Nog geen duidelijk plan voor Windmolenpark Rijnenburg

Nog geen duidelijk plan voor Windmolenpark Rijnenburg

Begin 2021 was er nog veel kritiek op de plannen voor Rijnenburg. Nu blijkt tijdens een informatieavond dat er nog helemaal geen concrete plannen liggen. Op 15 december organiseerde de Gemeente Utrecht en de initiatiefnemers: Rijne energie, Eneco en BHM solar een informatieavond voor alle betrokkenen om het gesprek aan te gaan en hopelijk snel tot een concreet plan te komen. De meningen over de toekomst van de polders Rijnenburg en Reijerscop zijn verdeeld.

Sinds 2018 liggen er al plannen om van polder Rijnenburg een groot energielandschap te maken. Tijdens de informatieavond op 15 december vertelt Hans Kraaij, strategisch projectmanager bij de Gemeente Utrecht, wat de status is.’ Er is nog geen plan, er ligt enkel een initiatiefvoorstel dat zegt dat we grondpositie hebben voor drie windmolens en tussen de zes en zeven hectare zonneveld. We willen graag meer, maar grondeigenaren stellen geen grond beschikbaar.” Wanneer de keuze uiteindelijk gemaakt gaat worden is volgens Hans afhankelijk van de MER (milieueffectrapportage). De uiteindelijke besluiten worden uitgesteld tot na de milieuonderzoeken. De verwachting is dat dit nog maanden kan gaan duren.

Volgens recente cijfers van het CBS telt Nederland 8 miljoen huishoudens. Tegelijkertijd zijn er 7,97 miljoen woningen. Dit betekent dat er een tekort is van ruim 279.000 woningen. Polder Rijnenburg en Rijerscop bestaat uit 1596 hectare aan grond, water, moerassen en bomenlanen. Tijdens een fietstocht door dit landschap kom je veel diersoorten tegen, zoals weidevogels en heikikkers. Polder Rijnenburg en Rijerscoop is volgens tegenstanders van de plannen een ideale plek voor woningbouw. Volgens Ivo Thonen van Rijne Energie is woningbouw nog niet mogelijk. ‘Ons energielandschap kan bestaan naast woningbouw in het Zuiden en midden van de polder. Het Noorden van de polder is het natste en laagste deel, en daar kunnen we dan ook energie opwekken. Maar zelfs in het deel waar woningen moeten komen, duurt het nog best wel lang voor dat je daar kunt beginnen bouwen. Er moeten eerst plannen gemaakt worden voor tram-, buslijnen en autowegen’, vertelt Ivo met een toon die vrijgeeft dat hij de denkwegen van de tegenstanders begrijpt.

Maar het tekort aan woningen is niet het enige waar kritiek op is. Buurtbewoners zijn bang voor overlast.  De voornaamste zorgen gaan over het geluid en de slagschaduw. Deze wordt veroorzaakt als de zon op de wieken van de windmolen schrijnt. Volgens Jorrit Visser, werkzaam bij Eneco, zijn er voldoende oplossingen voor deze zorgen.’ In feite is slagschaduw altijd te mitigeren door de winmolen stil te zetten.  In de MER zullen verschillende onderzoeken bepalen welke windmolen het best voldoet aan de eisen’. De MER is een rapport met betrekking tot de effecten op het milieu. Maar naast de MER heb je ook het NRD (Notitie Reikwijdte en detailniveau) hierin wordt vastgesteld hoe onderzoek gedaan gaat worden.

Annemarie Kirsten is de auteur van het NRD, en legt uit hoe er gekeken wordt naar geluidsoverlast.’ Hoeveel geluid een windturbine produceert is afhankelijk van de turbine die geplaatst gaat worden. Binnen de Gemeente Utrecht is ook al bepaald dat er gekeken gaat worden naar de stillere turbines. Het is geen doel om geluid te produceren maar energie.’ Om onderzoek te doen naar geluidoverlast gaat een aantal alternatieven onderzocht worden. Bij die varianten gaat er een voorbeeld opstellingen gemaakt worden en zal er een representatief windturbinetype gekozen worden. Daarna wordt gekeken hoeveel geluid er geproduceerd wordt als er verder niks gedaan wordt om het geluidniveau te verlagen en hoeveel geluidsgevoelige en gehinderde objecten er dan zijn in de omgeving. Daaruit komt dan een percentage en dat wordt toegepast op de verschillende modellen.’ De stand van een windturbine kan al heel veel aan het geluid doen,’ zegt Annemarie overtuigend.

Freek Wisseloo werkt bij BHM Solar en zij zijn verantwoordelijk voor de zonnepanelen. De wenkbrauwen van Freek gaan omhoog wanneer er wordt gevraagd hoe ze met kritiek omgaan en of hier überhaupt naar geluisterd wordt.’ Verandering is moeilijk. Als je heel je leven op een plek woont waar je uitkijkt over een groot weiland, dan is het lastig als daar opeens windmolens en zonnepanelen komen te staan. Het is heel belangrijk om deze zorgen serieus te nemen. Maar aan de andere kant hebben we ook een klimaatdoel waaraan voldoen moet worden. We zijn al sinds 2017 in gesprek met deze mensen en ook dit soort avonden waarop we het gesprek aangaan helpen’.

Op 11 januari is er een vervolgavond waarop voor- en tegenstanders opnieuw in gesprek kunnen gaan met de initiatiefnemers.

Over de auteur

Jip Gerritsen

Mijn naam is Jip Gerritsen (17). Ik ben geboren en getogen in Vleuten (Leidsche rijn). Ik heb in het jaar 2021 mijn havo afgerond. ik studeer momenteel aan de School voor Journalistiek. Ik hockey bij hockeyclub Fletiomare in Leidsche rijn. Ik ben vooral geïnteresseerd in sport en documentaires, maar mijn interesse zijn heel breed en ik sta voor alles open.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.