Gemeente Zaanstad streeft naar verbetering van Zaandamse wijken Poelenburg en Peldersveld

Gemeente Zaanstad streeft naar verbetering van Zaandamse wijken Poelenburg en Peldersveld

Stitched Panorama

ZAANSTAD- De gemeente Zaanstad heeft een actieplan opgesteld waarin de focus zal worden gelegd op het verbeteren en verduurzamen van de Zaandamse wijken Poelenburg en Peldersveld. In deze wijken zijn er vergeleken met andere wijken in Zaandam meer problemen met onderwijs, financiën en wonen, dat blijkt uit statistieken van de gemeente Zaanstad. Met het “pact Poelenburg en Peldersveld 2020-2040” wil de gemeente samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers nauwer samenwerken om het leven in deze wijken leefbaarder te maken.

Het pact is een samenwerking tussen vierentwintig organisaties, die hebben gepleit om zich de komende twintig jaar in te zetten voor een duurzame verbetering van de wijken Poelenburg en Peldersveld. Het grootste doel van het pact is het vergroten van de toekomstkansen van de huidige en toekomstige jeugd. “We zien in deze twee wijken dat er decennialang relatief veel mensen het moeilijk hebben om goed mee te komen in de maatschappij”, vertelt gemeenteraadslid Marieke Sloep. Volgens haar is er binnen deze wijken veel sprake van werkloosheid, armoede en onderwijsachterstanden. “We zien dat dit van generatie tot generatie overgaat, dat patroon proberen we te doorbreken. Met het pact Poelenburg Peldersveld willen we bereiken dat er straks een generatie is die naar maximaal vermogen kan deelnemen aan de maatschappij.”

In november 2019 is het pact Poelenburg Peldersveld vastgesteld door de Zaanse Raad. De gemeente Zaanstad ondertekende op 4 februari 2020 een overeenkomst met vierentwintig partijen, waaronder politie, schoolbesturen en woningcorporaties. Deze partijen gaan zich samen met de gemeente de komende twintig jaar extra inzetten in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Het Pact Poelenburg Peldersveld is een vervolg op een door de gemeente ingediende actieplan uit 2016. Het afgelopen jaar is de gemeente Zaanstad gestart met het uitvoeringsplan “wonen”. De basis van dit plan is een visie op de wijk om in twintig jaar toe te werken naar een andere samenstelling van de wijk. Een van de punten dat is afgesproken in het Pact is dat sociale woningbouw wordt verminderd van 70% naar 40%, zodat de samenstelling van de wijken meer in balans komt te staan.

Uit de gesprekken die er met de bewoners van deze wijken zijn gevoerd, zijn er veel verschillende verbeterpunten naar voren gekomen. Zo is er een divers aanbod aan woningen nodig, zodat opgroeiende kinderen betere kansen hebben. Ook zijn voorzieningen zoals kwalitatieve scholen en een groot winkelaanbod belangrijk om de wijken aantrekkelijk te maken voor meerdere doelgroepen. “Naast verbeteringen in de wijk, is het belangrijk dat Poelenburg en Peldersveld beter verbonden worden met de omliggende wijken en gebieden.”, zegt Bart Bozelie, procesmanager stedelijke ontwikkeling. “Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van fietsverbindingen naar het centrum.” Volgens Bart zijn de eerste ideeën in beeld gebracht op een wijkvisiekaart. “Binnen de woonwijken gaan we opzoek naar kansen om het woningaanbod te verbeteren, meer divers te maken, en woningen toe te voegen.” In de wijkvisiekaart maakt de gemeente een onderscheid tussen verschillende deelgebieden in de wijk.

“Poelenburg en Peldersveld zijn diverse wijken, het karakter verschilt dan ook erg per deelgebied. Bij ieder deelgebied hebben wij aan de hand van sociaal demografisch onderzoek een verschillende visie weten te creeëren.”, vertelt conceptontwikkelaar Bas van Schelven. Op basis van deze visies wordt er een uitvoeringsplan opgesteld. Hier wordt er ingegaan op activiteiten die de gemeente de komende jaren zal ondernemen. Daarmee wordt er een onderscheid gemaakt tussen een uitvoeringsagenda van tien en twintig jaar een korte termijn actieplan voor de komende twee jaar.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *