De Brede Aanpak zorgt voor een dak boven je hoofd

De Brede Aanpak zorgt voor een dak boven je hoofd

Een dakloos persoon die onder een viaduct ligt te slapen.

Haarlem – Buiten wordt het langzaam maar zeker kouder, in de straten van Haarlem lopen mensen met dikke jassen en sjaals. De Brede Aanpak van Dak- en Thuisloosheid moet gaan voorkomen dat mensen die geen dak boven hun hoofd hebben niet op straat hoeven te slapen. Haarlem zet samen met de regiogemeenten in op dertien projecten die de dak- en thuisloosheid moeten voorkomen, onder gesteld aan drie thema’s.

 De straten in Haarlem zijn rustig, er lopen een paar mensen met hun hond en velen van hen zijn dik gekleed. Mensen zonder huis of dak boven hun hoofd hebben het in deze periode van kou en regen niet makkelijk. Gemeente Haarlem neemt samen met de regiogemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort maatregelen om deze kwetsbare groep mensen op zoveel mogelijk manieren te helpen en de dak- en thuisloosheid te voorkomen. Voor deze Brede Aanpak is eenmalig 5,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de liggende plannen te realiseren.

Gemeente Haarlem en de regiogemeenten werken aan dertien projecten die moeten voldoen aan de landelijke drie thema’s: preventie, vernieuwing in de opvang en wonen met begeleiding. ‘Die thema’s zijn als voorwaarde opgelegd aan de gemeentes door het ministerie’, aldus Manon Tijssen, beleidsadviseur maatschappelijke opvang. Onder het thema preventie worden projecten gehangen die voorkomen dat mensen dakloos worden. Hierbij helpt de gemeente mensen om schulden te voorkomen en te zorgen dat financiële problemen zich niet opstapelen door contact op te nemen met deze mensen.

Met het thema vernieuwing in de opvang wordt ingezet op verbetering van de opvang. Op verschillende plekken in Nederland zijn er nachtopvangen met slaapzalen waar mensen ’s nachts terecht kunnen, maar in Haarlem zijn deze er al lange tijd niet meer. Naast het streven naar een verbetering van de opvang wordt er ook meer trajectbegeleiding ingezet die dak- en thuislozen ondersteunen en begeleiden in het snel verlaten van een opvang om weer op eigen benen te staan. ‘Als mensen in de opvang zitten wilt de gemeente dat zij daar zo snel mogelijk weer uit stromen en een eigen huis krijgen, en daar is dit thema op gericht’, zegt Tijssen.

Wonen met begeleiding is het laatste thema wat door het Ministerie van VWS landelijk is opgesteld. Binnen de Brede Aanpak heeft de gemeente Haarlem nieuwe locaties geregeld waar daklozen terecht kunnen. Éen van de nieuwste projecten die nu loopt onder dit thema is het project ‘Onder de pannen’. Dit houdt in dat mensen met een sociale huurwoning in Haarlem met een kamer over, kunnen besluiten om een dakloos iemand in huis te nemen en daar een beetje voor te zorgen. ‘Zij krijgen een geringe vergoeding als zij een persoon in huis opvangen’, zegt Tijssen.

‘Wij moeten bekennen dat wij heel druk bezig zijn geweest om locaties te regelen en iedereen onderdak te bieden’.

Wat de gemeente heeft tegengewerkt en nu nog steeds doet is de coronacrisis. ‘Dit zijn allemaal hele mooie plannen en die moesten eind 2019 al worden ingediend, maar toen kwam corona’, vermeldt Tijssen. De meeste aandacht van de gemeente is gegaan naar hoe de 1,5 meter regel gehandhaafd moest worden en hoe zij corona aan moesten pakken. Hierdoor zijn een aantal van de plannen die al lange tijd op de plank lagen uitgesteld. Een project wat nu is uitgesteld is het plan om woningen die voor de sloop liggen, anti-kraakwoningen, te gebruiken om dak- en thuislozen te huisvestigen. Er liggen nu afspraken zodat woningen die gesloopt worden, worden aangemeld bij de gemeente. Maar dit plan wordt voor nu nog even uitgesteld.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.