderen dat de nadruk ligt op zichtbaarheid van bezoekers. Iets wat heel begrijpelijk is als het gaat om grote inheemse hoefdieren. Het wordt door de raad benoemend onder een dierenwelzijnsnota. Van Oven zou dat nog wat scherpte willen geven “het is echt puur een visie vanuit een recreatie en toerisme. Maar ik zal dat niet schuilen onder dierenwelzijn” aldus van Oven.

Vragen vanuit partijen 
De heer Bouma (PvdA) heeft een vraag voor van Oven. “U had het over de asielen die leeglopen. Is het een trend die langer speelt, of is het echt iets wat vanuit de lockdown komt?”.  Mevrouw van Oven heeft hier het volgende antwoord op: “Wat betreft het leeglopen van asielen, een trend dat we al langere tijd zien. En zoals voorspeld in het begin van de coronaperiode, dat er een forse toename zal zijn in de adoptie van dieren. Dat hebben we ook gezien. Het terugbrengen van de dieren lijkt nu wel enigszins op gang te komen maar is alsnog niet zeer schrikbarend. Maar wel iets om rekening mee te houden. Aangezien we er nog middenin zitten” aldus van Oven.

Ambitieus document
Naast de PvdA, waren er ook vragen vanuit GroenLinks. De heer Prinsen “Ik ben benieuwd hoe u aankijkt naar de Visie Dierenwelzijn in het algemeen. En in hoeverre dat bijdraagt aan de doelen van de dierenbescherming?”
Volgens mevrouw van Oven is het een mooi ambitieus document. Het is belangrijk dat nu duidelijk wordt wat er met de plannen gaat beuren, “zorg dat je in de uitvoering partijen bij elkaar krijgt die nodig zijn om dit goed vorm te geven. Het zijn natuurlijk wel twee totaal verschillende takken van sport. Als het gaat over dieren die in het wild leven en gehouden dieren. Dus ik denk voor in onze eigen uitvoering vanuit de dierenbescherming, dat het heel goed is dat we die lijnen kort houden als het gaat om gehouden dieren en opvang. En als het gaat om in het wild levende dieren dat hier ook de juiste partijen voor bij elkaar gezocht worden. Als er gemeentelijke wegen zijn” aldus van Oven. 

Afloop
Na de informatieve en de meningsvormen fase heeft de wethouder aangegeven uit te zoeken hoe het zit met dierentehuizen in de coronatijd. Daarnaast gaat er worden uitgezocht hoe het zit met de mogelijkheid om paardenstallen in de paardenwei te verplichten.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *