Bezorgde omwonenden chemische fabriek Sachem Zaltbommel voelen zich niet gehoord ‘Onze kritische inbreng wordt weggewimpeld’

Bezorgde omwonenden chemische fabriek Sachem Zaltbommel voelen zich niet gehoord  ‘Onze kritische inbreng wordt weggewimpeld’

Foto: Pixabay

Aan de rand van de stad Zaltbommel bevindt zich Sachem bv. De chemische fabriek produceert chemicaliën onder hoge druk, omwonenden maken zich grote zorgen om mogelijke risico’s zoals ontploffing, brand en vergiftiging.  

De dichtstbijzijnde woonwijk ligt al op 350 meter van de fabriek, reden voor Stichting Veiliger Zaltbommel en burgercomité Bezorgde Burgers om zich grote zorgen te maken. Mieke Tromp Meesters (65) en Marie Kranendonk (82), de aanspreekpunten van het comité voelen zich roependen in de woestijn, ‘onze kritische inbreng wordt weggewimpeld’.

 Na het vier jaar lange omgevingsoverleg met de intentie om actievoerders en gemeente dichter bij elkaar te brengen, is er volgens de dames niet genoeg veranderd. ‘De communicatie over de vele veiligheidsrisico’s naar de burgers toe is niet uitgebreid genoeg en de gemeente wuift de risico’s van de fabriek weg.’  

 Het Comité Bezorgde Burgers en Stichting Veiliger Zaltbommel hebben op 9 oktober 2020 een klaagbrief aan de Gedeputeerde Staten van Gelderland opgesteld. Namens het comité en de stichting werden maar drie mensen toegelaten tot het omgevingsoverleg. ‘Vervolgens communiceert de gemeente de burgers betrokken te hebben maar in deze minderheid zijn we slechts monddode figuranten’. ‘De voorzitter begon het omgevingsoverleg zelfs met’; “we zitten hier bij elkaar om te zorgen dat Sachem de vergunning krijgt”’ vertelt Kranendonk.   

Op 17 juni 2020 werd het verzoek van Sachem voor het verhogen van de maximale druk in een van hun reactoren gedoogd in afwachting van de vergunning van Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ORM). Gedogen houdt in de gedoogbeschikking van het ORM in dat; ‘er niet handhavend wordt opgetreden tegen een formeel gezien nog niet bij omgevingsvergunning gereguleerde activiteit.’  Een dag later kon het besluit worden ingezien door belanghebbenden. Het ORM beroept zich op de tracéwet, hiermee kan een besluit worden uitgevoerd terwijl er nog bezwaarprocedures lopen. De besluitvorming start met een verplichte verkenningsfase waarbij in dit geval het comité en de stichting als belanghebbende ‘meer en betere beslisinformatie zouden moeten verkrijgen.’ Iets wat volgens de dames niet gebeurt.  

 De druk in de reactor is verhoogd van 6-bar naar een maximale werkdruk van 10-bar, volgens René Ubbink hogere veiligheidskundige gespecialiseerd op het gebied van proces en explosieveiligheid is het verhogen van de druk nooit zonder risico. ‘Het risico op vergiftiging en explosie vergroot je door de ontwerpdruk uit te rekken, zo kan er bijvoorbeeld een lek ontstaan.’ Op 14 september 2020 was er sprake van een lek bij Sachem. De stof methylchloride kwam vrij tijdens het verwisselen van een cilinder meldt het Brabants Dagblad. ‘Methylchloride is giftig en brengt brand en explosie risico met zich mee, met een woonwijk op zo’n 350 meter afstand moeten de bewoners op de hoogte zijn van worst case scenario’s’, aldus Ubbink. 

 Op de petitie van 1250 handtekeningen en meer dan vijftig verschillende zienswijzen werd tijdens het omgevingsoverleg niet ingegaan. Onderbouwde kritische vragen worden niet beantwoord. Het in 2017 aangevraagde explosieveiligheid rapport is nog steeds niet bekend. Een verzoek tot handhaving dat de stichting Veiliger Zaltbommel op 18 juni 2020 na het gedoogbesluit in diende werd niet ingewilligd. De democratische inspraakprocedure is volgens Kranendonk niet van toepassing. Het is een patroon van gedogen, produceren en later communiceren waarin aan de belanghebbende burgers voorbij wordt gegaan. Volgens Kranendonk is de verplichte verkenningsfase uit de tracéwet niet voldoende nageleefd. ‘Er wordt voorbijgegaan aan de veiligheid en gezondheid van de burgers’.   

  Inmiddels is er een crowdfunding gestart waar je als bezorgde burger je steentje bij kunt dragen aan een onafhankelijk onderzoek naar het veiligheidsrapport van Sachem. De burgemeester liet in een recent gesprek met leden van het comité bezorgde burgers weten, te willen werken aan verbetering in communicatie over de veiligheidsrisico’s naar de inwoners.  

 Via deze link komt u op de site van Stichting Veiliger Zaltbommel waarop de crowdfundings actie te zien is: https://www.stichtingveiligerzaltbommel.nl/bijdrage-voor-de-stichting-voor-juridische-procedures/  

 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *