FACTCHECK: ‘Kinderen groeien langzamer in de zomervakantie’

FACTCHECK: ‘Kinderen groeien langzamer in de zomervakantie’

Kinderen zouden in de zomervakantie minder snel groeien, dat kopte het Kijk magazine op 5 mei 2022. De zomervakantie komt er bijna aan en als het klopt wat hier gezegd wordt zou dit kunnen betekenen dat je kind niet zoveel groter weer naar school gaat als hoe die was voor de vakantie begon.

De claim komt af van een onderzoek dat uitgevoerd is in de Verenigde Staten. Wetenschappers van verschillende universiteiten in Texas hebben de handen in elkaar geslagen om te onderzoeken of kinderen in de zomer sneller groeien. Dit wilden de wetenschappers onderzoeken, omdat dat vaker gedacht werd en hebben met het onderzoek het tegendeel bewezen. Gedurende vijf jaar zijn er 7599 Texaanse kinderen, vanaf de kleuterschool, gevolgd door de wetenschappers.

De kinderen werden twee keer per jaar opgemeten, in september na de vakantie en in april net voor de vakantie. Daar zou uit gebleken zijn dat ze gemiddeld per maand meer groeiden dan in de zomermaanden, al was het voor de kinderen met chronisch overgewicht of obesitas juist het tegenovergestelde. Zij groeiden in de zomermaanden gemiddeld per maand 0,11 centimeter en de overige kinderen gemiddeld 0,5 centimeter in de schoolmaanden. Dit alles blijkt uit het artikel van Kijk magazine.

In het onderzoek, gepubliceerd in Frontiers of Phychiology. Daar staat bijvoorbeeld al in dat er 7648 kinderen zijn onderzocht, dit heeft het Kijk magazine dus verkeerd overgenomen. Ook staat er in het Engelstalige artikel dat kinderen meer groeien in de maanden september tot april en dat in de meeste gevallen het gewicht dan gelijk blijft of een gezond gewicht hebben/houden. In dit artikel staat nergens dat kinderen met overgewicht ergens meer of minder groeien. Er zou meer onderzoek nodig moeten zijn om te kunnen stellen dat gewicht iets te maken heeft met het groeiproces. Ook dit heeft Kijk verkeerd overgenomen.

Pfizer, een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, stelt dat kinderen in de zomer sneller groeien dan in de winter: “Wetenschappers weten dat dit zo is, maar niet precies waarom. Ze vermoeden dat dit komt door de zon en doordat kinderen even rust hebben van school.” Ook zegt Pfizer dat het groeiproces en daarbij de groeisnelheid met veel verschillende factoren te maken heeft. “Voeding, omgevingsfactoren en de culturele afkomst van ouders bepalen hoe groot een kind wordt en hoe hard hij groeit. Ook groeihormonen spelen een rol. Als dit te weinig wordt aangemaakt, kan dit leiden tot verstoorde groei.” In het Texaanse onderzoek staat nergens dat er met deze factoren rekening wordt gehouden.

Ook een site dat informatie biedt over opvoeden, gemaakt door Opvoedinformatie Nederland, stelt dat kinderen in de zomer meer groeien. “Dit komt onder andere doordat ze meer rust krijgen en genieten van de zon en de buitenlucht.” Deze site heeft een groen keurmerk onder de teksten en de informatie wordt inhoudelijk getoetst door verschillende kennisinstituten, die er ook voor zorgen dat de informatie wordt aangepast naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

In de Belgische krant de Standaard wordt ook geschreven over de groei van kinderen. Uit veel onderzoeken is gebleken dat kinderen meer groeien tijdens de zomerperiode. “Kinderen vangen in de lente en zomer meer zonlicht op”, vertelt Stijn Verhulst, hoofd van de afdeling pediatrie van het UZ Antwerpen in de Standaard. “Daardoor produceren ze vitamine D en dat stimuleert mogelijk de groei. Dat is een van de verklaringen die genoemd worden in de wetenschappelijke literatuur.” Ook wordt er gesteld dat kinderen in de zomervakantie wellicht minder stress hebben en meer slapen, door slaap wordt melatonine aangemaakt en dat zorgt weer voor extra groeihormonen in het lichaam. Wel schrijft de Standaard nog dat veel onderzoeken zijn gedaan voor de 20e eeuw, waardoor zij niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat deze onderzoeken nu nog relevant zijn. Vroeger kon er namelijk nog een groter verschil bestaan in de voeding tussen de seizoenen, dat is inmiddels wel anders.

Guusje van Giesen, geneeskundige, zegt dat de factoren die meespelen op de groei veel verschil maken zoals al eerder gesteld in dit artikel. Voeding, maar ook zeker het slaapritme spelen een grote rol in het groeiproces. Om die reden denkt van Giesen niet dat je aan de hand van een Texaans onderzoek kan stellen dat het voor alle kinderen op de wereld hetzelfde is. Per land is de cultuur, het klimaat en de voeding te verschillend om daar een vergelijking in te maken.

Kortom, het onderzoek is niet betrouwbaar genoeg om een conclusie te stellen voor Nederland of de rest van de wereld. Onderzoeken die hier in de buurt gedaan zijn vertellen ons dat de groei in de zomer sneller gaat door verschillende factoren. Deze factoren kunnen in Texas totaal anders zijn. Kijk magazine had dit artikel dus niet zomaar over kunnen nemen als zijnde de waarheid, zeker niet als er feitelijke onjuistheden in zitten.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *