‘Tendentieuze’ motie zet verhoudingen Zandvoortse gemeenteraad op scherp

‘Tendentieuze’ motie zet verhoudingen Zandvoortse gemeenteraad op scherp

Het raadhuis in het centrum van Zandvoort. De plek waar normaal de vergaderingen plaatsvinden.

De gemeente Zandvoort gaat een aanvulling doen op het onderzoek naar de totale kosten voor de Zandvoort van de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten na instemming met een motie van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ). De voortgang van de ambtelijke fusie tussen Zandvoort en Haarlem is iets dat de raden in beiden gemeenten al enige tijd bezighoudt.

De fractie van de OPZ diende de motie in om duidelijkheid te krijgen over de verhouding tussen kwaliteit die de samenwerking oplevert en het geld dat het de gemeente Zandvoort kost. Dit zal middels een extern onderzoek gaan. Naast de kosten van de voortzetting van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem, wil de OPZ met deze motie het college tevens opdragen te onderzoeken, ‘Vanaf welk moment met het opbouwen van een eigen ambtelijke organisatie moet worden begonnen na een eventueel besluit tot het beëindigen van de samenwerking’, aldus de motie.

Portefeuillehouder Ellen Verheij gaf in haar reactie aan de in de motie voorgestelde onderzoeken graag te willen betrekken bij de al lopende evaluaties van de ambtelijke fusie. Wel gaf zij aan enkele onjuistheden in de motie te constateren, die haar er van hebben weerhouden de motie volledig over te kunnen nemen. “Als ik kijk naar de oproep en naar de onderzoeksvragen, dan kan ik mij daar wel in vinden. We zijn gebaat bij objectiviteit. Dit is een dossier dat dermate belangrijk is voor de toekomst van Zandvoort, dat ik vind dat u daar een actieve bijdrage aan moet leveren.” zei Verheij daarop.

Peter Kramer, fractievoorzitter van de OPZ, indiener van de motie. | Foto: Gemeente Zandvoort

Ellen Verheij, wethouder en portefeuillehouder ambtelijke samenwerking. | Foto: Gemeente Zandvoort

Uit de raad klonken ook meerdere geluiden van volledige afkeur voor de motie. CDA-fractievoorzitter Kees Mettes: “Terwijl we afspraken gemaakt hebben met een partner waar je mee samenwerkt. En die afspraken staan in het Diensverleningshandvest om die samenwerking te gaan evalueren.”, aldus Mettes die de motie dan ook overbodig vindt. Daarbij zijn de onjuistheden en aannames in de motie ook een reden voor de coalitiepartij om tegen te stemmen.

De fracties van D66, GroenLinks, PvdA en Gemeente Belangen Zandvoort kunnen zich vinden in de kritiek van het CDA. Maaike Koper, fractievoorzitter van de PvdA, noemde de motie dinsdagavond ‘tendentieus’ en deze zou ‘in strijd met de gemaakte afspraken’ zijn. “Voor ons zijn de afspraken over de fusie helder. Wij zijn van mening dat we geld en energie moeten stoppen in zoeken naar oplossingen voor de échte problemen waar we meezitten.” aldus Maaike Koper.

Uiteindelijk hebben de bovengenoemde fracties tegen de motie gestemd. Naast de indiener, OPZ, hebben de fracties van de PVV en coalitiepartij VVD de motie aan een meerderheid geholpen. In een reactie op enkele vragen aan fractievoorzitter Martijn Hendriks (VVD) na afloop van de vergadering, laat hij weten dat hij het voorstel van de wethouder in de eerste plaats verstandig vindt. Daarbij komt dat Hendriks de signalen over een mogelijke financiële druk rondom de fusie der mate zorgelijk vindt om met het in de motie voorgestelde onderzoek in te stemmen. Dat is niet de enige reden. “Een meerderheid van Zandvoortse bewoners en ondernemers ervaart een achteruitgang in dienstverlening sinds de ambtelijke fusie. Dat is ernstig.”, aldus Hendriks. Dit is voor VVD nog een reden om met de motie in te stemmen.

Nu de coalitiepartij VVD deze motie aan een meerderheid heeft geholpen, staan de verhoudingen zowel binnen de coalitie als in de raad weer op scherp. In het vervolg zal er nog vaak worden gesproken in Zandvoortse politiek over de voor en tegen argumenten voor de ambtelijke fusie met de stad aan het Spaarne.

Over de auteur

Jelmer Koper

Mijn interessegebied is heel breed: van politiek tot muziek & entertainment, als er maar een mooi verhaal achter zit. Of je er natuurlijk een goed verhaal van kunt maken.

1 reactie

  1. Avatar

    Bijzonder jammer toch weer deze actie. Er is wordt in dit dossier wat af geëvalueerd en daar zijn afspraken over. Nu nog een extra, feitelijk overbodig onderzoek door een externe partij. De zakken met geld aan onderzoeksbureaus vliegen dus weer de deur uit.

    Antwoord

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *