Nijmegen tekent voor een transgendervriendelijke werkvloer

Nijmegen tekent voor een transgendervriendelijke werkvloer

Foto: Pixabay

NIJMEGEN- De gemeente tekent voor een transgendervriendelijke werkvloer. Dit doen ze door de Verklaring van Dordrecht te tekenen. Dit is een verklaring met tien punten die bijdragen aan goede en veilige werkomgeving en -cultuur voor transgenders. De verklaring werd donderdag 31 maart 2022 ondertekend.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn minimaal 110.000 (0.6%/0.7%) mensen in Nederland transgender. Dit houdt in dat deze groep zich niet identificeert met het geslacht dat ze bij de geboorte hebben gekregen. Het SCP zegt dat dit percentage als ondergrens genomen moet worden. Transgenders in Nederland worden nog op dagelijkse basis geconfronteerd met moeilijke dingen zoals onbegrip en discriminatie, ook op de arbeidsmarkt. In 2012 heeft Transgender Netwerk Nederland (TNN) voor het eerst de verklaring van Dordrecht gepresenteerd. Dit gebeurde op het European Transgender Participation Symposium. In de verklaring staan tien punten, die samen moeten zorgen voor een transgendervriendelijke werkvloer en arbeidsmarkt. Gemeenten, organisaties en bedrijven kunnen de verklaring ondertekenen om zo hun transgender medewerkers te helpen en ondersteunen. De verklaring werd getekend door Monique Esselbrugge, wethouder Personeelszaken, Remke Verdegem, bestuurslid van Transgender Netwerk Nederland en Bert Hogemans, directeur van Bibliotheek Gelderland Zuid.


Tamara Fontein is Beleidsadviseur P&O bij gemeente Nijmegen en is betrokken geweest in het proces van de verklaring tekenen. Ze is als beleidsadviseur al een aantal jaar betrokken bij onderwerpen die gaan over diversiteit en inclusie. ‘De reden om de verklaring te tekenen is dat we merken op de arbeidsmarkt de transgendergemeenschappen best wel moeilijk heeft’ vertelt Fontein. De gemeente Nijmegen hanteert een diversiteitsbeleid waarin ze diversiteit in de breedste zin van het woord zien. ‘We kijken niet naar uiterlijke kenmerken omdat we ons niet heel erg willen richten op geslacht, leeftijd of seksuele voorkeur. We willen veel meer kijken naar talenten, competenties en vaardigheden zodat we op die manier een breed palet aan medewerkers hebben.’ Legt Fontein uit. Wel vertelt ze dat er steeds meer geluiden vanuit de gemeenteraad kwam over dat de transgendergemeenschap het ook in Nijmegen toch echt wel moeilijk heeft nog op de arbeidsmarkt. ‘Normaal willen we eigenlijk niet voor elke doelgroep van alles gaan optuigen, maar dit vonder we toch wel heel belangrijk’.


Sinds de verklaring is getekend is er nog geen verder nieuws naar buiten gekomen over wat de gemeente gaat doen voor de transgendergemeenschap in Nijmegen. Fontein legt uit: ‘We zijn intern bezig om onze formulieren aan te passen zodat die inclusiever zijn op het gebied van voornaamwoorden en geslacht.’ Een echt plan dat aansluit bij de verklaring is er nog niet. ‘We zijn er nog een beetje aan het puzzelen en hebben ook contact met de bibliotheek, die hebben ons ook wat modules doorgestuurd. Wij hebben zelf een digitaal leerplatform en we willen in ieder geval gaan kijken of we hier iets van een module kunnen toevoegen voor onze baliemedewerkers.’ De module zou dan voornamelijk gaan over hoe baliemedewerkers om moeten gaan met transgender personen die aan de balie komen. ‘Het gaat dan om welke woorden je gebruikt en welke vragen je wel en niet stelt zodat transgender personen zich ook welkom voelen’ licht Fontein verder toe.

Elizabeth Wenting (24) is transvrouw en is aan het begin van haar medische transitie begonnen met fulltime werken. “Het duurde bij vooral heel erg lang voordat ik een baan had. Omdat ik aan het begin van mijn transitie zat was ik heel erg snel te herkennen als transvrouw.” Ook vertelt ze dat het op de werkvloer niet altijd even soepel is gegaan. “Onbegrip is eigenlijk wel orde van de dag voor transmensen, ik denk het grootste deel van de maatschappij transmensen nog niet begrijpt. Het is hierom ook zo belangrijk om erover te blijven praten zo lang er nog sprake is van discriminatie richting transmensen op de werkvloer.” Ze is blij dat gemeente Nijmegen de verklaring heeft getekend. “Ik denk dat door het tekenen van de verklaring personeel ook beter ingelicht wordt over hoe je iemand correct aanspreekt en welke woorden je gebruikt.” Ook over de verdere plannen van de gemeente is ze zeer te spreken. “Ik denk dat de modules een heel goed idee zijn, maar dan moeten ze voor iedereen zijn en niet voor alleen baliemedewerkers. Er kunnen ook mensen werken binnen bijvoorbeeld het bestuur en het is belangrijk dat iedereen zijn collega’s correct kan aanspreken. Ik hoop dat nog veel meer deze gemeentes deze verklaring gaan tekenen. Het moeten er natuurlijk veel meer dan dertien worden.” Wat Elizabeth vooral hoopt voor de toekomst van transmensen op de werkvloer is dat het niet meer nodig is om apart te benoemen dat mensen trans zijn. “Dit geldt ook voor andere leden van de LHBTI+. Ik hoop dat we in de toekomst kunnen ophouden met dit soort discussies omdat het gewoon normaal is. Wij zijn er ook gewoon om te werken en willen dit kunnen doen in een veilige sfeer.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.