Het onvermijdelijke brexitdeal

Het onvermijdelijke brexitdeal

Foto: Albert Bakker

Alkmaar – De brexitdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk pakt slecht uit voor de Nederlandse visserij, verwerkende visbedrijven, visafslagen en de lokale visserijgemeenschappen. De visserij stond al onder druk vanwege het verlies aan visgronden. De Britten hadden het tijdens de brexitonderhandelingen erg hard gespeeld. De visserij was voor de Britten de enige sector waarin ze iets in konden winnen.  

De visserij kan er door de brexitdeal volgens Pim Visser, directeur VisNedniet meer zelf bovenop komen. Zo zal de kottervisserij, een commerciële tak van de zee en kustvisserij, waarbij op kabeljauw, wijting, platvis en garnalen gevist wordt, alleen al 10 procent van de vangstrechten aan het VK moeten overdragen. Dit is te vergelijken met tien procent minder landbouwmateriaal, in één klap  

De EU bepaalt elk jaar in december per soort vis de totale hoeveelheid die in het komende jaar mag worden gevangen en aangeland. De EU verdeelt die hoeveelheid daarna volgens eerder afgesproken percentages over de EU-lidstaten: de visquota.  

Bij de visserij draait alles om vangstrechten: het recht om in lengte van jaren een bepaalde hoeveelheid vis te mogen vangen. Deze vangstrechten zijn over vele jaren opgebouwd en verworven. Het weggeven van vangstrechten zoals nu gebeurd is, betekent snijden in de omvang van de bedrijven. Door de verhoging van het Engelse tongquotum met maar liefst 170 procent zal Nederland als grootaandeelhouder volgens Pim Visser, directeur VisNed, structureel tien procent van het jaarinkomen verliezen. Naast het tongquotum zullen de Nederlandse kotterbedrijven ook hun schol en kabeljauw moeten inleveren. Nederland heeft bijna een kwart van de Europese makreelquota, waarvan door de brexitdeal 30 procent wordt overgedragen aan de Britten. Al met al zal dit volgens Visser leiden tot honderden miljoenen euro’s aan vangstrechten die door de brexitdeal verloren gaan. Dit verlies aan vangstrechten betekent in feite het voorgoed overdragen van belangrijke delen van Nederlandse visserijbedrijven aan de Britse vissers. 

Nederland kent een systeem van overdraagbare vangstrechten. Alleen al voor tong levert een gemiddeld Nederlands visbedrijf, vanwege de brexitdeal, ruim 250 duizend euro aan inkomsten per jaar in. Dat kost de hele sector ruim 36 miljoen euro. Deze 36 miljoen euro is alleen maar om de toegang tot Britse wateren te houden. ‘In deze Britse wateren komen nogal wat vissers die vangstrechten moeten afstaan die nooit zullen terugkomen’, zegt Nooitgedacht, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond (NVB). 

De Brexitovereenkomst voor visserij is gebaseerd op het uitgangspunt van het Zeerechtverdrag van de VN. Hierin staat dat een land het eerste recht heeft op de exploitatie van visbestanden in de Exclusieve Economische Zone (EZZ) van een landeen gebied dat zich tot 200 zeemijl (370,4 km) buiten de kust van een staat uitstrekt. Veel visbestanden van de EU en het VK lopen in de praktijk door elkaar. Als voorbeeld noemt Visser de levensloop van de haring. ‘De haring paait in Britse wateren, groeit op in de EU-wateren van Nederland, Denemarken en Duitsland en wordt als volwassen haring weer gevangen in Britse wateren. Er is dus eigenlijk geen ‘Britse haring’ of ‘EU-haring, er is alleen Noordzee haring. En dit geldt voor de meeste door de EU en het VK gedeelde visbestanden. 

De deal is voor maar vijf jaar gemaakt. Vissersbedrijven zitten daarom de komende vijf jaar in grote onzekerheid. Veel vissers zijn bang dat het hele ‘circus’ zich over vijf jaar weer zal herhalen. ‘De EU had tijdens de brexitonderhandelingen gevraagd om een deal voor de komende 25 jaarzegt Balsfoortvoorzitter Europese Visserij Alliantie (EUFA) en Redersvereniging voor Zeevissers (RVZ). Vissers moeten kunnen investeren in hun schepen en bedrijven. Doordat er over vijf jaar weer onderhandeld wordt, is daar nu geen tijd voor’, aldus Nooitgedacht. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *