Slimme mobiliteit moet zorgen voor een schonere en veiligere manier van het openbaar vervoer

Slimme mobiliteit moet zorgen voor een schonere en veiligere manier van het openbaar vervoer

Han Zwijnenberg is programmaleider van het team slimme mobiliteit bij het adviesbureau Goudappel BV. Slimme mobiliteit houdt in dat mobiliteit op een innovatieve maar ook veilige, efficiënte schone en betaalbare manier wordt geregeld met behulp van nieuwe technologie. De Gemeente Den Haag heeft slimme mobiliteit omarmd en in verschillende werkprocessen en projecten opgepakt. Zwijnenberg vertelt over slimme mobiliteit en het bedrijf Goudappel.

“Door gebruik van nieuwe technologie probeer je of bestaande toepassingen of processen innoveren, dat wil zeggen efficiënter of goedkoper maken of meer functionaliteit geven of geheel of iets nieuws bedenken. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van zelfrijdende bussen (shuttles) als openbaar vervoer op bepaalde trajecten in Den Haag. Slimme mobiliteit is niet alleen gericht voor de bewoners, maar door informatie uit te wisselen tussen gemeenten over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden en door samen te werken kan je op grotere schaal maatregelen treffen en hinder beperken. Denk daarbij aan alternatieve vormen van vervoer”.

Op de site van de Haagse gemeente staat, dat de gemeente Den Haag bereikbaar, aantrekkelijk een leefbaar wil houden. Slimme mobiliteit draagt hieraan bij. Het gaat volgens de gemeente dan om schone, veilige vervoersoplossingen die de ruimte in de stad beter benutten. “Wij hebben de gemeente Den Haag geholpen om hen te laten zien wat ze al doen en goed werkt, waar ze mogelijkheden onbenut laten en wat ze nog kunnen verbeteren als het gaat over slimme mobiliteit. Hier hebben we ook andere belangengroepen bij betrokken om zo beter draagvlak voor maatregelen te krijgen. De informatie halen we uit verschillende afdelingen van de gemeente en dan kijken we naar wat de probleempunten zijn. Hier hebben we een visiedocument en uitvoeringsprogramma van gemaakt en aan de hand daarvan is de gemeente aan de slag gegaan”.

Robert van Asten, Wethouder van Mobiliteit en Cultuur, schrijft in een open informatiebrief dat de gemeente een klein team van mobiliteitsdeskundigen heeft aangesteld, die continu bijhouden welke ontwikkelingen er zijn en welke toepassingen dan de beste resultaten kunnen opleveren. Wat doet het bedrijf Goudappel precies en wat is het doel? “Wij vertalen trends, data en inzichten op het gebied van mobiliteit. Door te werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen, dragen wij bij aan het vergroten van de brede welvaart. Uiteindelijk wil je ernaartoe dat de dienstverlening van je klanten op een goedkopere, veiligere en efficiëntere manier gewaarborgd kan worden. Een mooi voorbeeld van deze slimme mobiliteit is de Hagashuttle. Dit is een zelfrijdende shuttle die mensen van A naar B brengt zonder een bestuurder. Veel ongevallen worden veroorzaakt door menselijk handelen of foute inschattingen. De kans is groot is dat bestuurders fouten maken als ze elke dag de hele dag hetzelfde stuk rijden. Dat is saai werk. Door dat te automatiseren wordt het veiliger. En efficiënter door besparing op loonkosten. Je zou die besparing in kunnen zetten om de dienstregeling langer te laten lopen”.

Een ander probleem is volgens de Haagse gemeente de hoeveelheid voertuigen in de stad Den Haag. Wegen en parkeerplaatsen nemen veel ruimte in en veroorzaken uitstoot. Zwijnenberg vertelt dat dit één van de problemen is die wellicht in de toekomst opgelost kan worden. “Als je zelfrijdende voertuigen op veel grotere schaal goedkoop en efficiënt kan laten rijden, dan is de noodzaak om met je eigen auto de stad in te gaan veel minder. Auto’s kosten hartstikke veel geld als je alle maatschappelijke kosten ook meerekent, en geeft bovendien druk op de leefbaarheid in de openbare ruimte. Je kan namelijk met kleinere eenheden veel flexibeler een openbaarvervoernetwerk bedienen”. Dat de inzet van nieuwe technologie alle ongevallen kan voorkomen is niet realistisch. 100% veiligheid is niet te garanderen. Ook computers kunnen wel storingen opleveren. Hoe krijg je zo’n shuttle aan de praat als de dataverbinding uitvalt. “Over het algemeen zijn computers geen garantie dat iets veilig werkt, maar er zitten zoveel sensoren op zo een voertuig om de omgeving in de gaten te houden dat het bijna niet mis kan gaan. De proef met de Hagashuttle moet gaan uitwijzen of al die beloften uitkomen en het project opgeschaald kan worden”.

Over de auteur

Freek Verelzen

Ik ben Freek Verelzen, Ik ben student op de school van journalistiek. Verder woon ik al heel mijn leven in Den Haag. Mijn doel is om actueel nieuws uit Den Haag te maken. Ook wil ik alle kanten van het nieuws benaderen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *