Begeleiding tijdens vechtscheiding

Begeleiding tijdens vechtscheiding

Volgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) moet er een specialist worden ingezet om contactverlies tussen kind en ouder tijdens een vechtscheiding te voorkomen. Dit schreef hij in een brief naar de tweede kamer naar aanleiding van een onderzoek wat werd uitgevoerd door het Expertteam Ouderverstoting in opdracht van de minister.  

Volgens het Expertteam Ouderverstoting wordt het fenomeen waarbij ouders het contact verliezen met hun eigen kind door een vechtscheiding onvoldoende herkent en aangepakt. Ook wordt er geconcludeerd dat tijdens het proces van een scheiding vaak meerdere professionals langs elkaar heen werken wat ook nadelig kan zijn voor het kind.

Om dit probleem tegen te gaan adviseert de minister (Sander Dekker) de aanstelling van een specialist die het verlies van contact tussen 2 partijen kan voorkomen. Dit moet gerealiseerd worden door de specialist, doormiddel van een “sleutelrol” te gaan spelen tijdens de scheiding. De expert zou de ouders in een vroeg stadium erop moeten wijzen dat ze zich aan de omgangsregeling moeten houden. Als dit niet gebeurt kan dit consequenties hebben en in het uiterste kan zelfs een van hun het gezag verliezen over het kind

Het huidige systeem faalt op alle fronten. Er moet meer regie komen aan het begin van een complexe scheiding, aldus Cees van Leuven (familierechter en voorzitter van het Expertteam). Hij zegt tevens ook dat als er sprake is van contactverlies er gelijk een rood lampje moet gaan branden en hierop geanticipeerd moet worden.

Om de begeleiding te optimaliseren in zo een situatie oppert het expertteam een speciale scheidingsadvies team aan te stellen. Deze partij moet al in een vroeg stadium betrokken raken om zo hulp te kunnen bieden maar ook de oorzaken van de scheiding te onderzoeken en eventueel wanneer een van de ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt ook de politie inschakelen. Om op deze manier te werk te gaan wordt er gehoopt dat de scheiding soepeler verloopt mede in het belang van het kind en de relatie tussen de ouders.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *