Aanpak Gewoon in de Wijk biedt ondersteuning aan Haarlemmers

Aanpak Gewoon in de Wijk biedt ondersteuning aan Haarlemmers

Een meneer die een oudere vrouw helpt met haar boodschappen.

HAARLEM – Gewoon in de Wijk is een nieuwe aanpak van gemeente Haarlem om inwoners ondersteuning en activiteiten te bieden die helpen met hun welzijn en participatie in de wijk en samenleving. Het doel is om een betaalbaar en toekomstbestendig sociaal domein (Jeugd, Werk en Inkomen, Wmo, Schulden en Minima) te realiseren. Aan de hand van Gewoon in de Wijk blijft deze hulp betaalbaar en worden de administratieve lasten verminderd.

Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat 88% van de Haarlemmers zich gelukkig en fijn voelt in hun omgeving. Ondanks dit hoge percentage lukt het niet iedereen om zich prettig te voelen in hun buurt. Hierbij gaat het vaak om zelf omgaan met allerlei problemen, beperkingen en tegenslagen. Gewoon in de Wijk is er voor iedereen die hulp nodig heeft of juist iets voor een ander wil betekenen. Zowel jong, als oud. Door hulp en ondersteuning te bieden in de eigen omgeving voor en van inwoners, versterkt de wederkerigheid onder de mensen. Dit resulteert in een vergroting van het welzijn en de leefbaarheid van inwoners in de wijken. ‘De gemeente Haarlem wil graag dat alle inwoners meedoen en zich kunnen redden in hun eigen omgeving’, aldus Marie-Thérèse Meijs wethouder Zorg, Welzijn en Volksgezondheid.

In het plan van Gewoon in de Wijk staat het primaire doel van de aanpak: ervoor zorgen dat Haarlemmers samen in een fijne omgeving leven. Hierbij wordt gedacht aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en oog heeft voor elkaar. Naast inclusiviteit, gaat Gewoon in de Wijk ook over toegankelijke openbare ruimte en voldoende woningen. Het sociaal domein draagt hieraan bij aan de hand van twee opgaven: Het meedoen van de inwoners in de samenleving én het zelfredzaam zijn.

Er zijn drie onderdelen te onderscheiden binnen het plan van Gewoon in de Wijk: de Sociale Basis, het Sociaal Wijkteam en Aanvullende ondersteuning. Deze drie onderdelen worden via Gewoon in de Wijk met behulp van het samenwerkingsverband georganiseerd. De Sociale Basis gaat over alle activiteiten en hulp voor inwoners die dat zelf nodig hebben of actief willen meehelpen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om opvoedondersteuning, speeltuinwerk, ontmoetingsactiviteiten en het invullen van ingewikkelde formulieren. Vrijwel iedereen heeft toegang tot de Sociale Basis en kan er terecht. Het Sociaal Wijkteam biedt een inloop voor de inwoners. Het team zorgt dat zij fysiek, telefonisch en digitaal beschikbaar is voor vragen. Zij biedt adviezen en informatie en zorgt voor dat vragen snel beantwoord worden. ‘Wij staan voor persoonlijk en laagdrempelig contact en gaan samen met het individu op zoek naar oplossingen in de eigen buurt of binnen het professionele werk’, zegt Wendy van Sociaal Wijkteam Zandvoort. Bij problemen worden samen met de bewoner oplossingen bedacht en indien mogelijk meteen uitgevoerd. Aanvullende ondersteuning wordt aangeboden op het moment dat er expertise en specialisme nodig is bij ondersteuning van de bewoners.

Het ondersteunen van de inwoners wordt individueel en/of collectief aangeboden. Hiermee doelt men op individuen of op groepen mensen. Deze ondersteuning kan kortdurend of langdurend zijn. Bij kortdurende ondersteuning wordt gedacht aan het geven van adviezen en cursussen of het kijken naar vraag en aanbod van vrijwillige hulp. Langdurige ondersteuning focust zich meer op het aanpakken van overlast door de jeugd, het organiseren van activiteiten voor kwetsbare ouderen, begeleiding van mensen met psychische problemen en wekelijks boodschappen doen voor bewoners.

Gewoon in de Wijk werkt aan de hand van een aantal uitgangspunten. Een belangrijk uitgangspunt is werken vanuit het perspectief van de inwoners. Dit betekent dat er goed wordt gekeken naar de mogelijkheden en vragen van de mensen. Een essentieel gegeven is dat er plekken in de wijken zijn waar een inwoner terecht kan als hij of zij vragen heeft of als iemand iets voor een ander wil doen. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat de kracht van de wijk efficiënt wordt benut. Wijken verschillen van elkaar. Het aantal inwoners, de leeftijdsopbouw en de samenstelling van huishoudens kan per wijk anders zijn. Om de kracht van de wijk te benutten is het van belang dat er ook ondersteuning zit in de aanwezigheid van vrijwilligers, initiatieven vanuit de bewoners en eigen organisaties.

Het laatste onderdeel waarna Gewoon in de Wijk van grond komt en wordt overgedragen aan één samenwerkingsverband is het document Uitnodiging tot Inschrijving. Het bevat de integrale opdracht van Gewoon in de Wijk en het budget. Dit budget is een lumpsumbudget waarbij de gemeente jaarlijks een totaalbedrag ontvangt om te besteden. De gemeente Haarlem geeft aan tot een sterke samenleving te komen waarin de inwoner centraal staat. Aan de hand van de Uitnodiging tot Inschrijving kunnen organisaties zich inschrijven voor een eventuele samenwerking. ‘Wij zijn op zoek naar een samenwerkingsverband van partners die dit mogelijk maakt voor onze inwoners’, aldus Meijs.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.