Besmettings angst op school, Fioretti Lisse

Besmettings angst op school, Fioretti Lisse

Foto: instagram @fioretti_college_lisse

Lisse- Uit een ‘’Coronapeiling’’ van GGD Kennemerland is gebleken dat 72% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs bang is om de omgeving te besmetten. Ook in de aangrenzende regio de Bollenstreek (deel van veiligheidsregio Hollands-Midden) is de angst te merken. Dus vroegen wij als Bollenstreek Plus aan het Fioretti College in Lisse hoe zij hiermee omgaan, wat hun aanvullende maatregelen zijn en hoe de algemene regels gehandhaafd worden.  

Aan het begin van dit jaar hebben bijna tweeduizend leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het onderzoek van de GGD een vragenlijst ingevuld. Deze zij via hun scholen hebben ontvangen. Deze corona peilingen zijn een aanvulling op eerdere onderzoeken van de GGD over de jeugd. De angst onder jongeren is zeker terecht, want onder hun demografie nemen de besmettingen juist toe met zo een 15% in de week van 13 april onder jongeren tussen de leeftijd van dertien tot zeventien jaar. Naar aanleiding van deze cijfers is de school ondervraagd.

 Waar zijn jongeren precies bang voor?  

Van de respondenten was de overgrote meerderheid vooral bang de omgeving te besmetten, dit uitte zich vooral in 72% die bang is anderen met het virus te besmetten. 17% is hier zelfs heel erg bang voor om een ander met het corona virus te besmetten. 60% is bang dat een familielid of vriend ziek wordt van het coronavirus. De angst om zelf ziek te worden is echter veel kleiner, slechts 18% van de leerlingen is bang om zelf besmet te raken. Andre Marendziak (docent geschiedenis op het Fioretti College in Lisse) was verbaasd om te horen over deze uitslagen, omdat de leerlingen op school zich vaak al niet aan de anderhalve meter maatregel houden. Dit verklaart vooral het contrast tussen de angst een ander te besmetten en de angst om zelf ziek te worden. 

Ik vroeg leerlinge Carmen Jansen (17) uit zes VWO om een mogelijke verklaring en zij reageerde met: “Ja en nee. Aan de ene kant is het wel zo dat mensen op school nog steeds te dicht bij elkaar staan en dat sommige mensen geen mondkapje opdoen als ze ergens heen lopen. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van ja ik zie het allemaal wel. Zoveel voorkomen van corona lukt eigenlijk gewoon niet, aangezien je het ook gewoon kan krijgen door een simpel kuchje in je gezicht van een familielid. 

Extra risico’s 

De resultaten van de ‘’coronapeiling’’ zijn waar dat mogelijk is vergeleken met de jeugdgezondheidsmonitor van het jaar 2019 dat onder vierde en tweede klassers werd gehouden. Zo hebben leerlingen meer last van stress, eenzaamheid en online pesten. Zo geeft 38% aan zich vaker gestrest te voelen, 22% voelt zich ook vaker depressief en 16% is banger voor de corona crisis. Het aantal jongeren dat kans loopt op eenzaamheid is meer dan verdubbeld met nu 30%, terwijl dat in 2019 slechts 14% was. Het percentage van tweede- en vierdejaars die zich online gepest voelden in de laatste drie maanden ook meer dan verdubbeld met nu zo een 11%. In 2019 was dat slechts 5%.

Wat zijn aanvullende maatregelen van de school? 

 De school is zich bewust van de zorgen van de leerlingen en probeert in te grijpen waar het kan. Teamleider bovenbouw HAVO en docent geschiedenis Reinier Vergunst stelt: “Wat betreft de kans volgen we zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM en volgen we het advies van de VO-raad. Waarbij we merken dat de 1,5 meter door onze leerlingen niet heel goed wordt gehandhaafd. Wat betreft de angst voor besmettingen kan ik zeggen dat we de mogelijkheid bieden om lessen volledig online te volgen. Hiernaast zijn er korte lijntjes met het IOT als leerlingen zonder echte concrete aanleiding (denk aan kwetsbare ouders oid) thuisblijven. Verder hebben mentoren een belangrijke signalerende rol.” 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *