Auteur: Jurian Puister

Alkmaar verenigd tegen eenzaamheid

Bij het van start gaan van de Week tegen Eenzaamheid hebben een aantal Alkmaarse organisaties de handen ineengeslagen om eenzaamheid te verminderen. Er zullen in deze week (1 tot en met 8 oktober) door het hele land veel speciale activiteiten plaatsvinden. Dit gebeurt om aandacht te vragen voor het landelijke probleem betreffende eenzaamheid. 

Lees verder

PAX Vredesweek ook in Alkmaar gevierd

Op 19 September zal de jaarlijkse PAX Nationale Vredesweek in Nederland weer van start gaan. Hierin zullen Vredesambassades verspreid over heel Nederland allerlei activiteiten organiseren in hun eigen buurten. Ook Alkmaar heeft een Ambassade van de Vrede, deze valt onder naam van het Apostolisch Genootschap. Dit jaar staan verschillen, en het omgaan hiermee centraal. Het verdiepen in je medemens en dingen bekijken vanaf een ander standpunt spelen een belangrijke rol in de Vredesweek van 2020. Het thema is daarom ‘Vrede verbindt verschil’.

Lees verder