Nieuw seizoen Filosofisch Café Haarlem van start

Nieuw seizoen Filosofisch Café Haarlem van start

Haarlem – Op woensdag 28 september gaat het nieuwe seizoen van het Filosofisch Café van start. Het seizoen 2022/2023 wordt afgetrapt met een lezing van romanschrijver, historicus en filosoof Daan Heerma van Voss, die met het thema angststoornissen een actueel onderwerp aantipt. Heerma Van Voss neemt de aanwezigen mee in een persoonlijke zoektocht naar de relatie tussen angst en de mens. Elke laatste woensdag van de maand zes verschillende Nederlandse eigentijdse denkers spreken bij het café, de onderwerpen verschillen van complexe theorieën over de vrije wil tot psychische stoornissen en het leven van bekende filosofen.

Daan Heerma Van Voss (1986) opent de avond, waarbij hij naast zijn filosofische kijk op angststoornissen ook zijn meest recent verschenen boek De bange mens bespreekt. ‘Uit mijn onderzoek is gebleken dat de generatie van mensen die vanaf de jaren tachtig opgroeiden, een hoger angstniveau lijken te hebben’, laat Heerma Van Voss weten. ‘Dit is geen exacte wetenschap omdat angst moeilijk meetbaar is, maar de aanwijzingen zijn er. Het is vermoedelijk een samenspel van factoren: het neoliberalisme dat ons tot concurrenten van elkaar heeft gemaakt, hoge verwachtingen die botsen met terugnemende perspectieven, uitholling van oude instituten zoals de kerk of het gezin waarmee we angst van oudsher te lijf gingen, social media die ons verder hebben doen vereenzamen én het feit dat we angst meer als iets ziekelijks zijn gaan zien, als een door de DSM erkende ziekte’, aldus Heerma Van Voss.

Het Filosofisch Café Haarlem, een kleinschalig initiatief dat in 2006 is ontstaan in de Remonstrantse gemeente in Haarlem, stamt voort uit het principe van het houden van openbare discussies over uiteenlopende vraagstukken waarbij ‘filosofen en hun boeken van deze tijd gepresenteerd en gediscussieerd worden’, aldus Gerrit van Elburg, medeoprichter en organisator van het Filosofisch Café. Het fenomeen café-philo is van oudsher in Parijs ontstaan in 1992 waarbij er aan het begin van de sessie een onderwerp gezamenlijk wordt bepaald en een facilitator een georganiseerde discussie begeleidt. Deze manier van discussiëren over verschillende filosofische onderwerpen – die vaak ook niets met religie te maken hebben – kon omdat binnen de Remonstrantse kerk op een meer open manier wordt gekeken naar het geloof. In een jaar komen in Nederland zo’n negentigtal boeken over filosofie uit. Het programma wordt dan ook gekozen aan de hand van een selectie van zes van die boeken, die de directie het meest interessant vindt.

Het Filosofische Café is wel een plek dat vooral binnen de Remonstrantse gemeente in Haarlem bekend is, en voornamelijk een ouder publiek trekt. Behoefte aan vernieuwing is er echter niet, laat Van Elburg weten. ‘We hebben het altijd zo gedaan, aan groter worden doen we eigenlijk niet.’ De data van het programma 22/23 in Haarlem zijn 28 september 2022, 26 oktober 2022, 23 november 2022, 25 januari 2023, 22 februari 2023 en 22 maart 2023. Naast Haarlem zijn er ook in Harderwijk, Groningen, Hoogeveen, Nijmegen en Amsterdam filosofische cafés.

Over de auteur

Miranda Niccolai

Hoi! Officieel is het zijn van een journalist geen beschermd beroep, dus kan ik bij deze vermelden dat ik 'journalist' ben. Ik schrijf graag over natuur en milieu, maatschappelijke problemen, feminisme, wetenschap en kunst en cultuur. Wanneer je merkt dat je liever leest over dat de lakeien afgelopen Prinsjesdag nieuwe uniformen hadden zul je moeten overwegen je telefoon eens neer te leggen en om je heen te kijken. In de huidige samenleving voel ik mij verplicht iets bij te dragen, ik hoop uiteindelijk met mijn artikelen een verschil te kunnen maken.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *