Prijskaartje F1 zet coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar

Prijskaartje F1 zet coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar

Eigen ontworpen beeld met snapshot uit de raadsvergadering ter illustratie | Door: Jelmer Koper

ZANDVOORT – De gemeente Zandvoort gaat de komende jaren bijna 800.000 euro extra uitgeven voor de organisatie van de Formule 1. Hier stemde een duidelijke meerderheid van de Zandvoortse raad afgelopen week mee in. Verantwoordelijk wethouder Raymond van Haeften wordt hiermee door de raad verzocht extra inkomsten te werven om naast de eerste drie edities ook de organisatie van een eventuele 4de en 5de editie van het race evenement mogelijk te maken. Dit voorgenomen besluit deed het nodige stof opwaaien dinsdagavond tijdens de raadsvergadering.

Voor de eerste drie edities van het Formule 1 event trok de gemeente eerder al ruim 4 miljoen euro uit. Nu blijkt dat dit bedrag met zeker 7 ton moet worden bijgevuld. Het college doet het verzoek aan de gemeenteraad om deze extra kosten van draagvlak te voorzien.

Het verzoek resulteerde allereerst in een amendement van oppositiefractie Ouderenpartij Zandvoort (OPZ). Zij wilde hiermee nadrukkelijk geen toestemming geven voor de beoogde extra kosten. Een verhoging van de toeristenbelasting tijdens latere edities zou de kosten moeten dekken. Indiener Peter Kramer (OPZ) verwijst tijdens zijn inbreng naar een uitspraak van toenmalig portefeuillehouder Ellen Verheij waarin zij beschrijft dat 4.1 miljoen euro echt het maximum zou moeten zijn. Kramer beschrijft in het amendement “Dat een dergelijke verhoging naar verwachting financiële gevolgen zal hebben voor de totale financiële huishouding van de gemeente Zandvoort welke nu niet zijn te overzien”.

Michiel Hermsen van coalitiepartij D66 plaatst een interruptie nadat de OPZ-fractievoorzitter zijn amendement heeft voorgelezen. “Gezien de afspraken die er zijn tussen de organisatie van de DGP en gemeente Zandvoort dat die race moet plaatsvinden. Hoe groot acht u de problematiek met alle ambtelijke kosten die gemaakt worden richting de drie edities? En wat voor juridische gevolgen het heeft op het moment dat het ophoudt bij die 4,1 miljoen”, aldus Hermsen die de gevolgen van de coronacrisis tevens benadrukt. “Volgens mij is wethouder Van Haeften goed in staat om nog eens kritisch te kijken naar datgene wat hij nu voorlegt aan kosten en met welke menskracht hij dat wil inzetten. Ik ga er vanuit dat er prima een ‘efficiency voordeel’ is te behalen”, antwoordt Kramer.

Coalitiefractie VVD diende ook een amendement in die juist het college ertoe moet aanzetten naar het totaalbedrag van 4,8 miljoen euro budget te streven. “De vraag is natuurlijk in hoeverre je grip en een voorspellend vermogen hebt” zegt Belinda Göransson (VVD) die de F1 financiën lastig in te schatten vindt. “Ik kan me voorstellen dat er legio andere mogelijkheden zijn, die dan onderdeel kunnen worden van de onderhandelingen met organisatie Dutch Grand Prix”, aldus Göransson. Hiermee doelt zij op het zoeken van andere mogelijkheden, los van  de toeristenbelasting, om de extra kosten te dekken.

Tijdens de inbreng van Astrid van der Veld van coalitiepartij Gemeente Belangen Zandvoort (GBZ) benadrukt zij dat de beoogde kosten voor de organisatie van de Formule 1 “best knap geraamd zijn op basis van feiten die je nog niet kent”. Van der Veld twijfelt er nog steeds aan of de raad een taakstellend budget überhaupt wel moet vaststellen, zoals in beide amendement en in het raadsvoorstel het geval is.

Deze opmerking leidt een interruptie van meneer Bouberg-Wilson van de OPZ. “We hebben duidelijke afspraken met elkaar. Dat is namelijk dat we een maximaal budget ter beschikking hebben gesteld toen we het hadden over de komst van de F1 naar Zandvoort. Hoe knap de ramingen ook zijn, dat doet niks af aan het bedrag dat we toen hebben toegezegd”, aldus Bouberg-Wilson. Van der Veld (GBZ) licht in haar reactie op deze interuptie toe dat het budget is vastgesteld op basis van een raming. En ook de effecten van diverse omstandigheden waar Zandvoort sindsdien mee te maken kreeg weegt hier in mee volgens de fractievoorzitter van GBZ.

Het voorstel van het college om het budget te verruimen naar 4,8 miljoen euro kon dinsdagavond op steun rekenen van de voltallige coalitie (VVD, D66, CDA, Pvda en GBZ). “Het is irreëel om bij het budget van 4,1 miljoen te blijven. Dat kan gewoon niet als je drie keer de Grand Prix wil organiseren, dat is voldoende aangetoond”, beargumenteert Kees Mettes, fractievoorzitter van het CDA.

Weerstand komt van de oppositiefracties GroenLinks, OPZ en de PVV. “Je kunt wel zeggen dat er aardig gebudgetteerd is, maar ik bestrijd dat. Het verruimen van het budget houdt een keer op. We hebben geen budget beschikbaar gesteld maar een taakstellend bedrag”, betoogt Marco Deen (PVV) die het amendement van de OPZ van harte steunt. “We kunnen wel blijven uitgeven maar het geld is er niet. We hebben geen blanco cheque gegeven”, voegt hij toe.

Na de eerste termijn van de raad begint wethouder Raymond van Haeften (D66) met zijn beantwoording. Daarin benadruk hij de gevolgen van de coronacrisis en het cancelen van de 2020-editie van de F1 en de daar bijbehorende side-events. Hierdoor zijn inkomsten vanuit de provincie, Metropoolregio Amsterdam en de ondernemers achtergebleven. “Er zijn vorig jaar meer kosten gemaakt als het gaat om investeringen en inzet van ambtenaren. Dat zien we terugkomen in de begroting voor de komende jaren”, aldus Van Haeften. Hij wijst er tevens op dat sommige voorbereidingswerkzaamheden die in 2019 en 2020 zijn uitgevoerd opnieuw gedaan moeten worden. De wethouder benadrukt ook dat hij er alles aan gaat doen om de extra kosten niet niet te verhalen op de Zandvoortse inwoners.

Uiteindelijk kon het voorstel van het college en het amendement van de VVD op steun rekenen van de eerder genoemde coalitiepartijen. Dit betekent dat de wethouder en het college nu met een ruimer budget aan de slag kunnen voor de organisatie van de F1 de komende jaren. PVV steunde als enige het amendement van de OPZ. GroenLinks stemde tegen zowel de twee amendementen als het voorstel van het college. “Waarmee de unanimiteit onder het F1 besluit wegvalt en dat is zeer spijtig.” aldus fractievoorzitter Karim El Gebaly (GroenLinks).

Waar de raad nog wel altijd eensgezind over lijkt is dat het F1 evenement er komt. Dat was dan ook terug te horen in eigenlijk wel iedere inbreng, inclusief die van de oppositie. Het is niet de eerste keer dat financiën een donkere wolk vormen boven de gemeentepolitiek in Zandvoort en dat zal zeker ook niet de laatste keer zijn.

Over de auteur

Jelmer Koper

Mijn interessegebied is heel breed: van politiek tot muziek & entertainment, als er maar een mooi verhaal achter zit. Of je er natuurlijk een goed verhaal van kunt maken.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *