Seniorencoalitie vraagt voor meer senioren woonvormen, gemeente Haarlemmermeer stemt in

Seniorencoalitie vraagt voor meer senioren woonvormen, gemeente Haarlemmermeer stemt in

HAARLEMMERMEER- De seniorencoalitie bestaande uit KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben op vier maart 2022 een visiedocument uitgebracht met hun ideeën voor een beter ouderenbeleid. Onderdeel van deze visie is het zoeken naar betere woonvormen voor ouderen. Gemeente Haarlemmermeer is al goed op weg, die tekende op 31 maart j.l. een manifest dat hierop gefocust is.

Op vier maart 2022 publiceerde de seniorencoalitie bestaande uit KBO-PCOB, ANBO, Koepel gepensioneerden en het NOOM, een visiedocument die de landelijke partijen mogen gebruiken voor het hoofdlijnendebat over het ouderenbeleid met ministers Kuipers en Helder en staatssecretaris Van Ooyen. In dit document staat vermeld dat er meer aandacht moet worden besteed aan onder anderen: Minder loketten en meer zorg in de wijk, inzet op digitale technologie, aandacht voor preventie voor ouderen en meer aandacht voor groepen senioren met een lage sociaaleconomische status.

Ook wordt in het document gevraagd voor meer aandacht voor passende senioren woonvormen in de wijk. Tijdens deze woningcrisis wordt er volgens deze organisaties te veel gefocust op de starters en worden ouderen aan de kant geschoven. Dit gevoel werd alleen maar bevestigd toen de NOS in december 2021 een onderzoek publiceerde waaruit bleek dat veel gemeentes de schuld van de woningcrisis bij de ouderen leggen, de zogeheten ‘honkvaste ouderen’. Uit dat onderzoek bleek dat veel gemeentes vonden dat ouderen te vaak, te lang in een veel te groot huis blijven wonen. ‘Onterecht.’ Zegt Sven Stijnman, woordvoerder van seniorenorganisatie KBO-PCOB. ‘Ouderen worden gevraagd langer thuis te blijven wonen maar worden er vervolgens op afgerekend.’  De seniorencoalitie geeft aan dat veel van deze ‘honkvaste ouderen’ wel willen verhuizen, maar dan wel naar een huis met voldoende toegang tot bijvoorbeeld een huisarts, apotheek en andere faciliteiten. Het is dan ook aan de gemeenten deze ‘seniorenwoonvormen’ te faciliteren. ‘Door deze ouderen aan te moedigen te verhuizen maak je meer ruimte voor starters, dit zal de woningcrisis niet oplossen maar het zou een stap in de goede richting zijn,’ Aldus Stijnman. ‘Wij zijn als KBO-PCOB met meerdere gemeenten in gesprek over dit soort woonvormen en hopen dat er meer animo voor gaat komen.’

In Haarlemmermeer zijn ze al goed op weg, sinds 2017 zijn zij al bezig met een nieuwe visie op wonen met zorg. Drie jaar later in 2020 hebben zij onderzoek gedaan naar de huisvestingsbehoefte van inwoners met een zorgbehoefte. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2021 een samenwerking tot stand is gekomen tussen gemeente, zorgkantoor, zorgaanbieders, corporaties en ontwikkelaars gericht op de huisvesting van doelgroepen met een zorgbehoefte. Op 31 maart j.l. tekende een aantal van deze partijen een gezamenlijk manifest als start van de samenwerking.

Het doel van de samenwerking is, het stimuleren van zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, met meer nadruk op welzijn. Het realiseren van andere en nieuwe (woon)vormen van ondersteuning voor de cliënt. Zorgvormen die het wonen thuis en in een instelling verbindt en ondersteunen in een geleidelijke overgang naar intramuraal wonen en het zorgen voor het beschikbaar houden van voldoende intramurale capaciteit. Hiermee willen ze de doorstroom onder ouderen naar passende woonvormen bevorderen en zo meer ruimte maken op de huizenmarkt voor starters en anderen huiszoekenden.

Over de auteur

Arend-Jan Onderwater

Arend-Jan is vooral geïnteresseerd in politiek en actualiteiten. Hij kijkt met een Kritische blik naar de wereld en hoopt ooit politiek verslaggever te worden.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.