Haarlem in 2040 aardgasvrij: ‘Zo’n plan is niet niks’

Haarlem in 2040 aardgasvrij: ‘Zo’n plan is niet niks’

Foto door William Mead via Pexels.

Haarlem – Op 30 maart heeft Gemeente Haarlem een onlinebijeenkomst georganiseerd om de conceptvisie voor de warmtetransitie van de stad te bespreken. Haarlem wil voor 2040 aardgasvrij zijn, dat is tien jaar eerder dan de rest van Nederland. ‘Een haalbaar maar uitdagend plan’, volgens wethouder Duurzaamheid Robbert Berkhout, die de visie dinsdag presenteerde. De bijeenkomst was voornamelijk georganiseerd om de bewoners van de stad in te lichten over de aanpak en de kosten van het plan, en om de vragen die via een openbare chatroom konden worden gesteld te beantwoorden. Eén specifieke vraag kwam opvallend vaak terug: wat gaat het de Haarlemmer kosten?

Programmamanager Margreet van der Woude opende de bijeenkomst om 19:30 uur met een introductiefilm waarin kort de conceptvisie werd uitgelegd. Van der Woude maakte nog eens duidelijk dat er niet zal worden ingegaan op onderwerpen als kernenergie en of het klimaatprobleem überhaupt wel bestaat.

In het filmpje worden de verschillende technieken die de gemeente heeft bedacht om dit doel te behalen kort toegelicht, geaccompagneerd door vrolijke visuals. Na het filmpje komt Robbert Berkhout aan het woord, die een uitgebreidere toelichting geeft van de visie. “Zo’n plan is niet niks, en dat weten we ook”, vertelt hij ten slotte aan Van der Woude, waarna hij zich herinnert in de camera te kijken. “Betaalbaarheid is van groot belang, evenals de zekerheid voor Haarlemmers”. Dat het plan financieel gezien een uitdaging is, blijkt ook uit de tientallen vragen die tijdens de toelichting al in de chatroom verschijnen.

Na een half uur neemt Van der Woude het woord over en introduceert een vragenronde, de reden waarom deze bijeenkomst mede is georganiseerd. De eerste vraag – de persoon had gekozen om de naam anoniem te houden – wordt besproken: “Of de warmtetransitie niet onevenredige kostenverschillen gaat brengen aan Haarlemmers”, leest Van der Woude op. Berkhout geeft hierop antwoord dat er zowel collectieve als individuele aardgasvrije oplossingen zijn bedacht voor de stad. Het collectieve gedeelte bestaat uit het aanleggen van warmtenetten, om te beginnen in Haarlem-Oost. Deze collectieve oplossing wordt in eerste instantie geplaatst in wijken waar huishoudens met lagere inkomens wonen. Op deze manier wil de gemeente onevenredige kostenverschillen vermijden.

Arjan Busch, die te gast is bij de bijeenkomst, heeft zijn huis in 2019 zelf aardgasvrij gemaakt. Van der Woude geeft hem het woord: “Wij hebben een aantal jaren geleden gekozen voor betere isolatie tijdens een verbouwing.” Dit is ook iets wat Berkhout en de visie graag willen meegeven; ten slotte zorgt isolatie voor het halve werk. Behalve isoleren heeft Busch ook zonnepanelen, een warmtepomp en is verder alles elektrisch. Hoe hij dit financieel heeft aangepakt, legt hij uit door te antwoorden op een nieuwe vraag die is gesteld in de chatroom. “Voor isolatie, het overschakelen naar een hybride warmtepomp en het plaatsen van zonnepanelen kan een landelijke Investeringssubsidie worden aangevraagd. Daarnaast biedt de gemeente zelf een duurzaamheidslening aan. Er is dus best veel mogelijk”. Haarlem zal 1,25 miljoen euro van het Rijk ontvangen om huishoudens te ondersteunen in de overstap en voor energieadvies, blijkt uit de Transitievisie.

Door middel van een poll met drie vragen aan de kijkers wordt de vragenronde afgesloten. Eén van de vragen was of het duurzaam verwarmen ook een beetje meer mag kosten: 25% van de kijkers kozen voor ‘helemaal niet’, en 60% voor ‘een beetje meer’. Hieruit is te concluderen dat in ieder geval de mensen die de poll hebben ingevuld niet zitten te wachten op grote kostenverschillen.

Een vraag die wel in de chatroom verschijnt, maar niet wordt besproken is wanneer de aardgasprijs omhoog zal gaan. Door het verhogen van de prijs worden enerzijds Haarlemmers gestimuleerd om over te stappen op aardgasvrij. Anderzijds worden inwoners met een lager inkomen in het nauw gebracht doordat zij mogelijk niet in aanmerking komen om gemeentegeld te krijgen voor een overstap naar aardgasvrij én tegelijkertijd de energiekosten van aardgas niet meer te betalen zijn.

Van der Woude sluit de bijeenkomst af door de aandachtspunten voor de toekomst te benoemen. “Zoals in de visie ook staat, is er nog onzekerheid wat betreft warmtetechnieken en het gehele kostenplaatje”, verteld Van der Woude. “Dit moet gaandeweg ook worden onderzocht. De visie zal periodiek worden herzien, zodat nieuwe ontwikkelingen en innovaties die gunstiger zijn voor Haarlem hierin opgenomen kunnen worden”.

Bewoners en andere belanghebbenden kunnen tot 14 april op de conceptvisie reageren. Hierna zal in juni 2021 de visie voorlopig worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *