Susanne Schilderman: “Dit schiet niet op!”

Susanne Schilderman: “Dit schiet niet op!”

Susanne Schilderman: “Dit schiet niet op!”

Afgelopen donderdag kwam naar buiten dat de snelwegbak van de A27 toch verbreed wordt, waarmee Amelisweerd ingeperkt moet worden. Dit was niet in lijn met de afspraken in het coalitieakkoord, maar die plannen zijn onderwijl gedateerd. Susanne Schilderman, fractievoorzitter van de Utrechtse D66 en woordvoerder over en deskundig in dit dossier, schrijft in een bericht van januari dit jaar dat haar partij tegen is. En toch, D66 zit wel in de coalitie en de plannen ter verbreding zijn er.

D66 zei in januari tegen de plannen te zijn omdat de verbreding van de snelweg binnen de snelwegbak heel goed welmogelijk zou zijn: “Door het versmallen van de rijbanen in de tunnelbak bij knooppunt Lunetten, en het verlagen van de maximumsnelheid kan het aantal rijbanen worden uitgebreid.” Schilderman schrijft verder op de D66-site: “De inzet van D66 is duidelijk in dit akkoord terug te zien. Daar ben ik ongelofelijk trots op.” In de uitzending zegt zij hierover: “Plannen veranderen soms, zo werkt politiek.”

In het bericht schrijft Schilderman ook over het verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoer, terwijl staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen (CDA) afgelopen maandag aangaf dat de NS de zondag ‘ondermaats’ heeft gewerkt. “Er zijn veel verbeteringen mogelijk”, zegt Schilderman daarover. “En daar moet aan gewerkt worden, maar dat is het wel waard.” Er wordt naar berekening 8,3 hectare aan bos ingeleverd op het landgoed, maar daarvoor wordt 33 hectare elders bebouwd, geeft Rijkswaterstaat aan.

Er zijn diverse experts die in media spreken over de gevolgen van de verbreding voor de biodiversiteit, zoals ook het Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een alarmerend rapport over de Nederlandse natuur schreef. Het rapport is bijna een maand oud en heeft adviserend invloed op het beleid van het kabinet. “Voor een herstel van de biodiversiteit is het essentieel dat het natuurbeleid wordt verbreed. Het beleid zal zich moeten richten op ál het groen in ons land, dus zowel op de natuur in beschermde gebieden als daarbuiten”, stellen de onderzoekers van de Raad over de Nederlandse staat van de natuur.

Volgens het rapport van de Raad ‘kan het economische groei hinderen’, wat het nieuwe besluit over de A27 bevestigt. Het rapport heeft het graag over oplossingen zoals stikstofheffingen, voor zowel burgers als bedrijven. Dit omdat het aanbrengen van schade economisch niet te doen lonen. Met dit advies dat pas een maand oud is, is nog niets gedaan. De raad adviseert plannen te schrijven die álle belangen afwegen en daarvoor moeten sectoren en overheden, zowel lokaal als landelijk, beter samenwerken.

Hieraan toevoegend kwam het Intergouvernmental Panel for Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties (VN), maandag met een rapport dat aangaf dat draconische maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te kunnen beperken. Hoewel dit rapport over het klimaat gaat, niet het milieu, stelt het wel het belang en de importantie van natuur centraal. Dit omdat bomen broeikasgassen opnemen, grond vasthouden, en water consumeren.

Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie en ook van D66, gaf zondag bij Buitenhof aan zich zorgen te maken over de ernstige gevolgen die de klimaatopwarming voor Nederland gaat betekenen, zeker ook voor het milieu. “We gaan geld uittrekken voor maatregelen zodat bedrijven worden verplicht hun energieverbruik te verminderen”, geeft hij daar aan. Verder gaat dit gesprek voornamelijk over het gasverbruik uit Rusland.

De economische voordelen van de verbreding van de A27 zijn nog niet door experts geduid, noch in exacte cijfers te noemen, maar het uitbreiden van economische activiteit blijkt altijd goed te werken. Door die onduidelijkheid wordt er door experts openlijk getwijfeld over de rendebiliteit van het plan, zeker nadat onderzoeken aantonen dat filevorming na jaren zal terugkeren, ook bij een verbreding. Ook hierdoor zijn er diverse protesten geweest tegen de plannen, zo ook in december 2020 met ruim tweeduizend fietsers.

Susanne Schilderman is zeker vijf jaar in dienst geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en werkt nu zeven jaar voor D66. Daarnaast is ze al vijf maanden actief bij Aedes, de belangenorganisatie van de woningcorporaties. Ze was daarvoor actief bij de Jonge Democraten, de politieke jongerenorganisatie van D66, en studeerde naar beleid, organisatie en economie.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *