Five4You checkt: 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede

Five4You checkt: 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede

Afgelopen dinsdagavond bij Op1 kwam de Quiet 500 aan bod, de tegenhanger van de bekendere Quote 500 waarbij de op moment van samenstellen 500 rijkste Nederlanders genoemd worden. De Quiet 500 doet het tegenovergestelde: de 500 armste personen noemen. Tim Vis (een van de aanwezigen bij Op1) vertelde dat er (volgens de Quote) meer dan 1 miljoen personen in Nederland in armoede leven. Leven er echt zoveel mensen in armoede? En wat is armoede dan? Five4You zoekt dit uit.

Wat is armoede?

Om te bepalen of er een x- aantal mensen in armoede leven, moet er eerst bepaald worden wanneer je precies in armoede leeft. Irene Verspeek, persvoorlichter van het Armoedefonds, legt uit dat er twee soorten richtlijnen zijn om te bepalen wanneer iemand arm is.

‘Er zijn twee soorten budgetten die je aan kan houden. De één is het basisbehoeftenbudget. Die omvat de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan dingen die het huishouden écht moet hebben, zoals voedsel, kleding en wonen. Het tweede, minder strikte budget, heet het niet-veel-maar-toereikendbudget. Die houdt ook rekening met minimale kosten van ontspanning en sociale participatie.’ Ook verschilt het natuurlijk per huishouden of je genoeg verdient. Heb je drie kinderen, dan zal je ook meer moeten verdienen om niet onder één van de grenzen te komen.

Hieronder een voorbeeld van een tabel waarin bij het type huishouden het minimale bedrag staat voor beide budgetten. (2017)

Type huishouden                                                   Basisbehoeftenbudget                               Niet veel-maar-toereikendbudget

                                                                                   (in euro’s per maand)

Alleenstaande 1039 1135
Paar zonder kinderen 1423 1555
Paar met 1 kind 1694 1850
Paar met 2 kinderen 1922 2100
Paar met 3 kinderen 2120 2315
Eenoudergezin met 1 kind 1340 1464
Eenoudergezin met 2 kinderen 1548 1691
Eenoudergezin met 3 kinderen 1797 1964

Deze cijfers veranderen per jaar. Wel ontbreken er enkele type huishouden, zoals bijvoorbeeld een paar met vier kinderen in deze tabel.

Hoeveel mensen leven er dan in armoede in Nederland?

Om vervolgens te bepalen hoeveel personen er in armoede leven, heeft de quote (en ook het armoedefonds) de cijfers van het CBS gebruikt. Hierbij wordt echter rekening gehouden met veel meer factoren zoals of een kind achttien jaar is en worden er meer type huishoudens genoemd dan in de eerder genoemde tabel.

Aantal personen met een laag inkomen (onder de armoedegrens en sociaal minimum)

Het CBS telt in totaal 1.014.600 personen onder de armoedegrens (ook wel Basisbehoeftenbudget), het budget per maand wat je nodig hebt om echt rond te kunnen komen.

In dezelfde tabel aan de rechter kant is het sociaal minimum meegenomen (ook wel niet-veel-maar-toereikendbudget genoemd). Maar let op, dit zijn het aantal personen met een inkomen tót het sociaal minimum, dus wordt het eerder genoemde aantal van 1.014.600 óók meegenomen in de 1.572.700 personen. Om het aantal personen boven de armoedegrens, maar onder het sociaal minimum te bereken, moet je simpelweg de personen onder de armoedegrens van het aantal personen onder het sociaal minimum aftrekken. Dus:

1.572.700 – 1.014.600 = 558.100 personen boven de armoedegrens, maar onder het sociaal minimum.

Verspeek legt ook uit dat het belangrijk is dat deze cijfers niet helemaal zwart wit zijn. ‘Sommige mensen verdienen net een euro meer dan bijvoorbeeld de armoedegrens waardoor iemand die officieel net wat minder verdient per maand, toch meer geld kan krijgen via bepaalde regelingen’. Ook legt ze uit dat gemeentes vaak de armoedegrens hanteren voor het wel of niet toe-eigenen van een bepaalde regeling, maar doet lang niet elke organisatie dat.

Er kan aan de hand van deze cijfers dus geconcludeerd worden dat er inderdaad minimaal 1 miljoen mensen in armoede leven in Nederland. Als je onder armoede alle mensen onder het sociaal minimum verstaat, dan zou je van ruim anderhalf miljoen moeten spreken.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.