Stop het geneuzel!

Stop het geneuzel!

Het document wat ik in blok B voor professional skills heb moeten maken is, samen met het professional skills dossier van vorig jaar, misschien wel het meest zinloze en overbodige tekstbestand wat ik tot nu toe in mijn leven heb geproduceerd. Persoonlijk heb ik van deze opdracht in totaal niéts opgestoken. Zelfreflectie is iets wat je 10 minuten per dag doet. Het is een automatisch proces in je hersenen om te zorgen dat je niet voor de 2e keer in een situatie te belanden waar je niet ik wilt komen. Maar niet iets wat je in een paar duizend woorden moet weergegeven.

Iets soortgelijks geldt voor een ander “belangrijk” thema van het dossier, namelijk het aanleren van professionele omgang met collega’s en bronnen. Dit is iets waar best één of meerdere colleges aan gewijd zouden kunnen worden, wat een zeer nuttige uitwerking zou kunnen hebben op het reilen zeilen van een beginnend journalist zoals ik. Maar het is volkomen zinloos om daar op eigen houtje een opdracht over te schrijven zonder dat er al te veel aandacht voor is geweest tijdens de lessen.

Op deze opleiding, althans in het eerste jaar, wordt weinig aandacht besteed aan het opdoen van theoretische kennis, bijvoorbeeld kennis van economie of historische achtergrond, terwijl dit wel essentieel is voor een journalist. Natuurlijk is het mogelijk om over deze zaken veel op te steken door je ,er buiten de studie om, in te verdiepen, maar door er niet in te onderwijzen ontbreekt er een stabiele basis die mijns inziens absoluut noodzakelijk is om een goede journalist te zijn.

Een essentiële eigenschap van een journalist is dat je kritisch kunt zijn, of het nou gaat over een bron of de opleiding waar je het vak aangeleerd krijgt. Dat doe ik bij deze; kritisch zijn. Nederlandse journalistieke grootheden zoals Hanneke groenteman, Ischa Meijer of Sonja Barend hebben naar alle waarschijnlijkheid nooit van hun leven ook maar nagedacht over het bijhouden van een professional skills dossier. Zij hebben hun status behaald door geestdrift, hartstocht en bovenal nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Dit is absoluut vereist als journalist en niet aan te leren. De meest basale aspecten des levens worden sedert 20 jaar gecomplecxificeerd en gepsychologiseerd. Het wordt tijd dat we onze wereld weer eens met heldere ogen gaan bekijkenen en zonder opsmuk tegemoet treden. Op naar een toekomst zonder geneuzel, op naar een toekomst zonder “professional skills”!

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *