Het taal-en rekenniveau gaat achteruit: ‘Het aantal voldoendes die gescoord worden zijn bedroevend laag’

Het taal-en rekenniveau gaat achteruit: ‘Het aantal voldoendes die gescoord worden zijn bedroevend laag’

Angelo Ros aan tafel

Volgens het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs gaat het taal- en rekenniveau van scholieren achteruit. Ook Angelo Ros, docent Sociaal werk bij ROC Mondriaan in Den Haag, merkt de achterstanden op. Hij geeft al 12 jaar les in rekenen, Nederlands en diverse agogische vakken. ‘Als je kijkt naar het aantal voldoendes die gescoord worden aan het eind van de opleiding dan is dat bedroevend laag.’

Instroom leerlingen

Angelo vertelt dat bij de instroom leerlingen rekenen een heel laag niveau is. ‘Wij moeten nu al centrale examinering voor rekenen doen. Als je kijkt naar het aantal voldoendes die gescoord worden aan het eind van de opleiding dan is dat bedroevend laag, om het zo maar te kwalificeren.’ En ook het niveau van Nederlands is niet op het niveau dat je zou mogen verwachten, geeft hij ernstig aan. ‘Waar zit dat in? Dat zit al in begrijpend lezen. Spreekvaardigheid, daar hoor je me niet over klagen want veelal kunnen de studenten zich verstaanbaar en goed uiten in het spreken. Maar schrijven is een ander verhaal: het gebruiken van hoofdletters, interpunctie en op een normale manier verwijzen naar een bron, zit allemaal niet zo goed qua niveau.’

Oorzaken achterstand

Volgens Angelo gaat het al mis bij de basisscholen. ‘Er wordt iets verwacht van ons als mbo-opleiding, terwijl eigenlijk het startniveau niet in orde is, dat vind ik jammer. Als je instroom al niet op orde is, dan krijg je het niet op een zodanig niveau dat je het eigenlijk wilt hebben.’

‘Waarom ik denk dat het misgaat bij de basisscholen? Door het lerarentekort en grote klassen. Ook misschien de focus op taal en rekenen, want er zijn een honderd andere dingen die ook belangrijk zijn.’ Angelo geeft aan dat in zijn basisschooltijd er veel aandacht en tijd besteed werd aan rekenen en taal en dat hij dat nu minder terugziet. ‘Ik werk niet in het primair onderwijs, maar volg het met veel belangstelling en ik denk dat er best wel wat investering in mag. Zeker als er al een groep is met een bepaalde taalachterstand vanuit huis; om dat te compenseren moet er wel extra geïnvesteerd worden.’

Naast het lerarentekort noemt Angelo ook nog andere redenen voor de leerachterstand o.a. de coronapandemie en de online-lessen die leerlingen in deze periode moesten volgen. ‘Digitaal onderwijs is fijn, maar het heeft ook een heleboel beperkingen. Een daarvan is het echt oefenen, het echt doen, het wordt wel echt minder zodra het digitaal gaat. Het doet ook gewoon een heel groot beroep op de zelfstandigheid van studenten, en die zelfstandigheid bezitten ze niet allemaal.’

Ook zou de communicatie van leraren naar studenten toe niet optimaal zijn. Volgens Angelo gaat er iets goed mis als daar aan schort. ‘Soms krijg ik al uitslag in mijn nek als ik de communicatie van docenten zie. Je hoeft niet van mij perfect Nederlands te kunnen, maar een bepaald niveau mag je toch wel verwachten.’ Daarnaast maken collega’s regelmatig taalfouten voor de klas. ‘Ik zie soms wel iets staan op een bord, als ik een lokaal in loop, en dan denk ik oei, ik hoop dat een student dit heeft geschreven en niet een van mijn collega’s, want dat vind ik toch treurig. Ik wordt met dt schrijven, dan denk ik: als dat je communicatie richting studenten is, dan vind ik dat pijnlijk!’ Verontwaardigd schudt hij zijn hoofd.

Het belang van een goede taalvaardigheid

Angelo denkt dat een bepaalde vaardigheid in rekenen belangrijk is, maar vindt niet dat studenten hierop afgerekend moeten worden. Je hebt het immers niet nodig om succesvol te zijn als sociaal werker of elektricien. ‘Stel nou dat je echt een goede sociaal werker wil zijn dan vind ik andere vaardigheden belangrijker dan dat je kan rekenen. Als het gaat om beroepen zoals onderwijsassistent, vind ik wel dat je moet kunnen rekenen om een goede bijdrage te kunnen leveren op werk.’ Hij benadrukt het belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal. ‘Als je een betere beheersing hebt van het Nederlands vergroot je studie- en baansucces. Kortom: het vergroot je kans op succes in het leven.’

Wegwerken leerachterstanden

De Inspectie van het Onderwijs stelt in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ dat ze binnen twee jaar verbetering wil zien in het taal-en rekenniveau van leerlingen. Dit doel willen ze bereiken door meer focus te leggen op basisvaardigheden, niet steeds weer nieuwe dingen vragen van het onderwijs en vooral veel aandacht vestigen op het vergroten van de kennis en kunde van leraren. Angelo vindt dit doel erg ambitieus en onhaalbaar. Peinzend antwoordt hij: ‘Je kan her en der iets van verandering in brengen, maar zoals ik net zei: begin vanaf de basis, daar moet het beter.’ Ondanks dat hij de plannen erg ambitieus vindt, hoopt Angelo toch een steentje te kunnen bijdrage door zelf veel aandacht te schenken aan studenten die moeite hebben met rekenen en Nederlands.

In dit interview met Angelo Ros gaat Maithili Bansie iets dieper in op de achterstanden in Nederlands en rekenen.

Over de auteur

Nicolle Jaen Pabon

Nicolle is een jonge, ambitieuze journaliste met veel passie en karakter. Ze bezit een energieke en creatieve geest, die ze graag inzet voor haar werk. Ze schrijft graag over onderwerpen met een maatschappelijke thema.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.