Informatieavond kandidaatstelling verkiezingen

Informatieavond kandidaatstelling verkiezingen

Het is bijna weer zover om een vakje rood te kleuren

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de stadsdeelverkiezingen. Het is de kans om inspraak te krijgen in de gemeente van de hoofdstad, maar ook om de buurt te vertegenwoordigen. Toch is dit niet zo makkelijk als in eerste instantie wellicht gedacht wordt. Er zijn een hoop praktische zaken waar een nieuwe potentiële vertegenwoordiger niet aan denkt. Daarom heeft de gemeente informatieavonden georganiseerd.

De informatieavond van stadsdeel Oost vindt negen december plaats via zoom. De opkomst was met zes geïnteresseerde niet erg groot, de meeste komen in de laatste minuten van de inloop pas binnen. Dit maakt dat er van te voren door de drie afgevaardigde vanuit het stadsdeel nog over verscheidene andere zaken gesproken wordt. Daarbij is er op zijn tijd dan weer mooi de ruimte voor een democratische grapje.
Deze avonden worden door de gemeente in elk stadsdeel georganiseerd om zoveel mogelijk inwoners te enthousiasmeren om vertegenwoordiger te worden, maar vooral ook om zaken rondom kandidaatstelling te verduidelijken of juist aan te kaarten. Ondanks de lage opkomst was de sfeer niet slecht. In het voorstelrondje van de geïnteresseerde wordt er al gelobbyd om partijleden binnen te halen. De periode voor de verkiezingen beginnen dan echt een feit te worden.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door Pepijn van Loon, hij is bestuursadviseur voor stadsdeel Oost. Na het voorstelrondje van de aanwezige, geeft Pepijn het woord aan Rick Vermin. Hij vormt samen met twee collega’s het dagelijks bestuur van Amsterdam Oost. Rick Vermin geeft een uitleg over hoe de politiek er in het stadsdeel uitziet. Zo merkt hij op: ‘De bestuurscultuur is behoorlijk veranderd en zal altijd blijven veranderen. Waar Oost bijvoorbeeld eerst nog binnen het stadsdeel kleinere stadsgebieden had, gaan deze vanaf de komende verkiezingen verdwijnen.’ Het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad worden door de leden van de stadsdeelcommissies geadviseerd over wat er speelt in de gebieden. Zoals de toekomst van het stadsdeel, de inrichting ervan en de uitvoering van werkzaamheden. Het advies van een stadsdeelcommissie is zwaarwegend. Dat betekent dat als het dagelijks bestuur het advies niet volgt, zij het goed uit moet kunnen leggen.

Na de uitleg van Rick krijgt Ruud Heemskerk het woord, projectleider voor de stadsdeelcommissies en stadsgebied Weesp. Hij verteld een korte maar krachtige, technische uitleg over hoe de kandidaatstelling te werk gaat. Bij deze uitleg is te merken hoe hoog het niveau is waarin de gang van zaken uitgelegd wordt. Er wordt dus duidelijk rekening gehouden met een behoorlijke voorkennis van de geïnteresseerde.
De uitslag van de stadsdeelverkiezingen bepaalt welke inwoners hun stadsdeel mogen vertegenwoordigen. Ruud Heemskerk legt in de bijeenkomst uit: ‘Stadsdeel Oost heeft zestien leden. Daarmee is dit, samen met Nieuw-West het grootste stadsdeel. Als lid van Oost is de adviserende stem dus ook in het gemeentelijke bestuur van groot belang.’

Tot slot wordt het woord gegeven aan Maria Mos. Zij is één van de vertegenwoordigers van GroenLinks als lid in Oost. Maria gaat voornamelijk in op specifieke vragen en adviseert nieuwe leden vooral om bezig te zijn met de buurt en aanspreekbaar te zijn voor inwoners. Wel geeft ze aan dat de adviserende rol soms lastig kan zijn, maar het vooral een kwestie van tijd is. Zo zegt ze: ‘Adviseren en meedenken is niet vuist op tafel en een revolutie beginnen.’

Er staan nog een hoop zaken op de planning voor de nieuwe kandidaten en partijen voordat de burgers mogen gaan stemmen. Eén ding is zeker, de gemeente doet er van alles aan om iedereen de informatie te geven die nodig is om een goede vertegenwoordiger te worden.

Over de auteur

Sanne Dibbets

Studente Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.