Hogere prijs, schonere lucht

Hogere prijs, schonere lucht

mrt 5, 2021

Nederlandse multinationals betalen een prijs over hun CO2-uitstoot. Het betalen van geld moet voorkomen dat de multinationals zonder limiet CO2 gaan uitstoten met desastreuze gevolgen voor onze aarde. Afgelopen jaar bereikte de prijs voor CO-2 uitstoot per ton een hoogtepunt: iets meer dan tien euro. Maar verwacht maar niet dat daar een multinational wakker van zal liggen.

 In Europa zijn gezamenlijke afspraken gemaakt wat betreft de CO2-uitstoot. Multinationals in Nederland betalen daarom Europese prijzen over hun CO2-vervuiling. De prijzen en afspraken hierover zijn in 2005 vastgesteld in het Europese emissiehandelssysteem voor CO2 (ETS). Iedereen kan, tegen een marktwaarde, CO2-uitstootrechten kopen en vernietigen. Hierover hoeven geen servicekosten worden betaald. Het zijn flexibele regels, en er liggen veel addertjes onder het gras. Men kan onder betalingen uitkomen, en veel bedrijven hebben hun rechten opgespaard. Wanneer die rechten gebruikt worden zal de CO2-uitstoot allesbehalve verminderen.

Zo verscheen er in 2019 een rapport waaruit bleek dat slechts 100 bedrijven al verantwoordelijk zijn voor bijna driekwart van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Onder deze bedrijven valt ook het Nederlandse Shell, dat op plek negen staat op de lijst van meest vervuilende bedrijven.

Verschillende Europese politici geven toe dat de C02-afspraken niet veel voorstellen. Echter wordt het probleem ondanks dat al jaren gebagatelliseerd. Als de CO2-uitstoot niet minder wordt, zullen de gevolgen op lange termijn groot zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld alleen al aan de opwarming van de aarde en het smelten van de ijskap. Een probleem waar Europa zich al jaren van bewust is, maar steeds voor zich uit blijft schuiven. Daarom zou het kabinet in Nederland plannen moeten gaan maken voor een eigen Nederlandse CO2-prijs en moeten Nederlandse multinationals meer belasting gaan betalen over hun CO2-uitstoot.

Meer grip op CO2-rechten

Met het maken van eigen afspraken in Nederland kunnen Nederlandse multinationals niet meer teren op de gemakken van de Europese afspraken. Doordat er een maximumaantal rechten te koop is voor de bedrijven, zou je denken dat er dus ook een maximum aan CO2-uitstoot kan zijn. Niets is minder waar. In de beginjaren van het Europese Emissiehandelssysteem kregen bedrijven hun CO2-rechten voor niks. Deze gratis rechten hebben veel multinationals opgespaard om te gebruiken in tijden van nood. Als bedrijven hun papieren mogen opsparen kan men nooit weten hoeveel CO2-papieren er nog in omloop zijn. Er kan geen grip komen op de CO2-uitstoot, omdat er onduidelijke afspraken zijn gemaakt.

Natuurlijk is het logisch dat er een moment in het jaar zal komen dat alle C02-papieren zijn opgebruikt. Maar ook dan is er in de afspraken van het Europese Emissiehandelssysteem een uitweg te vinden. Volgens de afspraken moeten er extra CO2-rechten kunnen komen zodra er een schaarste ontstaat. In principe wordt er op deze manier nooit een maximum aan CO2-vervuiling ingesteld. Dit verklaart waarom de emissie in Europa niet minder wordt, en waarom we onze eigen afspraken zouden moeten maken.

Hogere kosten, minder uitstoot

De kosten die de ETS rekent voor de CO2-uitstoot per ton zijn simpelweg veel te laag om bedrijven zich echt zorgen te laten maken. De laatste jaren zijn er verschillende rapporten verschenen waaruit blijkt dat bedrijven zich pas echt gaan interesseren in C02-uitstootvermindering, als ze aan hun portemonnee merken dat het ze anders bakken met geld kost. De uitstoot zal pas minder worden als de prijs per ton vervuiling in het Nederlandse plan een stuk hoger wordt dan de prijs binnen de afspraken van het Europese Emissiehandelssysteem.

Natuurlijk zouden we ook gewoon de prijs binnen de afspraken van de ETS omhoog kunnen krikken. Politici binnen Europa roepen al jaren dat de prijs moet worden aangepast, maar echte veranderingen hebben nog niet plaatsgevonden. De ETS blijft het oplossen van het probleem uitstellen. Nederland moet het heft in eigen handen nemen en eigen afspraken opstellen.

Schoner produceren

Zodra er in Nederland eigen afspraken komen over CO2-vervuiling zal dit bedrijven en multinationals binnen ons land stimuleren om zuiniger, schoner en duurzamer te produceren. Als er van dit internationale plan een nationaal plan wordt gemaakt zullen bedrijven beter op de hoogte zijn van schonere productiemanieren en de gevolgen van hun CO2-uitstoot. Doordat ze een kleinere groep mensen hoeft te bereiken kan de overheid ons via de media beter informeren over hun plannen en de gevolgen die CO2 kan hebben voor onze omgeving. Op die manier willen bedrijven niet alleen hun CO2-uitstoot verminderen omdat het ze veel kost, maar ook omdat ze meer weten over hoe slecht het is voor onze aarde.

Uiteraard kunnen Nederlandse bedrijven onder de hogere prijzen uitkomen door te verhuizen naar een land waar nog wel de afspraken van de ETS gelden. Maar zó duur moet de prijs per ton uitstoot nou ook weer niet worden. “We willen multinationals niet wegjagen, maar ze mogen best wat meer gaan betalen,” aldus regeringspartijen VVD en D66.

Eigen afspraken

Uit dit alles blijkt dat niet alleen Nederland, maar de hele wereld er baat bij zal hebben als Nederlandse multinationals meer belasting gaan betalen over hun CO2-uitstoot. Er komt meer grip op de uitstoot van CO2 omdat er beter wordt gelet op de uitgifte van CO2-rechten. Door de hogere prijzen gaan bedrijven eerder aan hun portemonnee merken dat de CO2-uitstoot hen veel kost en bovendien kunnen bedrijven beter op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheden over duurzaam produceren omdat de overheid zich op een kleinere groep hoeft te richten. De oplossing ligt voor de hand, en is vrij duidelijk. In Nederland moeten eigen afspraken komen en moeten multinationals meer belasting betalen over hun CO2-uitstoot.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.