Lagere opkomstcijfers bij de verkiezingen op Locatie Sporthal Wethouder Verheij in Amsterdam Oost.

Lagere opkomstcijfers bij de verkiezingen op Locatie Sporthal Wethouder Verheij in Amsterdam Oost.

Op 16 maart 2021 valt de laatste dag om op te stemmen in verband met de gemeente raads verkiezingen. Met de stembus al open sinds 14 maart dringt de tijd door om de eigen stem gehoord te laten worden, alleen blijkt deze druk in vele delen van het land niet van sprake. In de gemeente Amsterdam zowel als andere plekken in Nederland is er een record laag aantal gestemrechtigden bij de stembus langs zijn geweest, met rond de negentien procent  gesstemrechtichden uit Amsterdam om een uur in de middag. Om mogelijke antwoorden te krijgen over de oorzaken voor deze lage opkomst zowel als een perspectief op de rest van de dag, vertelt stemburea lid Wilko van den Born bij de Sporthal wethouder Verheij in Amsterdam Oost verder.

“Ik ben al drie jaar lid van het stembureau en doe altijd mee met de landelijke, provinciale en gemeenteraad verkiezingen, dus dan help ik ook graag mee.’ Vertelt meneer Born over zichzelf. In een gymzaal wat tijdelijk als stembureau functioneert, worden schoenen over de vloer van kraam naar kraam geschoven om hun stem mee te laten tellen. Het lijkt alsof het tempo voor de gemiddelde Oost-Amsterdammer begint op te komen, aan de hand van de hoeveelheid mensen aanwezig, rond de tien a vijftien mensen, ‘Het is nu etenstijd dus nu komen mensen een beetje binnenstromen.”

Ondanks deze positieve houding, zijn in tegenstelling tot de verkiezingen van de afgelopen jaren deze cijfers voor meneer Born inderdaad laag “Bij de landelijke verkiezingen is het percentage al hoger, maar omdat het nu gemeenteraad verkiezingen zijn is de belangstelling gewoon minder, en daardoor zal de opkomst ook lager zijn.’ Aldus Born. ‘De verwachting is nu dat het inderdaad rond de 45%/50% zal eindigen – en dat merken wij ook, want het was vandaag bij ons ook niet heel erg druk.’ Vertelt hij verder gevraagd naar zijn verwachtingen over de uiteindelijke percentages in verband met de stem cijfers. Gevraagd naar of er specifieke leeftijdsgroepen in grotere getalen aanwezig zijn geweest vertelt Born ‘ik merk dat vooral de middelbare leeftijd goed vertegenwoordigd is, de ouderen niet, maar dat kan ook aan de omgeving liggen. Er is hier veel nieuwbouw en veel studenten wonen in deze omgeving, dus ouderen zijn hier niet oververtegenwoordigd’. Verder licht meneer Born toe hoe hij wel de jongeren generatie, die van rond de achttien jaar oud, mist op de grond van het stembureau, en dat hij op een grotere opkomst hoopt ’ het is wel zo ook dat ik de jongeren nog een beetje mis, maar wellicht is het minder in de belangstelling maar er zouden verder nog meer kunnen komen .’

Gevraagd naar andere mogelijke oorzaak voor de lage opkomst bij de Amsterdamse stembureau’s licht Born toe dat de oorlog in Oekraïne zonder twijfel ook invloed heeft gehad op de opkomst cijfers ‘Het is sowieso door de oorlog in Oekraïne dat de belangstelling in de media minder was,’ Met als voorbeelden dat er vrij weinig debatten gerelateerd aan de gemeenteraad verkiezingen op televisie zijn geweest, en daarom ook minder actuele aandacht voor het onderwerp,‘dus daardoor zal het ook minder op het netvlies staan van de gemiddelde kiezer.’ Aldus Born.

Ondanks dit benadrukt Bron het volgende wat betreft dit gebrek aan aandacht “Het is wel zo dat natuurlijk democratie erg belangrijk is ,vrede en veiligheid ook,  dus het is wel goed als mensen betrokken zijn en ook gaan stemmen, want wij kennen de voorbeelden van elders als dit achterwegen gelaten wordt, en daar kunnen vreselijke dingen uit komen.’. Voornamlijk wil Born hiermee zeggen dat het stemmen essentieel is voor het ondersteunen van de democratie en haar burgers, en dat het verwaarlozen van het stemrecht alleen maar tot onrust kan leiden.

‘Het is belangrijk om achter de democratie te staan en achter onze vertegenwoordigers, ik zie ook wel dat mensen dat belang meer inzien, – dus dat leeft wel.’ Vertelt Born ten slot. De uiteindelijke opkomstcijfers wat betreft Amsterdam voor de gemeenteraad verkiezingen is geëindigd rond de 46%, waaruit blijkt dat Born redelijk goed zat met zijn voorspelling. Ondanks het record lage aantal deelnemers, blijven de resultaten des de belangrijk, en wordt er door stadsdeel Oost uitgekeken naar de resultaten.

Over de auteur

Isabella Humphreys

Mijn naam is Isabella Humphreys, ik ben 20 jaar en eerstejaars student journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.