Gemeente Brabant bang voor verloedering lege nertsenstallen

Gemeente Brabant bang voor verloedering lege nertsenstallen

Foto: Manuel Giménez Trujillo

Door: Bente van den Hurk

In Brabant zijn er nu welgeteld zestig van de honderdtwintig nertsenfokkerijen in Nederland leeggehaald naar aanleiding van de besmetting met het coronavirus. Deze legen stallen tellen een  oppervlakte van honderden hectaren en kunnen plekken worden waar criminele activiteiten plaats gaan vinden, vertelt gemeente Gemert-Bakel.  Negentien van de nertsenfokkerijen die getroffen zijn door het coronavirus liggen in de gemeente Gemert-Bakel in Brabant. Wat de gemeente aan de legen stallen gaat doen is nog onbekend. Het kabinet heeft besloten dat alle nertsenfokkerijen volgend jaar definitief dicht moeten.

Gemeente Gemert-Bakel 
Yvonne Verhoeven van de gemeente Gemert-Bakel en geeft antwoord op de vraag of de leegstaande gebouwen gesloopt worden of dat er een oplossing komt waardoor het gebied aantrekkelijk blijft en het geen plek wordt voor criminele activiteiten? ‘Het is aan de fokkers om hun toekomst opnieuw vorm te geven, om te bedenken welke kant zij op willen. Per locatie zal dat maatwerk vragen om te bezien wat mogelijk is, net zoals bij andere stoppende agrariërs. Binnen het bestemmingsplan blijft in de basis een agrarisch bouwblok over waar een nieuwe agrarische activiteit kan worden gestart. Knelpunt voor de ondernemers hierbij is dat er meestal geen ruimte aanwezig is om een veehouderij te vestigen. In veel gevallen valt die optie dus af. Afhankelijk van de plannen van een ondernemer moeten we bezien welke kant het op gaat: woonbestemming, een niet-agrarisch bedrijf of agrarisch gebruik zoals tuin- of akkerbouw’.

Nederlandse Federatie voor Edepelsdierenhouders
Volgens Wim Verhagen, de directeur van de Nederlandse federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) is het een onmogelijke opgave om op korte termijn de lege stallen een andere functie te geven ‘De fokkers krijgen een paar maanden de tijd om een nieuwe bestemming te bedenken voor de lege stallen, terwijl zij daar normaal drie tot vier jaar voor krijgen. De moeten weg van de landbouw maar wat de nieuwe bestemming zal zijn is nog onduidelijk. De stallen als opslagruimte gebruiken zal ook niet mogelijk zijn omdat de stallen zijn gemaakt voor de nertsen. Het zijn lange, smalle stallen waar je geen opslagruimte van kunt maken. Van een agrarische bestemming kun je geen niet agrarische maken en dat levert veel knelpunten op. Stel er is een idee waarvoor we de stallen zouden kunnen gebruiken, dan duurt de procedure van het bestemmingsplan drie tot vier jaar waarmee het probleem nog steeds niet is opgelost. Tijd is het grootste probleem waar we tegenaan lopen. Terwijl de plannen geïnventariseerd worden staan er nog drie á vierhonderd hectare twee jaar leeg voordat de bedrijven door de procedure heen zijn, .’ Aldus Verhagen.

Oplossingen
Wim Verhagen verteld wat hij als directeur van de NFE wil dat de gemeente, fokkers en de overheid moeten gaan doen om dit probleem op te lossen. ‘De overheid, gemeente, provincie, NFE en fokkers moeten samen gaan inventariseren wat de nieuwe bestemming zal zijn. De fokkers kunnen dit niet alleen en de gemeente ook niet. Wat de nieuwe bestemming zal zijn van de stal is heel persoonlijk, je moet kijken of het wel in het gebied past, of het überhaupt kan op deze locatie, wat de omwonenden ervan vinden enzovoort. Het zal per fokker anders zijn, dit is maatwerk waarbij de visie van de gemeente en de ondernemer samen moeten komen. De overheid heeft een uitspraak gedaan over het budget wat beschikbaar wordt gesteld voor de edelpelsdierenhouders, maar dit zegt niks over de individuele fokkers, wat betekent dit voor de individuele edelpelsdierhouderij? Aldus Verhagen.’ Begin november heeft de NFE contact met de gemeente en de pelsdierhouder wat de mogelijkheden zijn per ondernemer. De informatie na begin november volgt nog.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *