Eenzaamheid en armoede Transvaalbuurt worden aangepakt.

Eenzaamheid en armoede Transvaalbuurt worden aangepakt.

Amsterdam is van plan om armoede en eenzaamheid in de Transvaalbuurt te verminderen. Daarom heeft het gemeentebestuur samen met bewoners, sociale stichtingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers een gebiedsplan samengesteld voor het jaar 2022.

De reden waarom ze dat gaan doen, is omdat er veel kwetsbare mensen in deze buurt wonen. Zij hebben veel meer met armoede en eenzaamheid te maken dan in andere Amsterdamse wijken, stelt de gemeente Amsterdam.

De oorzaak voor de eenzaamheid en armoede komt deels omdat er in de afgelopen jaren veel kwetsbare groepen in de Transvaalbuurt werden gehuisvest. En omdat er een toename is van ouderen met verstandelijke beperkingen in Amsterdam-Oost.

Om de armoede en de eenzaamheid te bestrijden gaat de gemeente het volgende doen:

Er wordt op toegezien erop dat nieuwe kwetsbare huishoudens die in de wijk worden gehuisvest in de toekomst niet meer op één plek bij elkaar komen te wonen.

Daarnaast wil Amsterdam meer begrip kweken voor mensen met een verstandelijke handicap en andere personen met onbegrepen gedrag, de medewerkers van de GGZ maken hiervoor nu al plannen.

Ook krijgen de kwetsbare huishouders huisbezoek van buurtteams en woningbouwcorporatie. Zij willen weten welke problemen er spelen en ze vragen de bewoners wat zij daarvoor als de beste oplossingen zien.

Deze voorstellen staan in het actieplan Gebiedsplan 2022 Oud-Oost dat dinsdagavond 23 november 2021 tijdens een digitale vergadering werd besproken door de leden van Stadsdeelcommissie Oost, gebied Oud-Oost.

De meerderheid steunt de voorstellen.

Het gebiedsplan kreeg brede steun van de commissieleden die aanwezig waren op de vergadering. Kritiek kwam er van commissielid Karel van der Weide van de Socialistische Partij.

‘Het titelblad van Gebiedsplan 2022geeft al aan dat het gebiedsplan samen wordt gemaakt met bewoners, maatschappelijke organisatie en deelnemers. Als je straks tot de conclusie komt dat daar niet aan wordt voldaan, zal je toch stelling moeten nemen”, aldus Van der Weide. Tijdens de online-vergadering zei hij te overwegen om daarom niet vóór het gebiedsplan te stemmen. “Maar ook niet tegen”, zei hij dinsdagavond.

Andere voorstellen uit het gebiedsplan zijn:

WPI en de GGD gaan aan de Transvaalbewoners voorlichting en adviezen geven over gezondheid en bewegen. Ook worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid. Dat gaat de sociale stichting Dynamo doen. Te denken valt aan de pleinen en straten van de Transvaalbuurt waar laagdrempelige activiteiten worden gehouden. Op plekken waar mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten.

Als laatste worden de mensen die lang in de bijstand zitten, geholpen om een vrijwilligersbaan te krijgen in de buurt. Ook krijgen ouderen met dementie en mensen met geestelijk problemen die nog zelfstandig wonen, hulp thuis.

Het dagelijks bestuur gaat volgende week de adviezen van de leden van de commissie beoordelen. En wellicht wijzigingen aanbrengen. De leden krijgen over twee weken een definitief voorstel van het stadsdeelbestuur dat vervolgens in de plenaire adviescommissie wordt besproken.

Over de auteur

Subhi Almatroud

Ik vind het moeilijk om uit te leggen wie ik ben. Want ik ben een hele- boel tegelijk. Ik ben een vrije geest. Ik ben liefdevol. Ik ben een harde werker. Ik ben een ontdekker. Ik ben een muziekliefhebber. Ik ben sociaal. Maar stiekem ook heel graag alleen. Ik ben brutaal én verlegen. Ik ben een buitenmens. Maar trek me ook graag terug om rustig een boek te lezen. Ik ben een heleboel. Maar bovenal, ben ik journalist.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.