Raadscommissie uit meningen over de City Marketing van Hoorn

Raadscommissie uit meningen over de City Marketing van Hoorn

Beeldmerk van Hoorn

HOORN- Tijdens de commissievergadering van 19 januari hebben de politieke partijen in Hoorn hun meningen laten horen over het voorgestelde besluit van de City Marketing. De voorstellen, die door de gemeente zijn ingebracht, gaan over hoe de City Marketing dit jaar eruit komt te zien.

Het college van burgermeester en wethouders hebben, naar aanleiding van de evaluatie over de afgelopen periode van City Marketing, drie punten opgesteld over het voorgestelde besluit. Hier kon de raadscommissie zich over uitlaten. City Marketing wordt gebruikt om de stad te promoten door het aantrekkelijk te maken voor burgers en toeristen.

De volgende punten stonden in het besluit en werden besproken. Als eerste of de politieke partijen het eens zijn met de adviezen uit de evaluatie van de afgelopen periode van stadsmarketing. Ten tweede of het budget voor de City Marketing gestructureerd uitgegeven moet worden en als laatste of het bestaande beeldmerk met de slogan; ’Hoorn, Stad van de Gouden Eeuw’, van Hoorn in de volgende fase weer gebruikt moet worden.  Uit de inzichten van de Fractie Tonnaer, VVD, CDA Hoorn, de drie grootste partijen, en de evaluatie van de afgelopen periode, 2017 tot 2021, van City Marketing moet een plan voor de toekomst worden gemaakt.

Roger Tonnaer, van Fractie Tonnaer, concludeert uit gesprekken met personen, die direct en indirect betrokken waren bij het project, en de evaluatie dat de laatste uitvoering van de City Marketing niet goed gegaan is. Tonnaer noemde dat er geen plan van aanpak was, de City Manager werd niet aangestuurd, de bestuursleden kwamen niet bij elkaar en opdrachten werden onderling verdeelt. Hij zou graag zien dat de regie voor de komende uitvoering van het plan, volledig in de regie komt van gemeente Hoorn. Daarnaast zegt hij afscheid te willen nemen van het huidige beeldmerk wat de stad nu heeft. “Het beeldmerk en de slogan ‘De stad van de Gouden eeuw’, zegt niets over onze stad en zou discussies oproepen.” Tonnaer zou het budget van 200 duizend euro willen inzetten voor de verbetering van de stad en met name voor de binnen stad.

Chris de Meij, van de VVD, vindt de evaluatie pijnlijk, maar helder. “Goede City Marketing is nodig voor een duidelijke positionering en profilering van de stad en draagt bij aan de ambities die wij hebben.” Zegt Meij. Hij is het eens met het voorstel om de regie van de City Marketing bij de gemeente te laten, wel stelt hij dat de gemeente gesteund moet worden door experts op het gebied van marketing voor de stad. De VVD vraagt zich af of de slogan van Hoorn nog wel de lading dekt en zou liever een slogan zien in de trant van ‘De historische stad van Nederland.’

Volgens Dick Bennis, namens het CDA, is het niet waarmaken van ‘goede’ bedoelingen en verwachtingen een veel voorkomend probleem. “Mensen op één lijn krijgen, verbinden en soms hun eigen belangen aan de kant laten zetten is lastig te organiseren.” Zegt Bennis. Maar dit is volgens hem wel een voorwaarde om succesvol te zijn. Het CDA vindt dat Ad Geerdink, directeur van het West-Fries Museum, de juiste regisseur van de City Marketing kunnen zijn. “Hij kent Hoorn en zijn mensen, heeft de gunfactor en kan deuren openen in de regio en ver daarbuiten. Ook weet hij waar je cofinanciering kunt organiseren.” Bennis vindt het daarnaast ook belangrijk dat het geld voor de City Marketing wordt bewaakt en dat er concrete keuzes worden gemaakt. Het budget zou besteed kunnen worden aan de ondernemers in Hoorn, zoals plaatselijke initiatieven en verenigingen.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *