Balans zoek tussen wonen en werken in gemeente Zaanstad?

Balans zoek tussen wonen en werken in gemeente Zaanstad?

Nieuwbouwwijk

Hoorn- De PVV en de POV maken zich zorgen over de transformatie van industriegebieden en bedrijventerreinen naar woningbouwlocaties in de gemeente Zaanstad. Dit werd besproken tijdens het agendainitiatief op 12 november dat door hen werd ingediend. Ze vinden het verontrustend dat veel bedrijventerreinen opgeofferd worden aan de woningbouw. Daarnaast meldt fractievoorzitter Peter van Haassen van de PVV dat het college te weinig doet om bedrijven te behouden in Zaanstad.  

 

Van Haassen uit tijdens dit agenda initiatief zijn ongenoegen. Het begon met Claasen Shipyards. Ze maakten bekend dat ze zouden vertrekken uit Zaanstad na dat er een woningbouwplan naast hen gerealiseerd werd. Hij vertelt dat ook het bedrijf Touwen & Co heeft laten weten dat ze Zaanstad gaan verlaten. Dit was een grote domper voor de POV en de PVV omdat zij vorig jaar nog een motie hadden ingediend waarin is opgeroepen om uiterste inspanning te verlenen voor behoud van Touwen Co. Daarnaast meldt fractievoorzitter Van der Laan van de POV dat er in de motie stond dat het college samen met de betrokkenen op zoek zou gaan naar een locatie voor Touwen & Co binnen Zaanstad. Dan vind ik het toch opmerkelijk dat wij te horen krijgen dat dit bedrijf weggaat uit Zaanstad en dan vraag ik mij af of de wethouder wel genoeg doet om dit soort bedrijven te behouden. 

 

Wethouder Hans Krieger vindt het belangrijk om de vraag te blijven stellen over hoe Zaanstad omgaat met de balans tussen wonenwerken en de energie transitie die er recent is bijgekomenAnderzijds herkent hij zich niet in de mening van de PVV en de POV over hoe Zaanstad op dit moment met bedrijven omgaat. “Ongetwijfeld zijn er veel voorbeelden van een aantal ondernemers die de stad verlaten, maar Ik kan juist meer voorbeelden geven van bedrijven die zich nu willen vestigen in Zaanstad of zich zelfs gaan uitbreiden. Wblijven gesprekken voeren met ondernemers. De inzet van het gesprek gaat altijd over het behoud van de werkgelegenheid in Zaanstad.” 

 

Van Haassen heeft niet het gevoel dat de wethouder actieve gesprekken voert voor het behoud van bedrijven met ondernemers. “Ik heb contact gehad met ondernemers die in nood zaten omdat hun locatie voor een ander doeleinden gebruikt zou worden. Ik heb toen aangegeven dat u graag met ze in gesprek wilt en zij hebben verschillende keren contact met u proberen te zoekenmaar daar hebben ze geen respons op gekregen. Daarbij werd er gezegd dat de wethouder zijn uiterste inspanning zou doen voor het behoud van Touwen & Co, maar de inspanning vinden wij ook uiterst summier.” 

 

 

De Wethouder wil niet op individuele zaken van ondernemers ingaan en meldt dit ook. Ik heb geen zin om een wel is nietes spelletje te spelen.” Van der Laan vindt het zeer bijzonder dat de wethouder hier niet verder op in wil gaan. Hij wil graag het gesprek aangaan met de wethouder om dat er twee miljoen is gereserveerd voor het bedrijf Touwen & Co en deze twee miljoen valt nu weg omdat het bedrijf verhuisd is naar Lelystad. Toch blijft de wethouder bij het standpunt dat hij geen individuelen zaken wil bespreken. 

 

 

Als eindoordeel meldt Van Haassen niet erg gerust te zijn. “Als het achteraf toch blijkt dat een bedrijf zich weggedrukt voelt van zijn huidige locatie dan blijkt er iets niet goed te gaan en dan vind ik vrij verontrustend.”  De PVV en de POV gaan verder nog bespreken wat ze met dit probleem gaan doen, want dit onderwerp is nog niet afgesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *