Nijmegen blijft ondanks corona groeien

Nijmegen blijft ondanks corona groeien

Winkelstraat in Nijmegen Foto: Isis van Haren

 NIJMEGEN-Ondanks corona blijft Nijmegen toch groeien. Wat opvalt is dat de corona crisis nauwelijks invloed heeft gehad op de uitgave van kavels voor woningen, bezettingen van winkelpanden en uitgaven voor bedrijventerreinen. Welke invloed corona gaat hebben op de toekomst? 

In de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) geeft het college van B&W elk jaar inzicht in de ontwikkelingen van de planexploitaties van gemeente Nijmegen. Hiermee geven ze verantwoording aan de gemeenteraad voor de grote ruimtelijke projecten in de stad. Ook staat er in het VGP een overzicht van de planning van 2021 en inzicht over voortgang, planning en financiële aanpassingen. 

 

Als je terugblikt op het afgelopen jaar is de woningbouw er niet op achteruit gegaan door corona. Gemeente Nijmegen heeft in 2020 ongeveer 1250 kavels verkocht voor de woningbouw. Er zijn ook plannen gemaakt en vastgesteld voor de toekomst van de woningbouw. Zo is er een woning deal ondertekend met Arnhem, is er een omgevingsvisie vastgesteld met bijbehorend Uitvoeringsprogramma Wonen en de Samenwerkingsagenda Wonen met de Nijmeegse corporaties.  

 

In 2021 gaan er veel woningen gebouwd worden in de waalsprong en in het waalfront. De gemeente wil zich vooral heel erg gaan richten op de doelgroepen met een hoge prioriteit. Dit doen ze door middel van meer sociale en middelhuur, appartementen en meer woonruimte voor studenten. Ook is er met  de omgevingsvisie afgesproken om de focus meer te leggen op de bestaande stad. Zoals de binnenstad en de stationsomgeving 

 

Er is in 2020 meer hectare bedrijventerrein verkocht, dan het normale jaargemiddelde. Het leegstandspercentage bleef ondanks de coronamaatregelen ook erg laag in de Nijmeegse binnenstad. Maar hoe de coronacrisis invloed gaat hebben op de bezetting van winkelpanden is nog onduidelijk. Het streven van de gemeente voor de aankomende jaren is de evenwichtig opgebouwde voorzieningenstructuur van detailhandel behouden en versterken.  

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *