Nieuwe parkeernota Nijmegen officieel aangenomen: “Deze parkeernota is het mooiste politieke kaartspel dat ik ooit zag”

Nieuwe parkeernota Nijmegen officieel aangenomen: “Deze parkeernota is het mooiste politieke kaartspel dat ik ooit zag”

Foto door pexels.com

NIJMEGEN- De parkeernota is al een lange tijd in opspraak in Nijmegen. De onduidelijkheid over of het voorstel nou wel of niet is aangenomen groeit. Veel buurtbewoners uit Nijmegen Oost, West en Lent hebben van de grote posteractie van de SP gehoord, maar heeft deze zin gehad? Op woensdag 25 november werd er tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit genomen. De ingediende moties en amendementen werden besproken en de vergadering eindigde met een stemming over of de parkeernota aangenomen gaat worden. Het antwoord? Ja.  

Op 22 april 2020 werd de parkeernota uitgebracht. Deze ontving echter veel negatieve reacties. Vooral op het gebied van betaald parkeren dat ingevoerd gaat worden in Nijmegen Oost, West en Lent. Dit zou ondemocratisch gebeurd zijn, zonder meerderheidsstem van de buurtbewoners dus. Een hele tijd was het stil rondom de parkeernota. We hoorde wel van de actie van de SP, maar of deze werkte was lang onduidelijk. Veel mensen dachten dat het besluit als was genomen. Zo ook een oudere meneer uit Nijmegen West die anoniem wil blijven: “De onduidelijkheid rondom de parkeernota is zo groot dat ik dacht dat het voorstel allang was aangenomen. Ik wist niet dat er nog een vergadering kwam waarin ze erover gingen praten.”  

Tijdens de vergadering wordt duidelijk dat veel raadsleden vinden dat er teveel nadruk is gelegd op het betaald parkeren. Quirijn Lokker van GroenLinks: “De parkeernota is meer dan alleen parkeren. Het gaat over bouwen. Er is een groot tekort aan sociale, betaalbare huurwoningen. Wij vinden het belangrijk dat deze er wel gaan komen.”  

“Het college wil de invloed van de buurtbewoners weghalen, maar daar zeggen de PVDA, GroenLinks, de SP en wij nee tegen”, aldus Rachid el Hafi. (D66) 

Een ding waar bijna alle raadsleden het over eens zijn, is dat de betrokkenheid van de buurtbewoners waardeloos is geweest. “Buurtbewoners kunnen meestal zelf goed aanvoelen of ze betaald parkeren willen invoeren”, aldus Mark Buck (CDA).   

“De parkeernota heeft veel losgemaakt in de stad. Onze posteractie is niet onopgemerkt gebleven en het was niet zonder werking. Deze parkeernota, is het mooiste politieke kaartspel dat ik ooit zag in al mijn jaren hier. Er is al veel veranderd in de goede zin, maar het is nog lang niet goed genoeg. Wij vinden dat het democratisch zeggenschap van alle bewoners telt, dus ook van hen die in de straal van 300 meter van het station af wonen”, aldus Hans van Hooft (SP). Zijn posteractie ontving massale steun van buurtbewoners.    

Wethouder Tiemens is het daar overigens niet mee eens. “De parkeernota is besproken in twee inspraakavonden. Het college wil overlast voorkomen. We vinden dan ook dat we een goede balans hebben gevonden tussen woningbouw en hindering voorkomen tegen een lage prijs.” Het college vindt vooral bouwen belangrijk, omdat Nijmegen na Amsterdam en Utrecht het grootste tekort aan woningen heeft. De huidige parkeernormen staan hiervoor in de weg. Ook legt ze uit waarom parkeergarages niet gratis kunnen zijn: “Het bouwen van een parkeergarage is erg duur. Deze gratis maken voor parkeerders is daarom onmogelijk. Dat zorgt voor problemen in de toekomst.” 

Na een korte pauze begint de stemming. Van de elf ingediende amendementen, worden er vier aangenomen. Twee van de D66 en twee van de PVDA. Van de vijf ingediende moties, worden er drie aangenomen. Een van de PvdD en twee van de PVDA. De parkeernota wordt opgedeeld in twee delen. Deel een: beslispunt een, twee, vijf, zes en zeven. Deel twee: beslispunt drie en vier. Uiteindelijk worden de twee delen allebei aangenomen. De parkeernota is bij deze, definitief aangenomen. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *