Opnieuw overlast door Schiphol, voor de burger is de maat vol

Opnieuw overlast door Schiphol, voor de burger is de maat vol

Haarlem – Alweer stegen de meldingen afgelopen weekend rondom geluidshinder van vliegtuigen van en naar Schiphol. Bewoners van Haarlem deelden hun frustraties over geluidsoverlast door vliegtuigen die rechtstreeks over Haarlem vlogen op verschillende sociale mediakanalen. Op de inmiddels veelgebruikte website voor het melden van vliegoverlast, opgezet door stichting SchipholWatch, Milieudefensie, Greenpeace en Partij voor de Dieren in samenwerking met gemeenten om en nabij Schiphol, werden afgelopen weekend meer dan zestig meldingen gedaan vanuit enkel Gemeente Haarlem (bron: Vliegherrie.nl). Geluidshinder door vliegtuigen vanuit Schiphol is niks nieuws. “Er is wel een kanteling in het debat te zien, maar Schiphol zou veel meer moeten krimpen dan het kabinet heeft voorgesteld om aan de echte geluidsnormen te voldoen”, meldt voormalig lid van de Provinciale Staten Alfred Blokhuizen.

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) liet afgelopen dinsdag weten dat het ging om een gewijzigde route vanwege het slechte weer. Nu is de vraag of dit belang juist is afgewogen tegen de al langer bekende negatieve effecten van vliegherrie, die overigens worden versterkt wanneer een vliegtuig laag moet vliegen. De LVNL bepaalt deze routes, waarbij weersomstandigheden, actueel baangebruik en bestemming van het toestel van belang zijn. Inge Snijder woont in Haarlem en ervaart de laatste tijd vaker geluidshinder door nieuwe aanvliegroutes. “En niet alleen afgelopen weekend, al weken hoor ik bijna dagelijks gebulder, vooral aan het einde van de middag. Dat was voorheen veel minder”.

Volgens de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), die in april 2022 een rechtszaak is gestart tegen de Staat vanwege de geluidshinder die mensen al jaren ervaren, voldoet Schiphol niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bij de kosten-batenanalyses, opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wordt vlieggeluid pas meegeteld als kostenpost wanneer het gemiddeld over een heel jaar 50 decibel Lden overstijgt. Zo’n kosten-batenanalyse brengt in kaart hoeveel een vliegveld bijvoorbeeld oplevert en aan schade overlaat in euro’s. Begin dit jaar adviseerde de WHO nog een maximum van 45 dB Lden (over een etmaal gemeten gemiddelde aantal dB, overdag) en 40 dB Lnight (gemiddelde ’s nachts) aan te houden.

Het onderzoek van de GGD GHOR, uitgebracht in juni 2022, toont echter aan dat ook binnen deze voorgestelde geluidsgrens van 45 dB hinder veroorzaakt kan worden zoals ernstige slaapverstoring. Schiphol levert zo meer schade op dan zowel de Staat als de luchtvaartgroep zelf berekend hebben. Bovendien tonen verschillende geluidsbelastingskaarten van de afgelopen jaren aan dat ook buiten de gebieden die in eerste instantie door Schiphol zijn aangewezen als gebieden waar geluidshinder voorkomt, percentages voorkomen die boven het landelijk gemiddelde van 3,7% boven het aantal toegestane dB uitkomen. GGD GHOR vindt dat de problemen niet zwaar genoeg wegen voor Schiphol, zo laat de instantie blijken in een artikel van Trouw. Naast geluidshinder leidt het ultrafijnstof uitgestoten door vliegtuigen tot hartritmestoornissen, hart-en vaatziekten en kan langdurige blootstelling leiden tot verschillende vormen van kanker. Al zijn de resultaten wel actueler, de uitkomsten van onderzoeken rondom gevolgen van geluidshinder en langdurige blootstelling aan kerosine waren al langer bekend.

Alfred Blokhuizen vindt dat de belangen al jaren niet meer goed zijn afgewogen. “Schiphol is een staatsbedrijf. Denk daar eerst maar eens over na”. Blokhuizen is hét gezicht van het Nederlandse burgerprotest tegen explosieve groei van de luchtvaart en behartigt het belang van mensen in verschillende andere maatschappelijke vraagstukken. “Ik heb de luchtvaartpolitiek altijd in mijn portefeuille gehad. Er is wel een kanteling te zien in het debat. Het is historisch dat het kabinet eindelijk krimp eist. Maar in coronatijd hebben we allemaal meegemaakt hoe het is om geen geluidshinder te ervaren van vliegtuigen. De eis van het kabinet om 60 duizend vluchten per jaar minder te laten vertrekken vanuit Schiphol is echt niks tegenover de schade die luchtvaart nog steeds zal brengen. Ik heb woensdag nog een open vergadering gehad in mijn eigen gemeente, daar waren zoveel mensen bij, voor de burger is de maat vol.”

Schiphol lanceerde in 2020 samen met LVNL het programma Minder Hinder waarbij allerlei maatregelen werden aangekondigd die vliegtuigoverlast zouden moeten verminderen. Zo meldt Schiphol op de site van het programma te investeren in ‘steeds stillere vliegtuigen’. Blokhuizen weerlegt: “Een vliegtuig heeft een open verbrandingsmotor, zuigt dus lucht naar binnen en blaast dit er zo hard mogelijk uit om in de lucht te blijven. De vliegtuigen van KLM bijvoorbeeld worden steeds groter en gaan steeds sneller, maar een zogenaamd stiller vliegtuig is in de praktijk niet mogelijk. Wat je op aarde hoort is gebulder, de verplaatsing van de lucht met enorm veel kracht, dát is wat overlast veroorzaakt. Dus de motor is misschien wel stiller, doordat er ander materiaal wordt gebruikt om het in te pakken, maar het geluid van de luchtverplaatsing blijft hetzelfde.”

De geluidshinder wordt gerapporteerd vanuit de gemeenten en woongebieden dichtbij Schiphol en onder de aan- en uitvliegroutes. Haarlem valt hier ook onder bij gebruik van de Polderbaan en Buitenveldertbaan. In Aalsmeer en Uithoorn vindt de meeste verstoring plaats, waar zo’n veertig procent van de inwoners ernstige hinder ervaart. Sinds de lancering van de website Vliegherrie.nl in 2021 zijn er 639 meldingen uit Haarlem gemaakt, de teller voor heel Nederland staat op 166.785. De meldingen zullen overigens ook gebruikt worden als getuigenissen in de lopende rechtszaak tegen de Staat, die volgens bewoners ‘niet met concrete plannen komt om de situatie te verbeteren’ (bron: NOS).

Over de auteur

Miranda Niccolai

Hoi! Officieel is het zijn van een journalist geen beschermd beroep, dus kan ik bij deze vermelden dat ik 'journalist' ben. Ik schrijf graag over natuur en milieu, maatschappelijke problemen, feminisme, wetenschap en kunst en cultuur. Wanneer je merkt dat je liever leest over dat de lakeien afgelopen Prinsjesdag nieuwe uniformen hadden zul je moeten overwegen je telefoon eens neer te leggen en om je heen te kijken. In de huidige samenleving voel ik mij verplicht iets bij te dragen, ik hoop uiteindelijk met mijn artikelen een verschil te kunnen maken.

1 reactie

  1. Dominique

    Concreet, verhelderend en inspirerend. Alles wat van een goed artikel verwacht!

    Antwoord

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *