Plek zat ik de stad, maar op welke wijze?

Plek zat ik de stad, maar op welke wijze?

Plek zat in de stad, maar op welke wijze? In het Livecast gesprek van Pakhuis de Zwijger staat deze vraag centraal op 20 januari, als het gebiedsplan van de Reimar von Meding en KAW Architecten wordt gepresenteerd en besproken in het eerste programma van de reeks Gebiedsontwikkelingen van 2022. 

Het gesprek gaat van start met Moderator Servaz van Berkum, met de vraag van de dag , Hoe moeten we gaan bouwen , waar binnenstedelijke of buitenstedelijke, en nog veel meer. Een presentatie over het werkelijke gebiedsplan gegeven door Reimar von Meding, algemeen directeur bij KAW Architecten. De presentatie deelt de naam met de livecast, dat van ‘ruimte zat in de stad ‘ “wij kijken de laatste tijd veel vooruit, naar de woningvoorraad van 2050 , en je kunt eigenlijk vrij goed voorspellen met het huidige bouwtempo dat de woningvoorraad in 2050 pak en meet 20% uit nieuwbouw zal bestaan.’. Wat dit dus eigenlijk betekent is dat rond de 80% van woningen in 2050 opgemaakt gaan zijn uit al bestaande woningen. Verder vertelt Mening dat als er alleen naar de woningnood wordt gekeken vanuit het nieuwbouw’s perspectief, dat het dan al snel gemarginaliseerd wordt. ‘Wat is altijd verbaast is dat dit als een op zichzelf staand onderwerp beschouwd wordt, want de woonnood maakt ook een heel groot deel uit van dit probleem.’ ligt Meding verder toe, met zijn omschrijving van woonnood als dat van mensen die wel een woningen hebben, maar die kwetsbaar zijn op basis van verschillende factoren.

De vraag volgens Meding is, kan je dus met wijkvernieuwing ervoor zorgen dat oplossingen voor meer betaalbare woningen mee worden genomen in de vernieuwing van de bestaande wijk, en hoe groot die mogelijkheid is. Op basis van verschillende onderzoeken hebben zij hiervoor informatie gecollecteerd. Uit dit onderzoek blijken vier mogelijkheden te komen die mogelijk zijn in dit doel bereiken. Deze vier mogelijkheden bestaan uit het gebruik maken van bestaande woningen, een zogenaamde chirurgische ingreep, herstructurering of hoewel sloop en nieuwbouw en gebruik maken van ongebruikte wijkraden. De eerste mogelijkheid bestaat uit de overschatting van kosten rondom bestaande woningen , en als slim gebruik wordt toegepast op deze woningen (zoals bijvoorbeeld het splitsen of of renovatie) bestaat de mogelijkheid om 221.000 woningen realiseren, zonder bij te bouwen. ‘Een vrij interessant voorbeeld, is de aanpak van monumentale sociale huur blokken door corporatie Rochdale waar wij binnen de bestaande voorraad 30% meer woningen toevoegen zonder het volume van het bestaande gebouw uit te breiden.’ 

Het tweede idee bestaat uit het gebruik maken van rest plekken in de stad die buiten gebruik zijn geraakt. Met de focus hierop zijn er in de nauwelijkse wijken al rond de 250.000 woningen kunnen worden toegevoegd. In Schiedam zijn hier meerdere projecten al van start gegaan op grote schaal , en in Breda op kleine schaal voor kwetsbaardere groepen. Het derde idee is niets nieuws voor de meeste mensen. Herstructurering houd in dat een nieuwe structuur aan een wijk wordt gegeven, door eerst een grotendeels te slopen en vernieuwen. In Nederland zijn er rond de 210.000 woningen die hier potentieel uit zouden kunnen komen. Het laatste idee bestaat uit het slim gebruiken van wijkraden, waar anders weinig gebruik van wordt gemaakt, en wat beter aansluit of veranderende mobiliteit. Op deze wijze kunnen mogelijk 272.000 woningen worden gerealiseerd. Gecombineerd bestaat er dus een mogelijkheid tot 800.000 nieuwe woningen in Nederland voor 2050. ‘Wat dit interessant maakt is dat wij niet alleen maar woningen willen toevoegen , maar de koppelkansen willen realiseren.’ Voor de rest van de presentatie worden andere veranderingen die mogelijke invloed kunnen hebben op deze projecten op positieve wijze, zoals het krimpeffect in autogebruik en de vergroening van meer plekken binnen de stad, verder toegelicht, en de presentatie komt tot een einde

Terug aan tafel worden vragen van de moderator gesteld aan de andere deelnemers van het gesprek, namelijk Doornick Moderator “hoe vertaal je dat dan naar zo’n document als een omgevingsvisie, want je hebt dus dat de woningmarkt niet past in Amsterdam,hoe kan je in een document dat vatten als gemeente?’. Doornick reageert als volgt “Nou ik weet niet of een omgevingsvisie het beste document daar voor is, want daar moet je echt kijken naar hoe wordt er gebouwd, en hier staat misschien net wat meer in van wat wordt er gebouwd en waar -, het enige wat ik kan zeggen is dat wij ook met de gemeente amsterdam de afgelopen 4 jaar hebben gekeken naar de woning niet alleen als een financieel product, en hoe je meer terug kan naar van een woning een woning maken.’

Naast dit worden vragen aan de de andere deelnemers van het gesprek , namelijk Josja van der Veer, directeur ruimte en duurzaamheid Gemeente Amsterdam, Martine Vledder, Gebiedsontwikkelaar bij SITE Urban Development, Gideon Maasland, director en architect bij MRVD en Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest. Een aantal van deze vragen benaderen de financiële en praktische aspecten van het gebiedsplan, met als reactie van Maasland op het sociale aspect van het plan ‘Het is ook sociaal als je daar met een gezinnetje kan wonen – het worden tegenwoordig vanwege de kosten ect van die kleine hoken , en er zit ook iets sociaals aan een eengezinswoning -,er is een gebrek aan fatsoenlijke sociale woningen.’.

Het gesprek komt tot een einde met een vragenuur via Zoom, waar burgers van amsterdam en omstreken hun vragen over het gebiedsplan zelf stellen aan de deelnemers. Het idee lijkt helder bij iedereen die aanwezig is, maar of het ook zo tot stand gaat komen, zullen wij met tijd zien.

Over de auteur

Isabella Humphreys

Mijn naam is Isabella Humphreys, ik ben 20 jaar en eerstejaars student journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.