Factcheck: Hoeveel kilo voedsel wordt er per persoon jaarlijks verspild?

Factcheck: Hoeveel kilo voedsel wordt er per persoon jaarlijks verspild?

(Unsplash)

Het doel van de VN is om voedselverspilling te verminderen met 50% vóór 2030. Op 17 maart plaatste Nu.nl een artikel hierover. In het artikel gaan ze dieper in op de logo´s op verpakkingen. Sanne Stroosnijder, programmamanager Food Loss & Waste Prevention van WUR doet hierin een bewering over het aantal kilo´s voedselverspilling per persoon per jaar. Volgens haar wordt er 34 kilo voedsel weggegooit. Maar klopt dit wel? Want hoe bereken je zoiets en is het wel betrouwbaar?

´´Jaarlijks gooien we 34 kilo per persoon weg.´´, aldus Sanne Stroosnijder. Zij verwijst hier naar een onderzoek dat uitgevoerd is door het voedingscentrum in 2019. 

Onderzoek

Om de 3 jaar wordt weer een nieuwe analyse gedaan, dus ook dit jaar. Het rapport vormt een synthese van de uitkomsten van deze 3 onderzoeken en voegt een aantal analyses toe.

  1. Onderzoek 1 is uitgevoerd door Waste management. In het onderzoek wordt gekeken naar de voedselverspilling in Fijn huishoudelijk restafval en GFT-afval, in Nederland. De omvang en samenstelling van het onderzoek is bepaald door afvalsamenstelling-analyses van 130 monsters restafval (afkomstig van 130 huishoudens uit 13 gemeenten) en 110 monsters GFT-afval (afkomstig van 110 huishoudens uit 11 van deze 13 gemeenten). Ze hebben het afval gewogen. Hier is uitgekomen dat er per persoon per jaar 52,2 kilo aan voedsel weggegooit. 
  2. Onderzoek 2 is uitgevoerd door Flycatcher. Dit is een zelfrapportage. In het rapport zijn 1000 mensen gevraagd vanaf de 18 jaar. Ze zijn random gekozen. In het rapport worden ook vloeistoffen meegenomen zoals wijn en melk. Ook worden hier meerdere afvalroutes meegerekend. Denk hierbij aan de gootsteen of de wc. Bij dit onderzoek wordt er per persoon per jaar 18,3 kilo weggegooit.
  3. In het laatste onderzoek  gaat over de vloeistof-verspilling van Nederlanders thuis. Het is uitgevoerd door kantar Public. Hieruit is gebleken dat 125 ml per persoon per dag wordt verspild.

Om vervolgens een goede inschatting te maken hebben ze in het rapport een overzicht gemaakt van alle ingezamelde gegevens. Hierbij worden ook vloeibare producten meegenomen zoals melk, soep, koffie en alcohol. Aan het einde geven ze de volgende conclusie: Volgens de zelfrapportage gooien consumenten 18,3 kg voedsel (vast en vloeibaar) per persoon per jaar weg. Op basis van de uitkomsten van de afvalsamenstellingsanalyse blijkt dit een onderschatting te zijn. Wel geeft de zelfrapportage inzicht in de verdeling naar routes van voedselverspilling. 1 Extrapoleren we op basis van de procentuele verdeling over de routes de gemeten hoeveelheid voedselverspilling in rest- en gft-afval zoals gemeten in de afvalsamenstellingsanalyse naar de overige afvalroutes (7,8 kg pppj), dan komen we op totaal 34,3 kg voedselverspilling pppj bij huishoudens.

(Syntheserapport Voedselverspilling in Nederlandse huishoudens 2019 – Voedingscentrum.pdf)

Betrouwbaarheid

Het voedingscentrum kreeg als opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een inzicht te geven van voedselverspilling van de consument. Het Voedingscentrum staat erom bekend dat het wetenschappelijk onderbouwde en objectieve informatie verstrekt. Ze zijn een onafhankelijke wetenschappelijke adviesorgaan van de Rijksoverheid. 

Toine Timmermans is programmamanager duurzame voedselketens en heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Hij zegt dat alle achtergrond-data zijn opgeslagen en ook beschikbaar zijn voor iedereen. Timmermans is er van overtuigt dat er zuiver en transparant is gewerkt aan dit onderzoek. Dit omdat alle stappen en bronnen die zijn gebruikt allemaal terug te vinden zijn. 

Deskundige

Lusine Aramyan is wetenschapper bij Wageningen Economic Research. Lusine heeft meer dan 10 jaar ervaring in voedselketen-onderzoeksprojecten. Zij kent dit onderzoek en gebruikt het ook voor haar werk: ´´Als je een onderzoek gaat gebruiken moet ik eerst altijd weten of het betrouwbaar is. Naast het lezen is het ook belangrijk om te weten wie het gemaakt hebben en welke data ze gebruikt hebben. Ik heb de alle data en bronnen opgevraagd. Deze heb ik geanalyseerd. Op basis van dit onderzoek kun je ervan uitgaan dat het klopt. Het zal natuurlijk nooit helemaal overeenkomen met het werkelijke getal.´´

Er worden in de media verschillende aantallen genoemd. RTL zij bijvoorbeeld twee maanden geleden dat het 42 kilo is. Wetenschapper Lusine zegt dat dit niet klopt. Er gaan ook nog oude cijfers rond omdat voedselverspilling bij consumenten al jaren aan het dalen is. 

´´Elke drie jaar wordt dit onderzoek herhaalt. Dit rapport komt uit 2019, dus zou je kunnen zeggen dat de cijfers niet heel recent zijn.´´ 

Conclusie

Sanne Stroosnijder verwijst naar een rapport. Dit rapport komt uit 2019. Hierin zijn drie onderzoeken verwerkt. Hieraan hebben meegewerkt: Het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Wageningen University & Research, Milieu Centraal en het Voedingscentrum. Je zou kunnen zeggen dat het bronmateriaal betrouwbaar is. Alleen kun je je afvragen of de 34,4 kilo wel actueel genoeg is. De 34,4 kilo is op dit moment het meest betrouwbare cijfer maar als je het echt wilt weten zou je moeten wachten op het rapport van dit jaar.
Sanne heeft haar bewering gebaseerd op betrouwbare bronnen, onafhankelijk, maar niet een hele actuele. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.