Fiveforyou checkt: sinds 2018 worden sommige diploma’s niet langer goedgekeurd om in de kinderopvang te werken

Fiveforyou checkt: sinds 2018 worden sommige diploma’s niet langer goedgekeurd om in de kinderopvang te werken

Deze week zijn er meerdere nieuwsberichten naar buitengekomen over het nijpende personeelstekort in de kinderopvang. Aanleiding hiervan is dat kinderopvangorganisaties een brandbrief naar demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma hebben gestuurd met hierin de oproep om de eisen van het personeel in de opvang te verlagen. Dat zou een oplossing kunnen zijn voor het grote tekort.

Waar komt de claim vandaan?

De claim komt uit een artikel van NH-nieuws, gepubliceerd op dinsdagavond 12 oktober. In het artikel spreekt NH-nieuws met Myra Quint, directeur en eigenaar van kinderopvang Mirakel. Zij vertelt dat de wet ‘Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)’ die op 1 januari 2018 in werking trad, een van de oorzaken is van het personeelstekort. Dit omdat mensen met bepaalde studies en opleidingen sindsdien niet meer in de kinderopvang mogen werken, terwijl dit vóór de invoering van de wet wel mocht.

Lodewijk Asscher, voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft het wetsvoorstel destijds ingediend met als doel de kwaliteit van de kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen. Hiervoor is op 1 januari 2018 de wet in werking getreden. De kwaliteitseisen werden opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.

De wens om de diplomalijst te veranderen, bestond al langer. Cao-partijen Kinderopvang en Sociaal Werk introduceerden uiteindelijk in 2018 na het ingaan van de wet een nieuwe diplomalijst die zou ingaan op 1 juli van dat jaar. In de oude lijst stonden diploma’s die niet meer met het vak te maken hadden, of waarvan de inhoud verouderd was ten opzichte van de ontwikkelingen in de kinderopvang. Omdat het doel was om alleen nog maar diploma’s goed te keuren die volledig in verband stonden met het werken met kinderen, werden bijvoorbeeld kraamverzorging en verpleegkunde geschrapt. Ook verdween de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de lijst, omdat ook deze studie te weinig verband zou hebben met het werken met kinderen.

In hoeverre klopt de claim?

De claim klopt dus. De wijziging in de diplomalijst is een gevolg van de invoering van de IKK wet en sinds de wijziging mogen beroepen als kraamverzorgsters en verpleegkundigen niet langer in de kinderopvang werken.

In gesprek met een collega van Myra Quint van kinderopvang Mirakel, krijgt de claim iets meer context. Volgens haar moet er wel een kanttekening worden geplaatst en is de wet niet de enige reden van het personeelstekort. Er spelen ook andere oorzaken, namelijk dat na de crisis in 2008 het aantal opleidingsplaatsen voor pedagogische medewerkers is teruggebracht, maar die plekken zijn na de crisis nooit meer op het oude niveau zijn gekomen. Een gevolg hiervan is dat er meer vraag dan aanbod is, helemaal met het gegeven dat de vraag naar kinderopvang verdubbeld is de afgelopen tien jaar. De nieuwe wet met bijpassende kwaliteitseisen, heeft in dit geheel niet bijgedragen aan het tekort. Dit beaamt ook Nicole Krabbenborg, directeur en eigenaresse van kinderopvang Kindergarden, in een interview met Nporadio1. Zij vertelt dat de toegenomen vraag naar kinderopvang in combinatie met de nieuwe kwaliteitseisen het tekort alleen maar groter heeft gemaakt de afgelopen jaren.

Maar is het grote personeelstekort dan een onvoorzien gevolg? In de cao-kinderopvang staat daarover het volgende: natuurlijk hebben cao-partijen overwogen of in deze tijd van grote groei en veel krapte op de arbeidsmarkt deze nieuwe lijst nu wel moest worden ingevoerd. Voorop staat de kwaliteit van de kinderopvang en de kwaliteit van het vak. Maar opleiding en diploma zijn niet het enige waarmee kwalificatie aantoonbaar te maken is en daarom hebben de cao-tafels ook besloten dat er ook andere manieren zijn om met een kwalificatie aan het werk te gaan. Geen afbreuk voor zittende medewerkers was een tweede belangrijk vereiste en een invoeringstermijn waardoor organisaties en aankomende medewerkers kunnen anticiperen. Daarop zijn overgangsmaatregelen geformuleerd.

Het klopt dat bepaalde diploma’s niet langer geldig zijn binnen de kinderopvang, maar dit is niet de enige oorzaak van het grote personeelstekort.

 

 

 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.