Energiecompensatie leidt tot de vraag of er niet structureel meer geld naar de sociale voorzieningen moet in de gemeente Den Haag

Energiecompensatie leidt tot de vraag of er niet structureel meer geld naar de sociale voorzieningen moet in de gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag pleit net als Utrecht, Rotterdam en Amsterdam voor meer geld van het rijk om de beloofde 800 euro energiecompensatie waar te kunnen maken. Maar is een eenmalige compensatie wel de oplossing of moet er iets fundamenteel anders in het sociale beleid van de gemeente? Die vraag wordt steeds relevanter aangezien de inflatie maar blijft stijgen en de energiecrisis voorlopig nog niet tot een einde lijkt te komen.

Structurele verhoging

Volgens artikel 3 van de beleidsregel energietoeslag Den Haag bedraagt de eenmalige toeslag 800 euro per huishouden. Maar de vereniging van Nederlandse gemeenten, waaronder dus ook de gemeente Den Haag stelt dat ze ‘bij lange na niet voldoende’ hebben om iedereen die er recht op heeft dat bedrag te geven. Wethouder Arjen Kapteijns pleit bij de voorzitter van de commissie samenleving voor een structurele oplossing: “Wij zijn van mening dat het uiteindelijk veel effectiever is om het bestaansminimum voor deze groep structureel te verhogen”.

Stijgende energieprijzen

Met de onvoorspelbare energiemarkt lijkt het steeds evidenter te worden dat een eenmalige energiecompensatie weinig zoden aan de dijk zet. Volgens Niels Stet, woordvoerder Eneco versterkt het conflict in Oekraïne een al langer gaande trend van oplopende energieprijzen: ”De prijzen voor gas stegen verder doordat het voorjaar van 2021 erg koud was; in Nederland maar ook in bijvoorbeeld Azië. Hierdoor namen de gasvoorraden in de EU ook af. Tegelijkertijd zijn in de EU diverse kolen- en kerncentrales die energie produceren gesloten. De toegenomen vraag naar gas in combinatie met spanningen rondom de levering ervan vanuit Rusland drijft de prijzen sinds september 2021 verder op. De huidige situatie in Oekraïne versterkt dit”.

Herziening van het sociale systeem

Een fundamentele herziening van het sociale systeem moet de oplossing bieden. Maar hoe ziet zo’n herziening er in de praktijk uit. Volgens Paula Anastácio Palaio, Bestuur woordvoerder wethouder Arjen Kapteijns moeten onder andere de uitkeringen omhoog: “De hoogte van de uitkeringen zijn aantoonbaar te laag. Uit de cijfers van het Nibud blijkt dat verschillende huishoudens in de bijstand niet rond kunnen komen. Dat gaat om de basale uitgaven, zonder franje”. Volgens Paula helpen de lage uitkeringen mensen ook niet sneller aan een baan: “Daardoor ontstaat dus een situatie waarin mensen onder financiële stress komen te staan. Tegelijkertijd verwachten we van deze mensen dat ze zichzelf uit dit moeras trekken. De oplossing is simpel, het bestaansminimum moet omhoog, een sociaal vangnet is een toereikend vangnet”.

Naast het bestaansminimum moet de bijstand meer worden ingericht op de persoonlijke wensen. “Dan helpt het niet om met allerlei harde maatregelen te sanctioneren, zoals bijvoorbeeld een sollicitatieplicht of het aangeven van giften en dergelijke, wat dan helpt is aansluiting zoeken bij de mogelijkheden en wensen van mensen. Bijvoorbeeld door in de bijstand kleine stappen te zetten naar een vorm van loonvormende arbeid, zonder dat het fundament van de uitkering gelijk onder deze mensen wordt weggehaald” aldus Paula. Er moet dus een menselijkere aanpak komen waarbij mensen niet zo snel mogelijk weer aan het werk worden gepusht. Volgens Paula werkt het om mensen perspectief te bieden: ”Ik zie dat mensen opfleuren als hen dat perspectief geboden wordt. Dat heeft allerlei positieve (maatschappelijke) neveneffecten”.

Over de auteur

Sem Demmink

Hallo allemaal ik ben Sem Demmink. Ik ben journalist en ik maak producties voor de Nieuwsooievaar. Ik ben van mening dat achter elk persoon wel een interessant verhaal verborgen zit. Mijn doel is om het nieuws creatief te belichten en iedereen zijn verhaal te laten doen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *