Stichting VluchtelingenWerk roept kabinet meer Afghanen te evacueren

Stichting VluchtelingenWerk roept kabinet meer Afghanen te evacueren

VluchtelingenWerk Nederland was afgelopen week een petitie gestart voor een beter beschermingsbeleid voor Afghanen. Deze is meer dan 40.000 keer ondertekend samen met ondersteunende organisaties. Dinsdag 5 oktober was deze ingediend bij leden van de Tweede Kamer. VluchtelingenWerk Nederland roept meer Afghanen te evacueren naar Nederland.

Evacueer onze Afghaanse medewerkers

De stichting Vluchtelingenwerk meldt dat er nog veel Afghanen achterblijven in grote angst voor de Taliban, de radicaalislamitische organisatie die eerder dit jaar de macht overnam in Afghanistan, en leven in veel onzekerheid. Ook buiten Afghanistan moet veel veranderen om de vluchtelingen een veilig heenkomen te bieden en een betere bescherming. De stichting meldt ‘’Evacueer onze Afghaanse medewerkers.’’

De Afghanen en ook Nederlandse-Afghanen lopen groot gevaar slachtoffer te worden van de Taliban. Er is sprake van extreem geweld tegen Afghanen die voor het Westen hebben gewerkt. ’’Er is geen tijd te verliezen. Wij vinden dat Nederland haar belofte moet waarmaken en alles op alles moet zetten om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld door hen te evacueren via een buurland, zoals Pakistan of Iran’’, aldus de Stichting.

Aanbieding petitie

Afgelopen dinsdagochtend rond 13:40 werd de petitie aangeboden aan Kamerleden van de Tweede Kamer. Het is een initiatief van Vluchtelingenwerk Nederland en wordt ondersteund door Amnesty International, Nederland Stichting Gave, Defence for Children Nederland, INLIA, Stichting KEIHAN, Stichting Vluchteling, Stichting LOS, Kerk in Actie, PAX en Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. In aanloop voor het debat van aankomende woensdag over het plan wat er precies gaat gebeuren met de Afghanen. Dit is als steun om extra nadruk te leggen op de bescherming voor de Afghanen die in Nederland zijn opgevangen en die nog in Afghanistan vastzitten. Stichting Vluchtelingenwerk wil juist dat er aandacht wordt besteden naar wat er nog kan, in plaats van te kijken op welke draagvlakken Nederland heeft gefaald.

Machtsovername van de Taliban

Afghanistan wordt nog altijd gezien als gevaarlijkste land op aarde en de Taliban was daar altijd geweest. Door de Amerikaanse en Nederlandse troepen leek het een relatief veilig land te zijn, wanneer deze troepen vertrokken kwam de Taliban aan de macht. In het begin presenteerde ze zich erg mild, bijvoorbeeld vrouwen mogen weer naar school, maar ook gaven ze aan dat ze het anders gaan doen dan 20 jaar geleden. Toch gaan er geruchten en allerlei dreigbrieven rond en videos die verspreid op de media worden, waarin de Taliban mensen vervolgd en mishandeld.  De taliban maken in het begin allerlei beloftes om Afghanistan en de mensen daarin een betere toekomst te krijgen, maar die zijn allemaal verbroken.

Nederland veelte laat met evacueren

De stichting wil vooral Afghanen die in Nederland hebben gewerkt veilig laten terug keren en ook de Afghanen die nog in een asielprocedure zitten allemaal een vergunning moeten krijgen. Dus ongeacht of er een directe relatie is met Nederland of niet. Ook wordt er gekeken naar de achtergronden van de mensen zoals het controleren of ze terroristische achtergrond hebben betrokken zijn tot aanslagen. ‘’Alle mensen die echt op vlucht zijn voor de Taliban, vinden wij dat ze bescherming moeten krijgen van Nederland ‘’, Aldus de stichting.
In juni was er een motie gemaakt om bijvoorbeeld te tolken te gaan evacueren, uiteindelijk heeft Nederland niet iedereen kunnen evacueren, hiermee in Nederland veelte laat geweest met alle voorbereidingen. ‘’Wat ons betreft moet er gekeken worden van wat er nog wel geregeld kan worden, en niet naar de gemaakte fouten’’, meldt de Stichting.

Nieuw asielbeleid

 Op dit moment ligt de asielprocedure voor de Afghanen stil in Nederland en in afwachting van een nieuw beleid. Het is duidelijk hoe gevaarlijk het op dit moment is in Afghanistan door het wrede Talibanregime. Toch wordt er nog niet beslist over hun asielverzoeken. Het ambtsbericht, waarin de veiligheidssituatie van Afghanistan wordt beoordeel, is uitgesteld naar begin 2022. Tot die tijd ligt alles stil en verkeren zij in Nederland in grote onzekerheid. Daarnaast moet Nederland de vluchtelingenkampen in buurlanden zoals Pakistan en Iran waar ongeveer 1,4 miljoen Afghaanse vluchtelingen opvangen, zo goed mogelijk ondersteunen. Zoals geld doneren, zorgen voor de basisbehoeften zoals voedsel en onderdak. ‘’Zij hebben recht op bescherming’’, aldus de Stichting.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.