Slotdebat met kleinere partijen

Slotdebat met kleinere partijen

Op 17 maart vond het slotdebat tussen de kleine en nieuwe partijen plaatst. De partijen die mee doen zijn Ja21, PvdD, SGP, DENK, 50Plus, Splinter, FVD en lijst Henk Krol. Ook komen de opkomende partijen Volt, Bij1, Code oranje en BoerBurgerBeweging aan bod. De aanwezige lijsttrekkers gaan aan de hand van vragen in gesprek. Deze vragen worden ingebracht door kiezers met een voorkeur voor kleinere partijen. NOS nieuwslezer Windfried Baijens leidt het debat.

De eerste ingebrachte vraag luidde: Waarom hebben jullie, alle aanwezige partijen tegen de motie-van Haga gestemd, om kinderen uitzonderen van de test en quarantaine verplichting? Mevrouw Ouwehand van de PvdD kreeg als eerste het woord: “Als het virus losbreekt moet je iedereen beschermen, maar dat kan niet het enige belang zijn, je moet ook kijken wat doet het met het geestelijk welzijn van mensen”. “De gevolgen voor kinderen, voor jongeren die niet naar school kunnen moet je meewegen, dus wij hebben een aantal maatregelen van het kabinet gesteund en een aantal ook niet”.

Ja21 zou voor de eerste keer na de breuk in gesprek gaan met de FVD. Thierry Baudet heeft afgezegd. Toch werd de vraag gesteld aan Ja21: Wat is het grootste verschil is tussen de partijen op het gebied van corona? Meneer Eerdmans (Ja21): “Er zitten veel verschillen, we zijn, nuchter en realistischer, we halen er geen theorieën bij om punten te ontkrachten of te bevestigen”

De SGP maakt zich zorgen over het vaccinactie paspoort, wat zijn die zorgen? Meneer Van der Staaij: “Dat straks die toegang tot de samenleving weer afhankelijk wordt gesteld van zo’n Europees vaccinatiepaspoort”.

De volgende vraag heeft betrekking tot het pensioen: Het pensioenakkoord is nu gesloten, waarom heeft u Meneer Krol verzuimd om af te bakenen wat nu precies een zwaar beroep is? Meneer Henk Krol (lijst Henk Krol): “De vraag is wat is een zwaar beroep, alle Europese landen zitten door ook nog mee te suffen. Mensen met zware beroepen moet de inderdaad de kans krijgen om eerder te stoppen”. Meneer Azarkan reageert met het volgende (Denk): “We hebben echt een heel groot probleem, voor de groep van 40-55 jaar moet nog 6 miljard voor worden gevonden. Meneer Baijens stelt de vraag: Meneer Krol, als u geen zetel haalt blijft u zich dan inzetten voor het pensioen? Meneer Krol: “Ik blijf mij inzetten voor een goed geïndexeerd pensioen en voor die ouderen, want dat is heel hard nodig”.

Hoe zien de partijen de toekomst voor zich? Ja 21: “Ik hoop niet dat over vijftig jaar Nederland vol staat met windmolens, dat is voor ons de grijze wolk ”. Mevrouw Ouwehand (PvdD): “De komende jaren zijn erg belangrijk voor een leefbare aarde”. Meneer Eerdmans reageerde als volgt: “Maar je weet toch dat als iedereen zich houdt aan het klimaatakkoord dat het dan maar 0,05 graad verschild waarom zet je dan het hele land vol met windmolens, die ook voor vervuiling zorgt?”. Mevrouw Ouwehand reageerde hierop met: Ik ben ervan overtuigd dat burgers allemaal hun best willen doen voor het klimaat, het is tijd voor politieke klimaatverandering zodat onze regering ook echt gaat doen”.Er zijn weer nieuwe partijen die in de Tweede Kamer willen, het kan nog drukker worden dan het al is, is dat een zegen of een last voor democratie? Mevrouw den Haan (50plus): “Het mooie van in een democratie leven, is dat dit allemaal mogelijk is. Er is nog nooit zoveel te kiezen geweest, dat zegt ook veel over onze politieke bewustwording”. Meneer van der Staaij (SGP): “Als er heel veel partijen komen snap ik ook dat dat zenuwen geeft, is dat nou zo goed voor het functioneren van het parlement”. Er kunnen maximaal 27 zetels worden verdeeld onder deze kleinere partijen. Op 17 maart horen we hoeveel zetels de partijen halen.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *