Positie boulevard bankjes op losse schroeven, wethouder start enquête

Positie boulevard bankjes op losse schroeven, wethouder start enquête

Een foto ter illustratie van het proefvlak dat medio april is aangelegd aan boulevard Paulus Loot te Zandvoort | Beeld: Gemeente Zandvoort

ZANDVOORT – Het college van Zandvoort gaat een enquête houden onder bewoners en toeristen om de positie van bankjes langs de zuid boulevard meer naar wens te maken. Dat kondigde portefeuillehouder Raymond van Haeften dinsdagavond aan na een ingediende motie van de fractie van de VVD tijdens de raadsvergadering die avond.

De herinrichting van de boulevard Paulus Loot (zuid boulevard) in de badplaats zorgt al enige tijd voor zorgen in de Zandvoortse gemeentepolitiek. Onlangs werd een proefvlak van een stuk nieuw boulevard gepresenteerd, die nu voor iedere voorbijganger te bekijken is. Dinsdagavond kwam oppositiepartij VVD met een motie over de positie van bankjes in het reeds aangenomen ontwerp. Volgens de liberalen zouden de bankjes met het voorgenomen ontwerp uitsluitend aan de wegzijde worden geplaatst. Samen met Ouderenpartij Zandvoort (OPZ), PVV en Gemeente Belangen Zandvoort (GBZ) zien zij de bankjes liever aan de zeezijde.  

“Door de banken te positioneren aan de zeezijde, ziet men vanaf de bank een minder groot deel van de zeereep maar nog steeds het vrije uitzicht naar de zee. De banken staan niet meer in de looproute waardoor de kwaliteit van de ononderbroken wandelboulevard wordt verbeterd”, betogen de partijen in de motie. Alle vier dringen zij er dan ook bij de wethouder op aan om de banken nadrukkelijk te verplaatsen naar zeezijde en dan het ontwerp opnieuw voor te leggen aan de raad.  

Wethouder Van Haeften brengt in eerste termijn de raad in herinnering dat er twee jaar geleden een schetsontwerp van boulevard Paulus Loot is aangenomen door de raad. Daarna is er een participatietraject in gang gezet. “Waarbij niet alleen maar een vertegenwoordiging van de omwonenende en belanghebbende organisaties bij inspraakmomenten hebben deelgenomen, maar dat er ook andere bewoners hebben meegepraat. De suggestie dat de inbreng over de verplaatsing van de bankjes naar de zeereep niet zou zijn overgenomen, daarvan moet ik zeggen dat die niet terecht is”, aldus Van Haeften. De balkons in het voorlopig ontwerp zijn reeds voorzien van grote banken.  

De wethouder waarschuwt tevens voor het risico op fikse vertraging van het proces als er nu een dergelijke wijzing als is voorgesteld in de motie zou worden doorgevoerd. “Dan kan het project dit najaar niet meer van start gaan. En verwacht ik dat we nog tot volgend jaar zitten zonder start van uitwerking van deze herinrichting”.

Uitzicht op zee vanaf het proefvlak | Foto: Jelmer Koper

Belinda Göransson (VVD) bestrijdt deze redenatie van de wethouder Van Haeften met een interruptie. “Dat is absoluut niet de intentie van onze motie. Het was meer even de vraag van laat dan zien wat het ontwerp geworden is en laat die dan terugkomen”, zegt Göransson. De wethouder is alsnog niet overtuigt van de argumentatie en neemt de motie dan ook niet over.  

Mede indiener Peter Kramer (OPZ) heeft daarnaast nog een opmerking over de kwaliteit van de bankjes. “Ondanks dat het bankje op het proefvlak nog niet veel gebruikt is, zie je nu al de vetvlekken erop. Tijdens een storm, vraag ik mij ook af of de huidige kwaliteit de juiste zou zijn”, aldus Kramer. Samen met Astrid van der Veld (GBZ) refeert Kramer er aan dat het proefvlak uiteindelijk bedoelt is om eventueel verandering in te brengen.   

D66 voorman Michiel Hermsen heeft zijn bedenkingen bij het huidige bespreekpunt. “In het ontwerp, dat in maart is aangenomen door de raad, staat duidelijk ingetekend waar de bankjes zouden komen; vier aan de zeezijde, zeven aan de wegzijde en een uitzichtpunt. Ik zou het bijzonder jammer vinden dat wij als raad een stuk dat tot besluitvorming is gekomen, na een goed participatieproces, weer zaken aan te passen”, betoogt Hermsen die de motie dan ook ontraad.  “Ik zou het niet zo zwaar willen trekken als de heer Hermsen dat doet wat betreft de invloed op de besluitvorming. Er wordt een bankje verplaatst, dat klopt”, interumpeert Marco Deen (PVV).  

Partij van de Arbeid refereert tijdens hun inbreng aan een suggestie die de fractie al eerder deed aan de wethouder. “We zouden input kunnen verkrijgen van bezoekers van het proefvlak door middel van een QR-code. Zodat mensen een duimpje omghoog of omlaag kunnen doen. Om de ervaring van de wandelaar ter plekke te inventariseren. Niet iedereen zit immers op Facebook”, licht Maaike Koper, fractievoorzitter van de PvdA, toe. Dit punt zegt de wethouder toe.  

Astrid van der Veld (GBZ) doet de suggestie om haar eigen motie in te trekken. “Wij zien graag dat er een meertalige enquête wordt gehouden aan de gebruikers van de zowel de nieuwe als de oude bankjes. Om te kijken welke positie bij de mensen de voorkeur heeft”, stelt zij voor.  

Wethouder Van Haeften staat achter dit voorstel. “Al moeten we daar wel razend snel mee zijn. Op zo’n kort mogelijke termijn wil ik dit onderzoek starten. En de raad krijgt nog voor de vergadering voor het zomerreces de resultaten voorgelegd”, beantwoordt de wethouder. Indiener Belinda Göransson (VVD) is tevreden met deze uitkomst en houdt de motie aan tot de volgende raadsvergadering.  

Dit betekent dat de gemeente de komende twee weken een onderzoek gaat instarten om de wensen van burgers en bezoekers van boulevard Paulus Loot, nu het proefvlak er ligt, nogmaals in kaart te brengen. In de raadsvergadering van 20 juni zal wethouder Van Haeften de resultaten terugkoppelen aan de gemeenteraad.

Over de auteur

Jelmer Koper

Mijn interessegebied is heel breed: van politiek tot muziek & entertainment, als er maar een mooi verhaal achter zit. Of je er natuurlijk een goed verhaal van kunt maken.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *