Hoorn wordt een klimaat neutrale stad

Hoorn wordt een klimaat neutrale stad

Tijdens de commissievergadering wordt er vergaderd over het ‘Uitvoeringsplan Circulair Hoorn 2021’. Gedurende de vergadering van dinsdag 22 juni kunnen de leden hun adviezen geven over het uitvoeringsplan met daarbij nadrukkelijk op het gedeelte ‘Acties en Organisatie’.

De aanleiding van het agenda punt komt uit een motie die is ingediend via de raad van het college. Dit was in 2018. De motie werd ingediend als verzoek om een plan te maken voor de circulaire economie in Hoorn. In 2020 was het eerste deel van de motie al vastgesteld, namelijk; Ambitie en Focus.
Het tweede deel gaat over de acties en organisatie van de circulaire economie. Dit moet met een uitvoeringsplan waar worden gemaakt in de periode tussen 2021 en 2024. Het doel is om een klimaat neutrale stad te worden. Dit doel moet zijn behaald in 2040. Circulaire economie draagt bij aan het worden van een klimaat neutrale stad.

Bij een circulaire economie wordt gestreefd naar zo min mogelijk tot geen afvalproducten. Er wordt zo min mogelijk afval geproduceerd door de grondstoffen te hergebruiken. Circulaire economie moet ervoor zorgen dat de impact op het milieu in Hoorn verlaagd wordt.

De leden van de vergadering hebben tijdens de commissievergadering op de avond van dinsdag 22 juni de mogelijkheid om hun visie op het onderdeel ‘Acties en Organisatie’ op een positieve manier te delen. Portefeuille- en wethouder Samir Bashara van GroenLinks ontvangt deze adviezen.

Stephan Lallhit van GroenLinks is van mening dat het niet goed gaat met de aarde. Hij vindt het belangrijk dat alles wat er gebruikt wordt, moet worden gerecycled zonder afval. Lallhit kijkt kritisch naar de stap om in 2040 een circulaire stad te zijn. Lallhit vindt dat het tempo van de tweede fase sneller mag. Verder is hij positief gestemd over het handelen van de wethouder Bashara en moedigt hem aan om aan de slag te gaan met de acties die nog te ondernemen zijn.

“Bij het uitvoeringsplan circulair Hoorn zijn ambitie en optimisme hoog en dat moet helpen.” Zegt Nico Mast van Fractie Tonnaer. Mast stelt dat het hergebruik en het repareren van apparaten de norm moet worden om gebruikte apparaten minder snel weg te doen. Dat ligt volgens Mast bij de manier van denken; “De opdracht om de geesten rijp te maken is een pittige.” Dit spreekt hij uit over de burger van Hoorn. Mast denkt dat het bij bedrijven de uitvoerbaarheid hoger ligt; ”Bijvoorbeeld bij het bedrijf Strukton. Dat bedrijf heeft een verplaatsbare installatie ontwikkeld om asfaltbeton direct om te zetten in herbruikbaar materiaal.” Als laatste geeft Mast het advies aan Bashara om periodiek een evaluatie te houden.

Alex Smit van Sociaal Hoorn is positief gestemd over het plan voor de uitvoering; “Het uitvoeringsplan is iets waar mensen niet tegen kunnen zijn. Er staan ook geen vreemde dingen in.” Wel is Smit nieuwsgierig naar het principe van resultaten, want hij vindt dat de doelen erg breed zijn opgesteld. Hierdoor kan het volgens Smit onduidelijk worden wanneer de doelen gesteld zijn.

Bashara is blij met de bijdrage van de commissieleden. Hij zegt te willen gaan werken met kort en bondige jaarlijkse rapportages in plaats van evaluaties. Dit om langdurige continuïteit te creëren. Wat wel de mogelijkheid kan zijn, zegt Bashara; “Op de basis van de rapportages kunnen er altijd discussie gevoerd worden om de koers te wijzingen of de huidige koers voort te zetten.” Er zijn voor het plan nog geen eenduidige meetinstrumenten. Naar een meetinstrument wordt nog gezocht, aldus Bashara.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *